Prima  |  Legislaţia  |  Legislaţia fiscală  |  Scrisori  |  Scrisorile principale cu privire la Impozitul pe venit | Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 203 din 07.07.2017

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 203 din 07.07.2017

10.07.2017   322  
imprimare

1. (29.3.20)
    Vor fi obligați persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în folosul persoanelor fizice pe veniturile de la darea în locațiune a proprietății mobiliare?

Potrivit art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, persoanele specificate la art.90 reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole.

Articolul 90 din Codul fiscal stabilește următoarele persoane responsabile de a reține impozitul pe venit la sursa de plată: orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art. 5 pct. 20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică.

Astfel, persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nu sunt atribuie la persoanele specificate la art. 90 din Codul fiscal și respectiv, asupra acestora nu se rasfrîng prevederile art. 901 alin. (3) din Codul fiscal, nefiind obligați să rețină la sursa de plată impozitul pe venit în mărime de 10% din venitul persoanei fizice, care transmite proprietatea mobiliară în locațiune.

Totodată, veniturile obținute de către persoana fizică de la transmiterea în locațiune a proprietății mobiliare persoanelor care desfășoară activitate profesională, potrivit art. 18 lit. d) din Codul fiscal, reprezintă sursă de venit impozabilă.

Obligativitatea prezentării Declarației de către persoana fizică rezidentă este reglementată de prevederile art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.