Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
22.03.2016   7003     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Deductibilitatea unei sau altei cheltuieli în scopuri fiscale, în unele situații, este legată de incertitudini. Se cunoaște că înţelegerea deductibilității unor cheltuieli de către contribuabili şi de către organele fiscale poate fi diferită
28.10.2015   12446     36    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prezentul articol este adresat atît contabililor care au nevoie să adopte o proprie poziţie şi să ia o decizie privind modul de reflectare a cheltuielilor compensate de către locatar, cît şi autorităţilor competente, în primul rînd, Ministerului Finanţelor al RM
29.09.2015   498     8    Inna Țurcan, Manager  
Ultimele modificări întreprinse de către SFS, și anume sistarea eliberării semnăturilor electronice cu titlu gratuit, nu doar se încalcă obiectivele propuse, dar se complică și mai mult situația întreprinderilor în condițiile actuale de criză
25.05.2015   12890     8    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Pe data de 28 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Vă propunem unele comentarii legate de modificările publicate
07.05.2015   12889     8    Adrian Știrbu, auditor   
În Codul fiscal au fost introduse noi prevederi legate de folosirea autoturismelor de serviciu, și anume deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea şi reparația autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupațiilor, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia
03.12.2014   12438     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende? Această întrebare a devenit actuală pe neașteptate în anul 2009
03.10.2014   15015     16    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Aprobarea unui nou regulament privind reținerea impozitului pe venit din salarii a fost așteptată, chiar dacă regulamentul precedent a fost aprobat relativ nu demult (HG nr.10 din 19 ianuarie 2010)
05.08.2014   10826     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În Republica Moldova reglementările contabile şi fiscale sunt generate de aceleași instituții, existând riscul major de a determina contabilitatea să satisfacă un singur interes – interesul bugetului
12.05.2014   4064     15    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Problema este următoarea: este firesc ca proprietarul unei întreprinderi să contribuie cu aporturile sale în activitatea întreprinderii pe care o deține
02.05.2014   5457     6    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În Monitorul Oficial nr.99-102 din 25 aprilie 2014 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.47 din 27 martie 2014, care modifică Codul fiscal și alte acte legislative importante pentru activitatea contabililor, auditorilor
12.03.2014   23208     6    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
În acest articol am încercat să sistematizez toată legislaţia care va fi ca un suport pentru completarea Declaraţiei cu privire la impozit pe venit VEN 12
25.02.2014   13530     12    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Începând completarea Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale mai întâi de toate trebuie să trecem corect soldurile...
06.02.2014   2265    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Este important ca fiecare profesionist contabil să cunoască conținutul publicațiilor din domeniul contabilității, dacă își dorește să fie permanent în temă. O lectură atentă a publicațiilor periodice din domeniul contabil de activitate este obligatorie în acest sens...
13.01.2014   2664    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Au fost operate mai multe modificări la mai multe acte legislative ce ţin de legislaţia fiscală, de legislaţia vamală, de activitatea entităţilor...
09.01.2014   15867     6    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Au fost operate mai multe modificări la mai multe acte legislative ce ţin de legislaţia fiscală, de legislaţia vamală, de activitatea entităţilor...
17.12.2013   17117     26    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp...
28.11.2013   1147     5    Ana Butescu, licenţiat în studii economice, contabil  
Consider că ediția recentă a revistei poate fi utilă atât acelora care fac primii pași pe teritoriul contabil, cât și celor care au experiență impresionantă în domeniu...
13.11.2013   4186     4    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
O entitate a vîndut unei terţe părţi un pachet de acţiuni ale altei societăţi pe care îl deţinea...
07.11.2013   2086     7    Anna Butescu, licenţiat în studii economice, contabil  
În articolul de față veți găsi cu siguranță hrană pentru cugetare. Lectură (și gândire) plăcută!
18.09.2013   18935     49    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
În cazul în care planificaţi să desfăşuraţi o activitate comercială şi de prestare a serviciilor cu plată în numerar pe teritoriul Republicii Moldova, sunteţi obligat să cumpăraţi o maşină de casă şi control. E bine să știi...
03.09.2013   2552     12    Anna Butescu, licenţiat în studii economice, contabil   
Scopul colectivului antrenat în dezvoltarea paginii contabilsef.md este să-l familiarizeze pe cititor cu publicaţiile periodice din domeniu într-o manieră clară şi nepretenţioasă, căci înţelegem cât de dificil poate fi pentru un contabil să croiască timp din ziua de lucru pentru a studia literatura de specialitate...
14.08.2013   13606     23    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Prin luna decembrie 2012, la un seminar de instruire profesională continuă pentru auditori, o persoană cu funcţie de răspundere din cadrul Inspecţiei muncii, în calitate de lector, a enunţat următoarele: Administratorul unei entităţi, dacă este concomitent şi asociat (acţionar) unic al acesteia, nu poate avea un contract de muncă cu întreprinderea unde activează, respectiv nu poate avea salariu, cu toate urmările legate de acest fapt.
10.07.2013   5494     30    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Pe parcurs a mai mult de 10 ani, după părerea mea, abordarea legată de această întrebare, prezentă în unele scrisori explicative emise de IFS, pe paginile publicaţiilor periodice, pe paginile manualelor de contabilitate, este incorectă
08.04.2013   3052    Buza Corina, contabil  
Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi să asigure înregistrarea în cadastrul bunurilor imobile a tuturor datelor cadastrale, inclusiv a lucrărilor de construcţie în urma cărora au fost efectuate schimbări în construcţie, lucrărilor de reconstruire a construcţiilor şi a încăperilor izolate.
04.04.2013   4405     3    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Recent în adresa noastră s-a adresat o companie din domeniul serviciilor de consultanţă pentru suport legat de remedieri fiscale. Entitatea acordă servicii în cadrul Acordului „Compact”, finanţat din sursele Guvernului S.U.A.
12.03.2013   3830     11    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat ACAP, auditor   
Cele mai mari probleme cu care se confruntă de mult timp contribuabilii sunt legate de calitatea legislaţiei fiscale şi administrarea fiscală
04.02.2013   5923     4    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Înregistrarea facturilor fiscale în 2013Din 01.01.2013 a întrat în vigoarea obligaţia de a înregistra facturile fiscale la care valoarea livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 50 000 lei în
28.01.2013   15412     10    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Ghicitoare: Ce practicaţi comerţ cu ridicata sau cu amănuntul? După cum se ştie pe 18 ianuarie 2013 au întrat în vigoare modificări în Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire
08.01.2013   3076     4    Buza Corina, contabil  
Vom încerca în cele ce urmează să determinăm consecinţele care survin în cazul achitării studiilor membrilor familiei angajatului.
10.12.2012   2627     9    Veaceslav Ciobanu, Administrator "Optim Audit" SRL   
În acest articol o să încerc să analizez această procedură finală de lichidare a întreprinderii ce ţine de repatrierea investiţiei asociatului din străinătate, făcută în capitalul social al întreprinderii din Moldova şi repatrierea capitalului rămas după achitarea plăţilor în adresa creditorilor, salariaţilor, bugetului de stat, etc.
«« 1 2 3 4 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.