Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
28.11.2013   1327     5    Ana Butescu, licenţiat în studii economice, contabil  
Consider că ediția recentă a revistei poate fi utilă atât acelora care fac primii pași pe teritoriul contabil, cât și celor care au experiență impresionantă în domeniu...
13.11.2013   4476     4    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
O entitate a vîndut unei terţe părţi un pachet de acţiuni ale altei societăţi pe care îl deţinea...
07.11.2013   2339     7    Anna Butescu, licenţiat în studii economice, contabil  
În articolul de față veți găsi cu siguranță hrană pentru cugetare. Lectură (și gândire) plăcută!
18.09.2013   21147     54    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
În cazul în care planificaţi să desfăşuraţi o activitate comercială şi de prestare a serviciilor cu plată în numerar pe teritoriul Republicii Moldova, sunteţi obligat să cumpăraţi o maşină de casă şi control. E bine să știi...
03.09.2013   2711     12    Anna Butescu, licenţiat în studii economice, contabil   
Scopul colectivului antrenat în dezvoltarea paginii contabilsef.md este să-l familiarizeze pe cititor cu publicaţiile periodice din domeniu într-o manieră clară şi nepretenţioasă, căci înţelegem cât de dificil poate fi pentru un contabil să croiască timp din ziua de lucru pentru a studia literatura de specialitate...
14.08.2013   14779     23    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Prin luna decembrie 2012, la un seminar de instruire profesională continuă pentru auditori, o persoană cu funcţie de răspundere din cadrul Inspecţiei muncii, în calitate de lector, a enunţat următoarele: Administratorul unei entităţi, dacă este concomitent şi asociat (acţionar) unic al acesteia, nu poate avea un contract de muncă cu întreprinderea unde activează, respectiv nu poate avea salariu, cu toate urmările legate de acest fapt.
10.07.2013   6015     30    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Pe parcurs a mai mult de 10 ani, după părerea mea, abordarea legată de această întrebare, prezentă în unele scrisori explicative emise de IFS, pe paginile publicaţiilor periodice, pe paginile manualelor de contabilitate, este incorectă
08.04.2013   3203    Buza Corina, contabil  
Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi să asigure înregistrarea în cadastrul bunurilor imobile a tuturor datelor cadastrale, inclusiv a lucrărilor de construcţie în urma cărora au fost efectuate schimbări în construcţie, lucrărilor de reconstruire a construcţiilor şi a încăperilor izolate.
04.04.2013   4677     3    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Recent în adresa noastră s-a adresat o companie din domeniul serviciilor de consultanţă pentru suport legat de remedieri fiscale. Entitatea acordă servicii în cadrul Acordului „Compact”, finanţat din sursele Guvernului S.U.A.
12.03.2013   4258     11    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat ACAP, auditor   
Cele mai mari probleme cu care se confruntă de mult timp contribuabilii sunt legate de calitatea legislaţiei fiscale şi administrarea fiscală
04.02.2013   6352     4    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Înregistrarea facturilor fiscale în 2013Din 01.01.2013 a întrat în vigoarea obligaţia de a înregistra facturile fiscale la care valoarea livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 50 000 lei în
28.01.2013   16531     10    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Ghicitoare: Ce practicaţi comerţ cu ridicata sau cu amănuntul? După cum se ştie pe 18 ianuarie 2013 au întrat în vigoare modificări în Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire
08.01.2013   3214     4    Buza Corina, contabil  
Vom încerca în cele ce urmează să determinăm consecinţele care survin în cazul achitării studiilor membrilor familiei angajatului.
10.12.2012   2898     9    Veaceslav Ciobanu, Administrator "Optim Audit" SRL   
În acest articol o să încerc să analizez această procedură finală de lichidare a întreprinderii ce ţine de repatrierea investiţiei asociatului din străinătate, făcută în capitalul social al întreprinderii din Moldova şi repatrierea capitalului rămas după achitarea plăţilor în adresa creditorilor, salariaţilor, bugetului de stat, etc.
13.11.2012   4788     4    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat ACAP   
Neclarităţile şi incertitudinile, care se conţin în Codul fiscal, constituie una din principalele probleme cu care se confruntă contribuabilii din ţara nostră. În mare parte, această concluzie poate fi atribuită şi normelor legii ce ţin de determinarea locului livrării serviciilor pentru a fi impozitate cu TVA.
31.10.2012   2703    Fiscservinform   
Agenţii economici care prestează o anumită activitate sînt obligaţi prin lege să prezinte organului fiscal anumite rapoarte. Pînă în anul 2011, fiecare contribuabil depunea aceste dări de seamă pe suport de hîrtie. Începînd însă cu data 1 ianuarie 2012, această modalitate de prezentare a fost substituită cu serviciul „Declaraţie electronică”. Iniţial, pentru agenţii economici plătitori de T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat (în număr de 15 000), iar cu începere de la 1 ianuarie 2013 şi pentru cei din republică (în număr de 10 000).
12.10.2012   5867     12    Veaceslav Ciobanu, Auditor   
Recent în Monitorul oficial a fost publicată o nouă Strategie naţională de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Conform acestui document aproximativ 98% din toate întreprinderile înregistrate în ţara noastră fac parte din acest sector al economiei naţionale.
27.09.2012   3009     7    Veaceslav Ciobanu, Auditor   
În Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14 septembrie 2012 a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11 iulie 2012.
07.06.2012   4067     6    Adrian Știrbu, auditor   
Prin modificările din 13.01.2012 sa stabilit că sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime, iar în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime, dacă nu apar obligaţii fiscale suplimentare.
30.05.2012   4607     1    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Pun în discuţie o problemă, care de mai mulţi ani nu are o interpretare univocă şi poate provoca sancţionarea entităţilor, în primul rînd, din motivul că legislaţia fiscală la acest capitol este imperfectă. Va merge vorba despre impozitarea dividendelor şi altor operaţiuni de capital.
28.05.2012   27240     1    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Este o realitate situaţia cînd asociaţii (acţionarii) doresc să investească în activitatea întreprinderii unde deţin cote-părţi (acţiuni) aporturi adăugătoare în bani sau bunuri materiale (utilaj, echipamente, etc), active nemateriale pentru a accelera activitatea întreprinderii. Din diferite considerente, în primul rînd, pe motiv că procedura este complicată şi lungă în timp, în multe cazuri aceste aporturi nu se documentează ca o majorare a capitalului social.
03.05.2012   7712     2    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Care este mecanismul practic în cadrul unei întreprinderi ce ţine de realizarea acestei norme? Care sunt aspectele contabile şi fiscale? În mod normal, bunul, care urmează să fie depus în capitalul social, ar trebui să fie procurat de asociat (acţionar) din numele şi din contul său şi să fie ulterior transmis entităţii (unde deţine o parte din capital) în calitate de aport personal în capitalul social.
18.04.2012   2599     5    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Acest articol a fost conceput ca o reflecţie pe marginea evenimentelor petrecute în tară în legătura cu Ziua contabilului, pe care am sărbătorit-o la 4 aprilie. Este o sărbătoare profesională pe care noi – contabilii şi auditorii - prin muncă asiduă de zi cu zi am meritat-o. Nici un domeniu al economiei naţionale, nici o întreprindere mare sau mică, privată sau de stat, organizaţie, instituţie publică nu poate fi concepută fără munca unui contabil. În cele mai dese cazuri, contabilul este cea mai pregătită persoană în cadrul unei entităţi ce ţine de: calculul şi plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi primelor medicale; evidenţa personalului; legislaţia muncii; etc.
30.12.2011   9270     8    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Cheltuieli deductibile sau nedeductibile? Această întrebare şi-o pun plătitorii de impozite atunci cînd vine timpul să completeze declaraţia anuală cu privire la impozitul pe venit. Se ştie că înţelegerea deductibilităţii unor cheltuieli de către contribuabili şi organele fiscale poate să difere, cu toate că, în cele mai dese cazuri, ambele părţi fac referinţă la una şi aceeaşi normă din Codul fiscal (art. 24 alin. (1)): „Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător”.
20.12.2011   1254     4    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Ţin să mulţumesc organizatorilor Mesei rotunde pentru iniţiativa de a organiza acest eveniment şi pentru invitaţia de a participa la el. Este o idee foarte bună. Multe probleme în societate apar din lipsa de comunicare la toate nivelurile. Această Masă rotundă este o posibilitate pentru noi să ne expunem pe marginea problemelor cu care se confruntă contabilii în relaţiile cu Serviciul fiscal în munca de zi cu zi.
14.11.2011   6312     14    Veaceslav Ciobanu, contabil   
Cu ceva timp în urmă am avut o intervenţie telefonică la un post de radio. S-a adresat un jurnalist cu rugămintea să răspund la cîteva întrebări în cadrul unei emisiuni radio. În studiou îi avea ca invitaţi pe colaboratorii Întreprinderii de Stat Fiscservinform. În cadrul emisiunii se discutau problemele ce ţin de conectarea contribuabililor la serviciul electronic de prezentare a dărilor de seamă fiscale Declaraţie electronică.
27.09.2011   2840     4    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Pentru a determina corect locul livrării serviciilor în sensul impozitării acestora cu TVA se impune o înţelegere bună a normei corespunzătoare din Codul fiscal, care are forma unei liste de grupuri de servicii, iar pentru fiecare legea stabileşte care este locul livrării.
19.09.2011   8091     5    Andrei Catirau  
În legătura cu restabilirea facturii fiscale trebuie să ţinem cont de doua aspecte, cel contabil şi cel fiscal.
03.08.2011   7916     3    Вячеслав Чобану, Директор аудиторской фирмы “OptimAudit” SRL   
Прошло уже много лет с тех пор, как вошел в действие Налоговый Кодекс, но до сих пор некоторые нормы закона не имеют однозначной и понятной трактовки. Чаще всего эти «белые пятна» налогового законодательства известны как налоговым органам, так и налогоплательщикам.
29.07.2011   987    Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM   
Analizând proiectul de modificare a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998 (în continuare „Regulament”) ACAP RM a notificat problemele şi a propus următoarele modificări.
«« 1 2 3 4 5 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.