Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
05.04.2018   787    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material, vom discuta despre dividendele achitate în avans, analizând aspectele contabile și fiscale care apar în legătură cu această operațiune și oferind exemple convenționale în acest sens.
20.03.2018   1856    Adrian Ştirbu, Auditor   
Acest articol vă va ajuta la completarea Declarației VEN 12, care urmează a fi prezentată până la data de 26 martie 2018.
07.03.2018   1287    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest material vom discuta despre obligația de calculare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală din cheltuielile de transport, hrană și studiile profesionale ale angajatului suportate de către angajator.
28.02.2018   2304    Adrian Ştirbu, Auditor   
În materialul respectiv vom analiza câteva exemple de completare a tabelelor din Darea de seamă IPC 18, prezentând și situațiile practice în acest sens.
13.02.2018   762    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Об использовании потерь капитала в следующем году; Налоговый отчет IPC18; Применение налоговой льготы согласно статьей 49 НК; Местные сборы в Кишинэу в 2018 году; Материальная помощь и взносы обязательного медицинского страхования и другие.
05.02.2018   1934    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest material vom discuta despre obligațiunea contabililor de a calcula taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, oferind un suport informativ acestora pentru a ghida acțiunile lor în acest sens.
18.01.2018   1620     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material vă prezentăm modificările operate recent asupra unor acte legislative cu impact asupra activității întreprinderilor și totodată comentariile noastre în legătură cu aceste modificări.
15.01.2018   1371    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material vă prezentăm modificările operate recent asupra Titlurilor IV-X al Codului fiscal și altor acte legislative și totodată comentariile noastre în legătură cu aceste modificări.
11.01.2018   1831     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material vă prezentăm modificările operate recent asupra Titlului III al Codului fiscal și comentariile noastre în legătură cu aceste modificări.
10.01.2018   1326     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material vă prezentăm modificările operate recent asupra Codului fiscal și comentariile noastre în legătură cu aceste modificări.
05.01.2018   508    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Реализация активов, которые составили вклад в уставной капитал; Учет и налогообложение убытков в результате аварии автомобиля; Обязательное медицинское и социальное страхование и другие.
27.12.2017   2656     1    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest material vom discuta despre facturile fiscale primite cu întârziere și soluționarea acestor situații cu minimalizarea riscurilor și neplăcerilor pentru ambele părți implicate.
12.12.2017   811    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material vom analiza subiectele interesante publicate în numărul din luna octombrie al Revista Monitorul Fiscal FISC.md și vom prezenta totodată și comentariile noastre, pe marginea subiectelor expuse.
08.12.2017   2978    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest material, vom discuta despre aspectele legate de implementarea trecerii la „factura fiscală" de tip nou și subtilitățile la care trebuie să atragem o atenție sporită.
27.11.2017   674    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Порядок заполнения и выписки налоговых накладных, Холодильники, обогреватели, чайники - вычеты в налоговых целях, Предприятие прощает физическому лицу сумму займа - налоговые последствия, Панно на фасаде магазина - сбор за рекламные устройства и другие.
15.11.2017   1796    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest material vom discuta despre utilizarea documentelor primare cu regim special, utilizate în cadrul livrărilor de servicii de transport internațional, acordate rezidenților Republicii Moldova.
06.11.2017   643    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Участие в выставке за границей (аренда выставочной площади). Налоговые последствия; Доходы в форме роялти - признание и налогообложение; Расходы на проживание, транспорт, питание нерезидентов, приглашенных для участия мероприятий в РМ и другие.
31.10.2017   1493    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material vom discuta despre modificările efectuate asupra Hotărârii Guvernului nr. 697 din 22.08.2014 și efectele acestora, ce se răsfrâng asupra dreptului de a transmite scutirea personală soțului (soției).
17.10.2017   978    Adrian Ştirbu, Auditor   
În Monitorul Oficial din 06.10.2017 a fost publicat Ordinul nr. 351 din 28.09.2017 prin care au fost operate un șir de modificări importante în modul de completare a Declarației privind TVA.
05.10.2017   635    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În numărul din luna iunie al revistei Monitorul Fiscal FISC.md am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate. Vă prezentăm unele dintre acestea și totodată comentariile noastre scurte.
02.10.2017   701    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Роялти - это иностранное слово проникло в нашу бухгалтерскую бытность одновременно с принятием Налогового кодекса и в течение этого времени продолжает создавать нам, бухгалтерам, головную боль, связанную с его применением.
26.09.2017   3268    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Подоходный налог: последние изменения и комментарии; Уборка жилых домов и НДС; НДС и подарки своим сотрудникам; Прекращение действия предпринимательского патента; Многолетние насаждения (виноградник) и налог на недвижимость и другие.
01.09.2017   912    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: О налогообложении ликвидационных выплат; основа для начисления пособия по временной нетрудоспособности; капитализация процентов по займу от нерезидента и обязательства по удержанию подоходного налога у источника выплаты; ставка налога на недвижимое имущество от оцененной стоимости и другие.
28.07.2017   1041    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vom discuta despre compatibilitatea dintre diferențele de curs valutar (de sumă) și activitatea persoanei fizice cetățean. Care sunt aspectele din punct de vedere fiscal și ce explicații ne oferă Serviciul Fiscal de Stat.
11.07.2017   1254    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Сдача в наем автомобилей и сбор за торговые единицы; поставка освобожденных в части НДС товаров на экспорт; резидент оплачивает проезд и проживание работников нерезидента в РМ; премия всем работникам к празднику, и другие.
06.07.2017   2283     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vom aborda subrictul ce ține de deducerea cheltuielilor legate de reparația mijloacelor fixe în cazul contractului de locațiune și a contractului de comodat.
29.06.2017   1276    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по журнала БНК: Дарение гражданину в денежной форме, aдвокатский кабинет и налог на недвижимое имущество, перенос налоговых убытков за 2016 год и другие материалы.
08.06.2017   3572    Adrian Ştirbu, Auditor   
Din 01.01.2017 articolul 102 al Codului Fiscal a fost completat cu un punct nou. Această normă, la prima vedere, este benefică pentru majoritatea contribuabililor, însă, în același timp, au apărut o mulțime de întrebări legate de aplicarea acesteia.
15.05.2017   4254     3    Adrian Știrbu, Auditor   
În acest articol vom discuta aspectele utilizării sistemului e-factura și dreptul trecerii în cont a sumei TVA.
10.05.2017   1199    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Особенности заполнения декларации физического лица за 2016 год, Обязан ли работник, победивший в конкурсе на замещение вакантной должности на другом предприятии и подавший заявление об отставке, отрабатывать 14 календарных дней и другие
1 2 3 4 5 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.