Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
10.07.2013   5754     30    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Pe parcurs a mai mult de 10 ani, după părerea mea, abordarea legată de această întrebare, prezentă în unele scrisori explicative emise de IFS, pe paginile publicaţiilor periodice, pe paginile manualelor de contabilitate, este incorectă
08.04.2013   3148    Buza Corina, contabil  
Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi să asigure înregistrarea în cadastrul bunurilor imobile a tuturor datelor cadastrale, inclusiv a lucrărilor de construcţie în urma cărora au fost efectuate schimbări în construcţie, lucrărilor de reconstruire a construcţiilor şi a încăperilor izolate.
04.04.2013   4562     3    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat, auditor   
Recent în adresa noastră s-a adresat o companie din domeniul serviciilor de consultanţă pentru suport legat de remedieri fiscale. Entitatea acordă servicii în cadrul Acordului „Compact”, finanţat din sursele Guvernului S.U.A.
12.03.2013   3988     11    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat ACAP, auditor   
Cele mai mari probleme cu care se confruntă de mult timp contribuabilii sunt legate de calitatea legislaţiei fiscale şi administrarea fiscală
04.02.2013   6146     4    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Înregistrarea facturilor fiscale în 2013Din 01.01.2013 a întrat în vigoarea obligaţia de a înregistra facturile fiscale la care valoarea livrării impozabile cu TVA depăşeşte suma de 50 000 lei în
28.01.2013   16057     10    Adrian Ştirbu,contabil certificat, auditor   
Ghicitoare: Ce practicaţi comerţ cu ridicata sau cu amănuntul? După cum se ştie pe 18 ianuarie 2013 au întrat în vigoare modificări în Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire
08.01.2013   3147     4    Buza Corina, contabil  
Vom încerca în cele ce urmează să determinăm consecinţele care survin în cazul achitării studiilor membrilor familiei angajatului.
10.12.2012   2784     9    Veaceslav Ciobanu, Administrator "Optim Audit" SRL   
În acest articol o să încerc să analizez această procedură finală de lichidare a întreprinderii ce ţine de repatrierea investiţiei asociatului din străinătate, făcută în capitalul social al întreprinderii din Moldova şi repatrierea capitalului rămas după achitarea plăţilor în adresa creditorilor, salariaţilor, bugetului de stat, etc.
13.11.2012   4537     4    Veaceslav Ciobanu, contabil certificat ACAP   
Neclarităţile şi incertitudinile, care se conţin în Codul fiscal, constituie una din principalele probleme cu care se confruntă contribuabilii din ţara nostră. În mare parte, această concluzie poate fi atribuită şi normelor legii ce ţin de determinarea locului livrării serviciilor pentru a fi impozitate cu TVA.
31.10.2012   2665    Fiscservinform   
Agenţii economici care prestează o anumită activitate sînt obligaţi prin lege să prezinte organului fiscal anumite rapoarte. Pînă în anul 2011, fiecare contribuabil depunea aceste dări de seamă pe suport de hîrtie. Începînd însă cu data 1 ianuarie 2012, această modalitate de prezentare a fost substituită cu serviciul „Declaraţie electronică”. Iniţial, pentru agenţii economici plătitori de T.V.A. din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat (în număr de 15 000), iar cu începere de la 1 ianuarie 2013 şi pentru cei din republică (în număr de 10 000).
12.10.2012   5678     12    Veaceslav Ciobanu, Auditor   
Recent în Monitorul oficial a fost publicată o nouă Strategie naţională de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Conform acestui document aproximativ 98% din toate întreprinderile înregistrate în ţara noastră fac parte din acest sector al economiei naţionale.
27.09.2012   2846     7    Veaceslav Ciobanu, Auditor   
În Monitorul Oficial nr. 190-192 (4228-4230) din 14 septembrie 2012 a fost publicată Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.178 din 11 iulie 2012.
07.06.2012   3954     6    Adrian Știrbu, auditor   
Prin modificările din 13.01.2012 sa stabilit că sancţiunea fiscală nu se aplică în întregime, iar în cazul în care a fost deja stabilită, se anulează în întregime, dacă nu apar obligaţii fiscale suplimentare.
30.05.2012   4398     1    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Pun în discuţie o problemă, care de mai mulţi ani nu are o interpretare univocă şi poate provoca sancţionarea entităţilor, în primul rînd, din motivul că legislaţia fiscală la acest capitol este imperfectă. Va merge vorba despre impozitarea dividendelor şi altor operaţiuni de capital.
28.05.2012   24016     1    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Este o realitate situaţia cînd asociaţii (acţionarii) doresc să investească în activitatea întreprinderii unde deţin cote-părţi (acţiuni) aporturi adăugătoare în bani sau bunuri materiale (utilaj, echipamente, etc), active nemateriale pentru a accelera activitatea întreprinderii. Din diferite considerente, în primul rînd, pe motiv că procedura este complicată şi lungă în timp, în multe cazuri aceste aporturi nu se documentează ca o majorare a capitalului social.
03.05.2012   7486     2    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Care este mecanismul practic în cadrul unei întreprinderi ce ţine de realizarea acestei norme? Care sunt aspectele contabile şi fiscale? În mod normal, bunul, care urmează să fie depus în capitalul social, ar trebui să fie procurat de asociat (acţionar) din numele şi din contul său şi să fie ulterior transmis entităţii (unde deţine o parte din capital) în calitate de aport personal în capitalul social.
18.04.2012   2442     5    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Acest articol a fost conceput ca o reflecţie pe marginea evenimentelor petrecute în tară în legătura cu Ziua contabilului, pe care am sărbătorit-o la 4 aprilie. Este o sărbătoare profesională pe care noi – contabilii şi auditorii - prin muncă asiduă de zi cu zi am meritat-o. Nici un domeniu al economiei naţionale, nici o întreprindere mare sau mică, privată sau de stat, organizaţie, instituţie publică nu poate fi concepută fără munca unui contabil. În cele mai dese cazuri, contabilul este cea mai pregătită persoană în cadrul unei entităţi ce ţine de: calculul şi plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi primelor medicale; evidenţa personalului; legislaţia muncii; etc.
30.12.2011   8815     8    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Cheltuieli deductibile sau nedeductibile? Această întrebare şi-o pun plătitorii de impozite atunci cînd vine timpul să completeze declaraţia anuală cu privire la impozitul pe venit. Se ştie că înţelegerea deductibilităţii unor cheltuieli de către contribuabili şi organele fiscale poate să difere, cu toate că, în cele mai dese cazuri, ambele părţi fac referinţă la una şi aceeaşi normă din Codul fiscal (art. 24 alin. (1)): „Se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător”.
20.12.2011   1144     4    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Ţin să mulţumesc organizatorilor Mesei rotunde pentru iniţiativa de a organiza acest eveniment şi pentru invitaţia de a participa la el. Este o idee foarte bună. Multe probleme în societate apar din lipsa de comunicare la toate nivelurile. Această Masă rotundă este o posibilitate pentru noi să ne expunem pe marginea problemelor cu care se confruntă contabilii în relaţiile cu Serviciul fiscal în munca de zi cu zi.
14.11.2011   6023     14    Veaceslav Ciobanu, contabil   
Cu ceva timp în urmă am avut o intervenţie telefonică la un post de radio. S-a adresat un jurnalist cu rugămintea să răspund la cîteva întrebări în cadrul unei emisiuni radio. În studiou îi avea ca invitaţi pe colaboratorii Întreprinderii de Stat Fiscservinform. În cadrul emisiunii se discutau problemele ce ţin de conectarea contribuabililor la serviciul electronic de prezentare a dărilor de seamă fiscale Declaraţie electronică.
27.09.2011   2676     4    Veaceslav Ciobanu, Preşedintele Consiliului Director ACAP   
Pentru a determina corect locul livrării serviciilor în sensul impozitării acestora cu TVA se impune o înţelegere bună a normei corespunzătoare din Codul fiscal, care are forma unei liste de grupuri de servicii, iar pentru fiecare legea stabileşte care este locul livrării.
19.09.2011   7820     5    Andrei Catirau  
În legătura cu restabilirea facturii fiscale trebuie să ţinem cont de doua aspecte, cel contabil şi cel fiscal.
03.08.2011   7736     3    Вячеслав Чобану, Директор аудиторской фирмы “OptimAudit” SRL   
Прошло уже много лет с тех пор, как вошел в действие Налоговый Кодекс, но до сих пор некоторые нормы закона не имеют однозначной и понятной трактовки. Чаще всего эти «белые пятна» налогового законодательства известны как налоговым органам, так и налогоплательщикам.
29.07.2011   1026    Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM   
Analizând proiectul de modificare a Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 04 mai 1998 (în continuare „Regulament”) ACAP RM a notificat problemele şi a propus următoarele modificări.
27.07.2011   6583     10    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL   
Am conceput această rubrică a paginei noastre (părerea unui contabil) ca să fie săptămînală şi să fie pusă la dispoziţia colegilor noştri contabili, care pe lîngă aceia că ştiu contabilitate pot să-şi înşire gîndurile pe hîrtie, să scrie despre un eveniment, legat de activitatea profesională, de pe parcursul ultimii săptămîni şi care ar putea să prezinte interes încă pentru cineva. Sînt acceptate nu numai teme serioase despre debit şi credit, dar şi altele ce ţin de bucuriile, clipele plăcute din activitatea unui contabil.
21.07.2011   2854     1    Catîrău Andrei  
Parlamentul RM prin Legea nr.56 din 09.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative a aprobat careva modificări şi completări la Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
07.07.2011   7116    Catîrău Andrei  
Veniturile nerezidenţilor obţinute în Republica Moldova sunt specificate în art. 71 din Codul Fiscal. Astfel, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă instituţie, organizaţie inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică reţin din venitul nerezidentului, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului.
07.07.2011   2366    Catîrău Andrei  
Conform prevederilor art. 290 lit. e) din Titlul VII “Taxele locale” al Codului Fiscal, subiecţi ai impunerii cu taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială sunt persoanele juridice sau fizice, înregistrate în calitate de întreprinzător, care dispun de unităţi comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială.
27.06.2011   1990     5   
Prin prezentul, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova (ACAP RM) vă aduce la cunoştinţă, că a examinat „Obiectivele politicii fiscale şi vamale pe termenul mediu 2012-2014”, proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi a pregătit unele propuneri ce ţin de documentele analizate.
25.03.2011   2241     13    Contabilsef.md   
Scrisoarea vizează ne aplicarea amenzilor pentru întocmirea incorectă a dărilor de seamă, oferirea posibilităţii alegerii metodei de calcul a uzurii în scopuri fiscale, şi păstrarea dreptului contribuabililor de a prezenta declaraţiile fiscale pe suport de hîrtie.
«« 1 2 3 4 »»
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.