Prima  |  Articole  |  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:
20.06.2017   381     4    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vă propunem spre analizare informația privind distribuirea activelor nemonetare cât și aspectele contabile care apar în urma acestor acțiuni.
30.05.2017   711     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vă propunem spre analizare informația privind mărfurilor comercializate la preț simbolic. Reprezintă oare această operațiune un angajament ce conține un contract de leasing?
26.04.2017   1627     10    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol vă propunem spre analizare informația privind trasmiterea imobilizărilor la un preț simbolic.
12.04.2017   2148    Adrian Ştirbu, Auditor   
În acest articol vom dezvălui informația privind tehnicile de corectare a erorilor contabile.
14.03.2017   1231     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Noțiunea de „diferență de sumă”, proprie arealului moldovenesc din domeniul contabilității, care nu se regăsește în standardele internaționale de contabilitate, continuă să provoace incertitudini în practica contabilă și fiscală
03.03.2017   2015    Adrian Ştirbu, Auditor   
Urmează să fie întocmit și prezentat cel mai important produs al muncii contabile – situațiile financiare anuale. Dificultăți apar la pregătirea notelor la situațiile financiare
28.02.2017   935    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Despre reorganizarea unei întreprinderi și formarea goodwill-ului, facilitățile acordate la import de bunuri incluse în capitalul social, înregistrarea ca contribuabil al TVA, contabilitatea contractului de colaborare înte un rezident și nerezident, reducerea acordată la procurarea unui bun imobil în baza contractului de leasing financiar
20.02.2017   2425     5    Adrian Ştirbu, Auditor   
În activitatea multor entități se întâlnesc frecvent tranzacții legate de importul activelor. În acest articol o să ne oprim asupra particularităților contabilizării operațiunilor de import a stocurilor și asupra aspectelor fiscale legate de aceste tranzacții.
06.02.2017   2192    Adrian Ştirbu, Auditor   
Pragul de semnificație este o noțiune relativ nouă pentru contabili, iar deciziile privind pragul de semnificaţie sunt destul de dificile
31.01.2017   2232    Adrian Ştirbu, Auditor   
Cum se contabilizează ajutoarele materiale? La ce cont contabil se ține evidența acestora?
16.01.2017   2132    Adrian Ştirbu, Auditor   
Conducerea entității trebuie să dețină informații complete despre structura, natura și mărimea cheltuielilor suportate
29.12.2016   2793    Mihai Popovici, Contabil  
În acest articol vom descrie modul de contabilizare a returnării bunurilor atât la vânzător, cât și la cumpărător
27.12.2016   3074    Adrian Ştirbu, Auditor   
Vă prezentăm unele sfaturi cu referință la conținutul politicilor contabile și cum trebuie întocmite politicile contabile ale unei entități
22.12.2016   724    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Pentru a avea acces la rețeaua de electricitate, compania de construcții urmează să construiască o stație electrică, urmând ca aceasta să fie transferată întreprinderii responsabile de furnizarea energiei electrice
12.12.2016   1854     7    Adrian Ştirbu, Auditor   
Cum urmează să fie contabilizate aceste diferențe conform SNC - ca diferențe de curs valutar, ca diferență de sumă sau în alt mod?
08.12.2016   2763    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest material sunt puse în discuție mai multe subiecte care țin de activitatea zilnică a unui contabil și auditor
06.12.2016   2270     2    Adrian Ştirbu, Auditor   
Noțiunea de stocuri nu a suferit modificări semnificative în comparație cu standardul precedent. Aceasta a fost ajustată la terminologia nouă în conformitate cu IFRS
25.11.2016   845    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Investiție imobiliară sau imobilizare corporală (mijloc fix)? Această întrebare este actuală în multe situații la recunoașterea în contabilitate a unor proprietăți imobiliare
15.11.2016   1347    Adrian Ştirbu, Auditor   
Cheltuielile legate de organizarea paginii web constituie o imobilizare necorporală?
09.11.2016   932    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Cum urmează să fie reflectată în contabilitate dauna stabilită și despăgubirea de asigurare? Care sunt consecințele fiscale ale producerii unui accident?
01.11.2016   1776    Adrian Ştirbu, Auditor   
Conform p. 15 din SNC "Creanțe și investiții financiare" este stipulat că dacă la data raportării, suma mijloacelor încasate în urma stingerii unor creanţe depăşeşte valoarea recunoscută a acestora, diferenţa respectivă se înregistrează ca datorii
01.11.2016   1239     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Tema pentru acest articol a fost concepută cu mult timp în urmă. În primul rând, în calitate de reacție la publicațiile în edițiile periodice, practica contabilă potrivit cărora profitul net poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale unei societăți comerciale.
26.10.2016   2992     3    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Revista Monitorul Fiscal FISC.md. din luna octombrie, n-a rămas fără atenția noastră. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate
17.10.2016   6657     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
БНК, другой журнал, который с удовольствием читают многие бухгалтера и аудиторы нашей страны, также не остался без нашего внимания
06.10.2016   1296     6    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Recent a apărut numărul din luna septembrie al Revistei „Contabilitate și Audit” și am ales câteva subiecte asupra cărora am fi vrut să vă atragem atenția
29.06.2016   2586     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Contabilul care citește cu regularitate revistele de specialitate, pagina electronică www.contabilsef.md, cu mare probabilitate, nu va comite erori grave în activitatea sa profesională
15.02.2016   3679     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Cu referință la subiectul analizat, o să mă refer, în primul rând, la trei elemente principale: abordarea contabilă, documentarea tranzacției și aspectele fiscale
01.12.2015   4542     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol dorim să abordăm 2 întrebări contabile legate de construcția caselor: (a) recunoașterea venitului din activitatea de construcție a caselor și vânzarea apartamentelor și (b) aspecte ce țin de T.V.A. din aceste operațiuni
23.09.2015   7758     16    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Noțiunea de „diferență de sumă" a fost pusă în aplicare în limbajul profesional-contabil de la noi câțiva ani în urmă, pe neașteptate, fără ca această noțiune să se regăsească în careva acte normative privind reglementările contabile sau fiscale. Odată cu adoptarea SNC noi, acestei noțiuni i-a fost consacrată o bună parte dintr-un standard întreg
19.06.2015   3663     18    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În discuții se naște adevărul. Reieșind din această afirmație populară, o să punem în discuție conținutul acestui standard, comentariile noastre sper să fie utile pentru cititori în procesul implementării acestui SNC
1 2 »»
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.