Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
11.01.2017   3572    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate la Codul fiscal
06.01.2017   3652    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante
07.11.2016   1857    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende?
01.11.2016   1598     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Tema acestui articol a fost inspirată de o situație obișnuită din viața de toate zilele - un contract de locațiune a unui bun imobil, amplasat în RM, în cadrul căruia în calitate de locator apare o persoană nerezidentă, iar în poziția de locatar - o întreprindere rezidentă
29.07.2016   5788    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
28.07.2016   5257     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări importante la Codul fiscal privind TVA și Accize. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de aceste modificări
27.07.2016   5933     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege
06.06.2016   3026     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Contractul de societate civilă are un potențial nevalorificat pe deplin de entitățile din țară, în sensul posibilităților juridice (fiscale) de documentare a tranzacțiilor și de realizare a scopurilor propuse de participanți
22.03.2016   7309     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Deductibilitatea unei sau altei cheltuieli în scopuri fiscale, în unele situații, este legată de incertitudini. Se cunoaște că înţelegerea deductibilității unor cheltuieli de către contribuabili şi de către organele fiscale poate fi diferită
28.10.2015   12989     36    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prezentul articol este adresat atît contabililor care au nevoie să adopte o proprie poziţie şi să ia o decizie privind modul de reflectare a cheltuielilor compensate de către locatar, cît şi autorităţilor competente, în primul rînd, Ministerului Finanţelor al RM
29.09.2015   635     8    Inna Țurcan, Manager  
Ultimele modificări întreprinse de către SFS, și anume sistarea eliberării semnăturilor electronice cu titlu gratuit, nu doar se încalcă obiectivele propuse, dar se complică și mai mult situația întreprinderilor în condițiile actuale de criză
25.05.2015   13502     8    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Pe data de 28 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Vă propunem unele comentarii legate de modificările publicate
07.05.2015   13288     8    Adrian Știrbu, auditor   
În Codul fiscal au fost introduse noi prevederi legate de folosirea autoturismelor de serviciu, și anume deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea şi reparația autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupațiilor, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia
03.12.2014   12884     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende? Această întrebare a devenit actuală pe neașteptate în anul 2009
03.10.2014   15550     16    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Aprobarea unui nou regulament privind reținerea impozitului pe venit din salarii a fost așteptată, chiar dacă regulamentul precedent a fost aprobat relativ nu demult (HG nr.10 din 19 ianuarie 2010)
05.08.2014   11314     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În Republica Moldova reglementările contabile şi fiscale sunt generate de aceleași instituții, existând riscul major de a determina contabilitatea să satisfacă un singur interes – interesul bugetului
12.05.2014   4263     15    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Problema este următoarea: este firesc ca proprietarul unei întreprinderi să contribuie cu aporturile sale în activitatea întreprinderii pe care o deține
02.05.2014   5761     6    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În Monitorul Oficial nr.99-102 din 25 aprilie 2014 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.47 din 27 martie 2014, care modifică Codul fiscal și alte acte legislative importante pentru activitatea contabililor, auditorilor
12.03.2014   23901     6    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
În acest articol am încercat să sistematizez toată legislaţia care va fi ca un suport pentru completarea Declaraţiei cu privire la impozit pe venit VEN 12
25.02.2014   13914     12    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Începând completarea Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale mai întâi de toate trebuie să trecem corect soldurile...
06.02.2014   2350    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Este important ca fiecare profesionist contabil să cunoască conținutul publicațiilor din domeniul contabilității, dacă își dorește să fie permanent în temă. O lectură atentă a publicațiilor periodice din domeniul contabil de activitate este obligatorie în acest sens...
13.01.2014   2792    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Au fost operate mai multe modificări la mai multe acte legislative ce ţin de legislaţia fiscală, de legislaţia vamală, de activitatea entităţilor...
09.01.2014   16126     6    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Au fost operate mai multe modificări la mai multe acte legislative ce ţin de legislaţia fiscală, de legislaţia vamală, de activitatea entităţilor...
17.12.2013   18051     28    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp...
28.11.2013   1249     5    Ana Butescu, licenţiat în studii economice, contabil  
Consider că ediția recentă a revistei poate fi utilă atât acelora care fac primii pași pe teritoriul contabil, cât și celor care au experiență impresionantă în domeniu...
13.11.2013   4326     4    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
O entitate a vîndut unei terţe părţi un pachet de acţiuni ale altei societăţi pe care îl deţinea...
07.11.2013   2226     7    Anna Butescu, licenţiat în studii economice, contabil  
În articolul de față veți găsi cu siguranță hrană pentru cugetare. Lectură (și gândire) plăcută!
18.09.2013   20249     54    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
În cazul în care planificaţi să desfăşuraţi o activitate comercială şi de prestare a serviciilor cu plată în numerar pe teritoriul Republicii Moldova, sunteţi obligat să cumpăraţi o maşină de casă şi control. E bine să știi...
03.09.2013   2633     12    Anna Butescu, licenţiat în studii economice, contabil   
Scopul colectivului antrenat în dezvoltarea paginii contabilsef.md este să-l familiarizeze pe cititor cu publicaţiile periodice din domeniu într-o manieră clară şi nepretenţioasă, căci înţelegem cât de dificil poate fi pentru un contabil să croiască timp din ziua de lucru pentru a studia literatura de specialitate...
14.08.2013   14205     23    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Prin luna decembrie 2012, la un seminar de instruire profesională continuă pentru auditori, o persoană cu funcţie de răspundere din cadrul Inspecţiei muncii, în calitate de lector, a enunţat următoarele: Administratorul unei entităţi, dacă este concomitent şi asociat (acţionar) unic al acesteia, nu poate avea un contract de muncă cu întreprinderea unde activează, respectiv nu poate avea salariu, cu toate urmările legate de acest fapt.
«« 1 2 3 4 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.