Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
04.04.2017   1223    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Revista Monitorul Fiscal FISC.md este citită cu interes de mulți contabili (contribuabili) și n-a rămas fără atenția noastră numărul din luna februarie al revistei. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate. Am ales câteva subiecte asupra cărora am fi vrut să vă atragem atenția și să vă prezentăm comentariile noastre.
22.03.2017   1215    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по журнала БНК: корректировка суммы НДС на основании статьи ч. (3²) ст. 102 НК, налоговые накладные от коммунальных служб приходят с опозданием и другие материалы
15.03.2017   3917    Adrian Ştirbu, Auditor   
Acest articol vă va ajuta la completarea Declarației VEN 12, care urmează a fi prezentată până la data de 27 martie 2017
08.02.2017   2673     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Privind transferul de active întreprinderilor specializate și privind modificarea Codului fiscal
25.01.2017   1753    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в БНК №12/2016
18.01.2017   1804    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Предлагаем вам комментарии по заинтересовавшим нас материалам, опубликованным в ноябрьском номере журнала
11.01.2017   3695    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate la Codul fiscal
06.01.2017   3772    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 au fost operate mai multe modificări în diferite acte legislative importante
07.11.2016   1997    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende?
01.11.2016   1728     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Tema acestui articol a fost inspirată de o situație obișnuită din viața de toate zilele - un contract de locațiune a unui bun imobil, amplasat în RM, în cadrul căruia în calitate de locator apare o persoană nerezidentă, iar în poziția de locatar - o întreprindere rezidentă
29.07.2016   6098    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
28.07.2016   5455     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări importante la Codul fiscal privind TVA și Accize. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de aceste modificări
27.07.2016   6304     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de modificările operate prin această lege
06.06.2016   3263     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Contractul de societate civilă are un potențial nevalorificat pe deplin de entitățile din țară, în sensul posibilităților juridice (fiscale) de documentare a tranzacțiilor și de realizare a scopurilor propuse de participanți
22.03.2016   7510     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Deductibilitatea unei sau altei cheltuieli în scopuri fiscale, în unele situații, este legată de incertitudini. Se cunoaște că înţelegerea deductibilității unor cheltuieli de către contribuabili şi de către organele fiscale poate fi diferită
28.10.2015   13418     36    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Prezentul articol este adresat atît contabililor care au nevoie să adopte o proprie poziţie şi să ia o decizie privind modul de reflectare a cheltuielilor compensate de către locatar, cît şi autorităţilor competente, în primul rînd, Ministerului Finanţelor al RM
29.09.2015   584     8    Inna Țurcan, Manager  
Ultimele modificări întreprinse de către SFS, și anume sistarea eliberării semnăturilor electronice cu titlu gratuit, nu doar se încalcă obiectivele propuse, dar se complică și mai mult situația întreprinderilor în condițiile actuale de criză
25.05.2015   14003     8    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Pe data de 28 aprilie 2015 a fost publicată Legea nr. 71 din 12.04.2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative. Vă propunem unele comentarii legate de modificările publicate
07.05.2015   13665     8    Adrian Știrbu, auditor   
În Codul fiscal au fost introduse noi prevederi legate de folosirea autoturismelor de serviciu, și anume deducerea uzurii şi cheltuielilor pentru întreținerea, funcționarea şi reparația autoturismelor folosite de persoanele specificate la grupele minore 112 şi 121 din Clasificatorul ocupațiilor, se permite doar pentru un singur autoturism pentru fiecare subdiviziune a agentului economic, inclusiv sediul central al acestuia
03.12.2014   13106     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende? Această întrebare a devenit actuală pe neașteptate în anul 2009
03.10.2014   15914     16    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Aprobarea unui nou regulament privind reținerea impozitului pe venit din salarii a fost așteptată, chiar dacă regulamentul precedent a fost aprobat relativ nu demult (HG nr.10 din 19 ianuarie 2010)
05.08.2014   12046     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În Republica Moldova reglementările contabile şi fiscale sunt generate de aceleași instituții, existând riscul major de a determina contabilitatea să satisfacă un singur interes – interesul bugetului
12.05.2014   4468     15    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Problema este următoarea: este firesc ca proprietarul unei întreprinderi să contribuie cu aporturile sale în activitatea întreprinderii pe care o deține
02.05.2014   5975     6    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În Monitorul Oficial nr.99-102 din 25 aprilie 2014 a fost publicată Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.47 din 27 martie 2014, care modifică Codul fiscal și alte acte legislative importante pentru activitatea contabililor, auditorilor
12.03.2014   24474     6    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
În acest articol am încercat să sistematizez toată legislaţia care va fi ca un suport pentru completarea Declaraţiei cu privire la impozit pe venit VEN 12
25.02.2014   14425     12    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Începând completarea Registrului de evidenţă a mijloacelor fixe pe categorii de proprietate şi a uzurii acestora în scopuri fiscale mai întâi de toate trebuie să trecem corect soldurile...
06.02.2014   2447    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Este important ca fiecare profesionist contabil să cunoască conținutul publicațiilor din domeniul contabilității, dacă își dorește să fie permanent în temă. O lectură atentă a publicațiilor periodice din domeniul contabil de activitate este obligatorie în acest sens...
13.01.2014   2908    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Au fost operate mai multe modificări la mai multe acte legislative ce ţin de legislaţia fiscală, de legislaţia vamală, de activitatea entităţilor...
09.01.2014   16322     6    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Au fost operate mai multe modificări la mai multe acte legislative ce ţin de legislaţia fiscală, de legislaţia vamală, de activitatea entităţilor...
17.12.2013   18832     29    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
Patenta de întreprinzător, denumită în continuare patentă, este un certificat de stat nominativ, ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp...
«« 1 2 3 4 5 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.