Prima  |  Articole  |  Contabilitate

Contabilitate

Sortează după:
01.11.2016   2569    Adrian Ştirbu, Auditor   
Conform p. 15 din SNC "Creanțe și investiții financiare" este stipulat că dacă la data raportării, suma mijloacelor încasate în urma stingerii unor creanţe depăşeşte valoarea recunoscută a acestora, diferenţa respectivă se înregistrează ca datorii
01.11.2016   2037     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Tema pentru acest articol a fost concepută cu mult timp în urmă. În primul rând, în calitate de reacție la publicațiile în edițiile periodice, practica contabilă potrivit cărora profitul net poate constitui o sursă de acoperire a cheltuielilor curente ale unei societăți comerciale.
26.10.2016   5591     3    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Revista Monitorul Fiscal FISC.md. din luna octombrie, n-a rămas fără atenția noastră. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate
17.10.2016   9286     2    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
БНК, другой журнал, который с удовольствием читают многие бухгалтера и аудиторы нашей страны, также не остался без нашего внимания
06.10.2016   1982     6    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Recent a apărut numărul din luna septembrie al Revistei „Contabilitate și Audit” și am ales câteva subiecte asupra cărora am fi vrut să vă atragem atenția
29.06.2016   3363     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Contabilul care citește cu regularitate revistele de specialitate, pagina electronică www.contabilsef.md, cu mare probabilitate, nu va comite erori grave în activitatea sa profesională
15.02.2016   4459     1    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Cu referință la subiectul analizat, o să mă refer, în primul rând, la trei elemente principale: abordarea contabilă, documentarea tranzacției și aspectele fiscale
01.12.2015   5827     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În acest articol dorim să abordăm 2 întrebări contabile legate de construcția caselor: (a) recunoașterea venitului din activitatea de construcție a caselor și vânzarea apartamentelor și (b) aspecte ce țin de T.V.A. din aceste operațiuni
23.09.2015   9918     16    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Noțiunea de „diferență de sumă" a fost pusă în aplicare în limbajul profesional-contabil de la noi câțiva ani în urmă, pe neașteptate, fără ca această noțiune să se regăsească în careva acte normative privind reglementările contabile sau fiscale. Odată cu adoptarea SNC noi, acestei noțiuni i-a fost consacrată o bună parte dintr-un standard întreg
19.06.2015   4778     18    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
În discuții se naște adevărul. Reieșind din această afirmație populară, o să punem în discuție conținutul acestui standard, comentariile noastre sper să fie utile pentru cititori în procesul implementării acestui SNC
26.05.2015   12689    Mihai Popovici, Contabil  
Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 146 din 23.10.2014, la data de 24 aprilie 2015 a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la modul de înregistrare şi exercitare a controlului asupra utilizării maşinilor de casă şi control
15.05.2015   721     3    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Această întrebare are două aspecte: cel fiscal și cel contabil. Aceste aspecte pot avea o influență reciprocă, dar în mod practic urmează să fie analizate fiecare în parte, deoarece au la bază acte normative diferite: aspectul fiscal - conform Codului fiscal, iar aspectele contabile, în primul rînd, în baza standardelor de contabilitate
04.04.2015   5096    Mihai Popovici, Contabil  
Pentru o mai bună percepere a atribuțiilor unui contabil profesionist, pentru a cunoaște cum să acționeze în diferite situații, la 1 ianuarie 2011, Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Etică pentru Contabili a emis Codul Etic al Profesioniştilor Contabili
04.04.2015   5957     1    Mihai Popovici, Contabil  
"Contabilitatea este judecătorul drept al trecutului,consilierul prezentului și ghidul indispensabil al viitorului" J. Fr. Schär
06.01.2015   5520     4    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor   
Recent am participat la un seminar de instruire la care a fost pus în discuție noul Standard Național de Contabilitate „Costurile îndatorării". Costurile îndatorării în conformitate cu acest standard includ dobânzile aferente împrumuturilor, costurile suplimentare aferente împrumuturilor...
01.12.2014   7886     3    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
În prezent, unul dintre obiectele cele mai atrăgătoare pentru investiţii în Republica Moldova este domeniul imobiliar. Acest fapt este conştientizat atât de oamenii de afaceri din Moldova, cît şi de investitorii străini
27.01.2014   12392     1    Татьяна Гриник, аудитор, администратор аудиторской фирмы „GR & TI Audit Consult” S.R.L.   
Экономические агенты все чаще для достижения поставленных целей объединяют усилия и средства, осуществляя совместную деятельность...
30.10.2013   25078     5    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
întrebarea pe care şi-o pune o persoană care a decis să facă primii paşi în afaceri. Prima formă este „mai ieftină” ca lansare, dar presupune mai multe riscuri sub aspectul responsabilităţii. A doua este „mai scumpă”, având un minimum de capital social ce trebuie depus, cheltuieli de înregistrare ceva mai ridicate...
09.10.2013   19710     6    Igor Goreacii, specializarea Finanțe și Contabilitate   
Arhivarea documentelor justificative și contabile se face în conformitate cu prevederile legale. Perioada de păstrare a documentelor financiar - contabile
25.08.2012   10558     5    Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, Administrator "OptimAudit" S.R.L.  
De mai multe ori am menţionat că unele din probleme, legate de înţelegere a legislaţiei fiscale, au la bază, în primul rînd, necunoaşterea bună a standardelor performante de contabilitate, lipsa experienţei în implementarea acestor standarde. De cîţiva ani s-a declarat trecerea obligatorie sau facultativă la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF), dar eforturi consistente pentru a le cunoaşte nu depunem (autorităţi de stat, entităţi, contabili, auditori, etc). Puţină lume cunoaşte aceste standarde, luînd în consideraţie faptul că pentru o categorie de întreprinderi acestea sunt obligatorii pentru folosinţă. Inclusiv şi din acest motiv, nu avem răspunsuri la multe întrebări şi, ca rezultat, în unele cazuri păşim pe o pistă greşită.
16.07.2012   8419     14    Veaceslav Ciobanu, auditor   
Numărul din iunie al revistei Contabilitate şi Audit ne-a adus mai multe articole interesante, unele chiar cu un caracter provocator.Mai jos vă propun unele comentarii personale pe marginea celor citite.
26.06.2012   14977     4    Lilia Grigoroi, dr. conf. univ., ASEM Marina Şelaru, Director executiv ACAP RM  
O profesie, în general, este definită şi judecată prin cunoştinţele, aptitudinile, atitudinea şi etica celor implicaţi în această profesie. Trebuie să reţinem că profesiile nu se „formează prin lege”, nu „se nasc” pur şi simplu. Este nevoie de o gândire minuţioasă, planificare şi o muncă grea a multor oameni pentru dezvoltarea concepţiilor, deprinderilor tehnice, modului de acţiune, efectuării cercetărilor, acumulării informaţiei necesare despre scopul şi munca profesionalilor.
16.02.2012   2841     5    Veaceslav Ciobanu, contabil   
De mai multe ori am scris că articole în această rubrică vor apărea săptămînal, dar, din păcate, din lipsă de timp nu mă ţin de cuvînt. Colegii mei şi cititorii paginii, la care m-am adresat să susţină această rubrică, pînă cînd n-au răspuns. Pun în discuţie problema legată de activismul nostru la nivel de profesie, de dorinţa noastră de a pune umărul la rezolvarea unor probleme, care ne dor sau pentru a ne apăra drepturile, sau pentru a susţine careva iniţiative bune. Din păcate mai des preferăm să fim în rolul de spectatori.
10.11.2011   2100     4    Veaceslav Ciobanu   
Noi contabilii uneori obosim să citim numai texte serioase care ţin de legi, hotărîri, standarde etc. Uneori e bine să citim şi un text prin care să fie transmise gîndurile, impresiile, emoţiile unui coleg de breaslă. În primul rînd, ce ţin de profesia care ne uneşte - contabilitatea. Este ceva firesc, în înţelegerea mea.
04.04.2011   3553     2    Preşedinte al Consiliului Director al ACAP   
A şti contabilitatea nu înseamnă totul. A iubi contabilitatea nu este suficient. Pentru a înţelege adevăratul mesaj al cifrelor, trebuie să ştim şi să iubim contabilitatea.
02.04.2011   3983     4    Вячеслав Чобану, Председатель Совета Директоров АСАР   
Мир стал другим. Мы живем в условиях мировой глобализации, в период многочисленных потрясений в обществе, экономике, мышлении. На национальном и глобальном уровне. Профессия бухгалтера из монотонной, не престижной, низкооплачиваемой, превратилась в профессию творческую, которая, во многом, основана на глубоких знаниях технических стандартов, налогового законодательства и профессиональном суждении. Профессия бухгалтера вызывает высокий публичный интерес.
04.03.2011   4513     7    Artur Morarenco  
Как правильно вычислять неиспользованные отпускные? В каком периоде следует отразить расходы по компенсированию неиспользованных отпускных и зачем по ним формировать резервы?
02.02.2011   6329     9    Adrian Ştirbu, Auditor   
O dată cu dezvoltarea internetului şi utilizarea lui de un număr mare de persoane, tot mai popular devine dezvoltarea si exploatarea propriului website pentru acces intern si extern de către diferite întreprinderi. Un website proiectat pentru accesul extern poate fi utilizat pentru diverse scopuri, cum ar fi promovarea si publicitatea propriilor produse şi servicii, furnizarea de servicii electronice, vânzarea de produse şi servicii, etc.
10.01.2011   15399     2    Tatiana Palaga, contabil "Optim Audit" SRL  
Cît timp şi unde se păstrează documentaţia contabilă? Autorul acestui articol dezvăluie unele aspecte referitor la păstrarea şi arhivarea documentelor contabile.
24.12.2010   4714    Artur Morarenco  
Comercializarea mărfurilor unui comitent nerezident prin intermediul comisionarului din RM este în defavoarea primului faţă de comitenţii rezidenţi, fiind o procedură destul de complicată şi care duce la cheltuieli suplimentare. Este mai simplă şi mai avantajoasă comercializarea mărfurilor străine în baza contractului de vînzare-cumpărare.
«« 1 2 3 »»
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.