Prima   |  Legislaţia  |  Legislaţia fiscală  |  Scrisori

Scrisori

Noutăţi
Можно распределять прибыль любых прошлых лет  
29.06.2017  
«У нашей компании накопилась нераспределенная прибыль с 2005 г. Можем ли мы выплатить учредителям дивиденды за все эти годы в текущем году? Должны ли мы при этом соблюдать периодичность принятия решения о распределении дохода прошлых лет, то есть распределять ее ежеквартально, раз в полгода или раз в год?» Относительно АО следует учесть что, согласно ч. (1)-(5) ст. 49 Закона № 1134-XIII от 2 апреля 1997 года «Об акционерных обществах», решение о выплате годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров по предложению совета
Articole
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX 
29.07.2016  
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
Supravegherea activității de audit - oportunitate pentru Republica Moldova 
20.07.2016  
În scurt timp va fi adoptată o nouă lege privind activitatea de audit menită să aducă profesia la o nouă etapă în dezvoltarea sa. De calitatea acestei legi va depinde dezvoltarea profesiei pentru mulți ani înainte
Studiem SIRF (IFRS) pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
29.11.2011  
SIRF pentru IMM a fost conceput de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB) pentru a se aplica situaţiilor financiare ale entităţilor care în multe ţări sunt denumite în mai multe feluri, inclusiv întreprinderi mici şi mijlocii (IMM – uri), entităţi private şi entităţi fără răspundere publică.
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.