Prima  |  Articole  |  Fiscalitate

Fiscalitate

Sortează după:
21.03.2011   718    Татьяна Гриник, Аудитор "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
О вотворении в жизнь Программы Правительства по стабилизации и возрождению экономики республики Молдова на 2009-2011 годы.
21.03.2011   2717     5    Татьяна Гриник, Аудитор "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
Является ли разница между износом, исчисленным в налоговых целях и износом, исчисленным в финансовом учете предприятий льготой для налогоплательщика в первые налоговые периоды ввода в эксплуатацию основных средств, когда данная разница уменьшает налогооблагаемую базу для расчета по подоходному налогу?
16.03.2011   30431     44    Inspectoratul Fiscal Principal de Stat   
IFPS dă răspuns la cele mai frecvente întrebări adresate de contribuabili referitor la patenta de întreprinzător.
12.03.2011   1112     3    Adrian Știrbu, auditor   
Redacţiei Contabilsef.md i-a fost adresată o întrebare de către un contabil, şi anume: „Se permite spre deducere în scopuri fiscale costul facturilor fiscale anulate?”.Ne-a uimit întrebarea dată prin mesajul pe care îl poartă: unii contabili au frică să deducă chiar şi cheltuielile aferente facturilor fiscale anulate!
20.02.2011   5566     6    Vitalie Marin, stagiar în audit, "Optim Audit" SRL  
Autorul pune în discuţie unul din multele cazuri cînd Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, prin scrisoarea emisă încearcă să îngusteze dispoziţiile legii fiscale supreme – Codului Fiscal, în defavoarea contribuabilului.
08.02.2011   6759     7    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL  
În luna ianuarie 2011 am fost invitat la IFPS pentru a discuta pe marginea unui act de control fiscal. Întreprinderea care a fost supusă verificării poate fi caracterizată pe scurt ca contribuabil onest, care achită în buget cîteva milioane de lei pe an în formă de impozite şi taxe. În actul de control a fost invocată o încălcare cu care nu am fost de acord.
07.02.2011   5979     12    Veaceslav Ciobanu, Director "OptimAudit" SRL  
Unele lucruri se schimbă spre bine în activitatea organelor fiscale de control. Inspectorii fiscali sunt mai pregătiţi, s-au învăţat şi să zimbească. Dar probleme în relaţiile nostre a contribuabililor cu organele fiscale mai sunt. Mai dureroase sunt cele ce ţin de interpretarea ciudată, după părerea noastră, a unor norme din Codul fiscal, aplicarea unor sancţini fiscale exagerate pentru încălcări nesemnificative, imposibilitatea de a corecta dările de seamă fiscale prezentate anterior fără a fi aplicate sancţiuni exagerate.
01.02.2011   6074     7    Adrian Știrbu, auditor   
Ştiu că cam este târziu, că deja toţi au prezentat Nota informativă privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi Forma IAL09 (în continuare Nota informativă), dar vreau să atenţionez un moment în privinţa acestei note
29.01.2011   10174    Artur Morarenco  
Aţi casat vreodată un mijloc fix doar pe motiv că în evidenţa contabilă pentru acesta s-a acumulat uzura deplină? Aceasta nu numai că contravine standardelor naţionale de contabilitate ci poate genera şi consecinţe fiscale negative pentru entitate.
26.01.2011   3374     11    Tatiana Grinic, Auditor "GR and TI AUDIT CONSULT" SRL   
Сегодня каждый предприниматель решает эту проблему по-своему. Кто-то погорюет, да заплатит и дальше пойдет. Кто-то заранее откладывает средства и «в час икс» выкладывает деньги из кубышки, убедив себя, что без этого сегодня - никак. Кто-то «договаривается» и, выкладывая сумму меньше, считает, что он в выигрыше. Кто-то оспаривает, сопротивляется, кидается на лопасти «ветряной мельницы», и смиренно уступает, и все равно платит, ведь и суд у нас - на стороне сильного. Кто-то уходит в подполье. Кто-то покидает страну. Кто-то «сворачивает» бизнес. И все действуют по - одиночке.
15.01.2011   12541     5    Artur Morarenco  
Reflectarea în evidenţa contabilă a facturilor primite cu întîrziere este un subiect destul de controversat care deseori creează probleme contabililor. În prezentul articol, autorul îşi expune propria abordare la acest subiect.
14.01.2011   5152     1    Artur Morarenco  
Conform hotărîrii judecătoreşti un utilaj care anterior a fost depus în gaj se transmite silit în posesia băncii. Cum se reflectă în contabilitate ieşirea acestuia? Cum se va aplica TVA şi impozitul pe venit în acest caz?
24.12.2010   13871     8    Artur Morarenco  
Unii contabili nu atrag îndeajuns atenţie completării corecte şi depline a facturii fiscale conform Instrucţiunii. Consideră că este de ajuns ca aceasta să conţină rechizitele obligatorii prevăzute la art.117(2) din Codul Fiscal. Aceasta deseori duce la consecinţe negative, pînă la aplicarea amenzilor în cadrul verificării efectuate de către organele împuternicite.
03.12.2010   10089     14    Artur Morarenco  
De la 1 noiembrie 2010 au intrat în vigoare facturile fiscale de tip nou. Autorul descrie modul de utilizare a acestora, principalele diferenţe dintre formularul de tip nou şi cel de tip vechi, precum şi schimbările în modul de întocmire a acestora.
14.09.2010   10616     4    Natalia Ceban, jurist "Optim Audit" SRL  
Probleme ce apar la primirea arvunei/oferirea arvunei pentru bunuri sau servicii din punct de vedere a calculării TVA de la suma arvunei primite şi a repatrierii sumei arvunei oferite unui nerezident şi pierdute ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor contractuale.
06.08.2010   14739     11    Natalia Rincău, jurist "Optim Audit" SRL  
În acest articol se prezintă schematic etapele procedurii suspendării activităţii unei întreprinderi.
16.06.2010   7889     3    Artur Morarenco  
Bunurile imobiliare/terenurile care cad sub incidenţa Codului Fiscal însă încă nu au fost evaluate de către organele cadastrale, nu pot fi impozitate din cauza lipsei bazei impozabile a acestora. Alte particularităţi ale aplicării impozitului pe bunuri imobiliare în anul 2010.
21.05.2010   2947     3    Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM   
În acest articol se exprimă dezacordul ACAP referitor la poziţia IFPS precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat reprezintă "repartizare de dividende" şi se impozitează cu impozit pe venit în mărime de 15%
17.12.2009   3217    Вячеслав Чобану   
Включаются ли курсовые валютные разницы относящиеся к процентам по кредиту, используемому для приобретения основного средства, в его первоначальную стоимость, или же относятся к расходам(доходам) периода? Этот неоднозначный вопрос вводит в заблуждение немало бухгалтеров, столкнувшихся с данной ситуацией. В этой статье, автор высказывает свое мнение по данному вопросу.
08.12.2009   4261    Ciobanu Veaceslav   
Autorul acestui articol, Ciobanu Veaceslav nu este de acord cu opinia d-lor Petru Griciuc şi Ion Sturzu precum că părţile sociale nu sunt întotdeauna tratate în scopuri fiscale ca active de capital.
16.10.2009   1660     3    Вячеслав Чобану   
В сентябрьском номере журнала Бухгалтерские и Налоговые Консультации за 2009 год был опубликован ответ на вопрос, связанный с налогообложением при обмене земельных участков (авторы: Петру Гричук, Галина Шпак (стр.26)). Автор излагает свое мнение по этому вопросу.
30.09.2009   3642    Veaceslav Ciobanu   
În acest articol este redată viziunea d-lui Veaceslav Ciobanu, directorul consiliului ACAP, asupra articolului publicat de Aliona Timofeenco în nr. 8/2009 al revistei „Contabilitate şi audit” - „Procurarea mijloacelor fixe şi activelor nemateriale din contul unui grant: aspecte contabile şi fiscale”.
30.01.2009   1844    Veaceslav Ciobanu   
Întreprinderea cu capital străin (cu statut de S.R.L.), rezident al Republicii Moldova, doreşte să-şi majoreze capitalul social din profitul net. Ce obligaţii fiscale vor apărea la fondatorii întreprinderii (persoane fizice rezidente şi nerezidente)?
29.01.2009   2157    Вячеслав Чобану   
Общеизвестно, что налогоплательщикам часто приходится решать налоговые ребусы в ситуации, когда отсутствует механизм реализации отдельных норм налогового законодательства. Призваны помочь им в решении этих налоговых загадок государственные органы, уполномоченные законом давать толкования налогового законодательства, разрабатывать механизмы реализации законов в области бухгалтерского учета, налогообложения.
28.01.2009   4102    Вячеслав Чобану   
Наверное, прав классик, сказавший, что все гениальное просто. К чему это? Если предположить, что опубликованный 11 мая 2006 Закон №111-XVI от 27 апреля 2007 на самом деле революционный и приведет к большому экономическому росту, тогда, при ознакомлении с его текстом для всех должно быть понятно, что он именно такой.
27.01.2009   1994     1    Вячеслав Чобану   
Законом о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты №177-XVI от 20 июля 2007 года были приняты очередные изменения налогового законодательства. Предложенные изменения изложены в достаточно «трудноусвояемой» форме.
26.01.2009   92322    Вячеслав Чобану   
Тема для этой статьи назрела давно, перед Новым годом, когда было опубликовано Информационное сообщение Министерства финансов “О порядке выписки налоговых накладных при поставке услуг по сдаче внаем имущества” N (17-13-02/1-6897)-68 от 10.12.2007 (Мониторул Офичиал N 198-202/713 от 21.12.2007).
25.01.2009   1918     1    Вячеслав Чобану   
Обращаюсь к Вам от имени Ассоциации Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов (АСАР). Поднятые в этом письме проблемы назрели давно, и касаются порядка исчисления взносов обязательного социального и медицинского страхования, а также, существующих в законодательстве в этой части многочисленных «белых пятен», создающих большие проблемы бухгалтерам, которым приходится часто работать в условиях неопределенности и угрозы возможных штрафных санкций.
24.01.2009   972    Вячеслав Чобану   
Первая статья под рубрикой Будни налогоплательщика была опубликована около двух лет назад. Было желание донести до наших властей проблемы, с которыми сталкивается сегодняшний налогоплательщик в надежде, что проблемы эти будут услышаны. Каждая статья несла в себе надежду, что власти обратят внимание на обсуждаемые вопросы.Оправдались надежды? На языке дипломатов ответ, наверное, выглядел бы так – однозначно сказать сложно, но хотелось бы больше.
«« 1 2 3 4
Întrebări-răspunsuri
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
Privind calcularea și achitarea concediului adiţional plătit pentru studii 
22.06.2016  
Dacă îți ei concediu adiţional plătit pentru studii, unde trebuie să se achite 75 % din salariu mediu și cum se calculează acesta?
Modul de calculare a concediilor suplimentare 
03.02.2016  
În cazul în care o persoană apropiată a unui angajat a decedat, angajatul va putea beneficia de concediu suplimentar? Cum se va calcula acest concediu?
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.