Prima  |  Articole  |  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:
25.01.2018   547    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material vom discuta despre situația legată de achiziția unui teren cu construcție veche care urmează să fie demolată, analizând aspectele contabile și fiscale care survin în legătură cu acest subiect.
20.12.2017   935     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material, vom discuta despre contractele de investiții în construcții și aspectele contabile și fiscale de care trebuie să țineți cont la contabilizarea faptele economice, pe parcursul derulării acestui contract.
05.12.2017   561    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
К сожалению, встречаются суждения некоторых адвокатов, нотариусов, бухгалтеров, которые претендуют на уменьшение уставного капитала в момент продажи актива, который ранее составлял вклад в натуре собственника предприятия в его уставной капитал.
14.09.2017   1288    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest articol vom discuta despre valoarea reziduală a mijloacelor fixe la data punerii în funcțiune a acestora și atenția sporită care trebuie să o acordăm la determinarea corectă a acesteia, deoarece influențează direct costul vânzării activului.
25.08.2017   1337     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vom discuta despre profitul entității în calitate de sursă pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli ale entității.
22.08.2017   1308     1    Irina Rabovilă, Contabil  
În acest articol vom discuta despre depozitarea stocurilor la terți și despre aspectele contabile și fiscale ce survin în urma transmiterii în custodie a bunurilor.
15.08.2017   1214     3    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Despre împrumutul acordat de un agent economic unui alt agent pe termen anumit fără dobândă, Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, baza valorică a activelor de capital donate la rude de gradul I, acordarea angajaților entității a împrumuturilor fără dobândă, contabilizarea cheltuielilor clubului de fotbal, legate de procurarea jucătorului de fotbal și altele.
07.08.2017   920     1    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest articol vor discuta despre unele aspecte importante privind recunoașterea stocurilor.
25.07.2017   1150    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest articol vom dezvălui metodele de ținere a contabilității în cazul faptelor economice, pentru care în SNC nu se regăsesc prevederi certe, în scopul reflectării acestora în evidența contabilă.
20.06.2017   1845     8    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vă propunem spre analizare informația privind distribuirea activelor nemonetare cât și aspectele contabile care apar în urma acestor acțiuni.
30.05.2017   1910     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vă propunem spre analizare informația privind mărfurilor comercializate la preț simbolic. Reprezintă oare această operațiune un angajament ce conține un contract de leasing?
26.04.2017   2856     10    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vă propunem spre analizare informația privind trasmiterea imobilizărilor la un preț simbolic.
12.04.2017   3734    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest articol vom dezvălui informația privind tehnicile de corectare a erorilor contabile.
14.03.2017   2140     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Noțiunea de „diferență de sumă”, proprie arealului moldovenesc din domeniul contabilității, care nu se regăsește în standardele internaționale de contabilitate, continuă să provoace incertitudini în practica contabilă și fiscală
03.03.2017   2646    Adrian Ştirbu, Auditor   
Urmează să fie întocmit și prezentat cel mai important produs al muncii contabile – situațiile financiare anuale. Dificultăți apar la pregătirea notelor la situațiile financiare
28.02.2017   1330    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Despre reorganizarea unei întreprinderi și formarea goodwill-ului, facilitățile acordate la import de bunuri incluse în capitalul social, înregistrarea ca contribuabil al TVA, contabilitatea contractului de colaborare înte un rezident și nerezident, reducerea acordată la procurarea unui bun imobil în baza contractului de leasing financiar
20.02.2017   3840     5    Adrian Ştirbu, Auditor   
În activitatea multor entități se întâlnesc frecvent tranzacții legate de importul activelor. În acest articol o să ne oprim asupra particularităților contabilizării operațiunilor de import a stocurilor și asupra aspectelor fiscale legate de aceste tranzacții.
06.02.2017   3858    Adrian Ştirbu, Auditor   
Pragul de semnificație este o noțiune relativ nouă pentru contabili, iar deciziile privind pragul de semnificaţie sunt destul de dificile
31.01.2017   2794    Adrian Ştirbu, Auditor   
Cum se contabilizează ajutoarele materiale? La ce cont contabil se ține evidența acestora?
16.01.2017   2816    Adrian Ştirbu, Auditor   
Conducerea entității trebuie să dețină informații complete despre structura, natura și mărimea cheltuielilor suportate
29.12.2016   3570    Mihai Popovici, Contabil  
În acest articol vom descrie modul de contabilizare a returnării bunurilor atât la vânzător, cât și la cumpărător
27.12.2016   4129    Adrian Ştirbu, Auditor   
Vă prezentăm unele sfaturi cu referință la conținutul politicilor contabile și cum trebuie întocmite politicile contabile ale unei entități
22.12.2016   1285    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Pentru a avea acces la rețeaua de electricitate, compania de construcții urmează să construiască o stație electrică, urmând ca aceasta să fie transferată întreprinderii responsabile de furnizarea energiei electrice
12.12.2016   2686     7    Adrian Ştirbu, Auditor   
Cum urmează să fie contabilizate aceste diferențe conform SNC - ca diferențe de curs valutar, ca diferență de sumă sau în alt mod?
08.12.2016   3322    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material sunt puse în discuție mai multe subiecte care țin de activitatea zilnică a unui contabil și auditor
06.12.2016   3506     2    Adrian Ştirbu, Auditor   
Noțiunea de stocuri nu a suferit modificări semnificative în comparație cu standardul precedent. Aceasta a fost ajustată la terminologia nouă în conformitate cu IFRS
25.11.2016   1348    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Investiție imobiliară sau imobilizare corporală (mijloc fix)? Această întrebare este actuală în multe situații la recunoașterea în contabilitate a unor proprietăți imobiliare
15.11.2016   1865    Adrian Ştirbu, Auditor   
Cheltuielile legate de organizarea paginii web constituie o imobilizare necorporală?
09.11.2016   1761    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Cum urmează să fie reflectată în contabilitate dauna stabilită și despăgubirea de asigurare? Care sunt consecințele fiscale ale producerii unui accident?
01.11.2016   2475    Adrian Ştirbu, Auditor   
Conform p. 15 din SNC "Creanțe și investiții financiare" este stipulat că dacă la data raportării, suma mijloacelor încasate în urma stingerii unor creanţe depăşeşte valoarea recunoscută a acestora, diferenţa respectivă se înregistrează ca datorii
1 2 3 »»
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.