Prima  |  Articole  |  Fiscalitate | Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile

03.12.2014   8726   1   Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor

Votează: 3.0/5 (2 Voturi )

imprimare

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat – repartizare de dividende? Aspecte contabile

Istoricul problemei

Majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație este o repartizare de dividende? Această întrebare a devenit actuală pe neașteptate în anul 2009, atunci când IFS, într-o scrisoare explicativă emisă în adresa unui agent economic, a făcut o concluzie nouă la acel moment precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende și această operațiune urmează să fie impozitată corespunzător. Merită să menționăm că la acel moment o așa abordare părea „căzută din pod”, deoarece practica fiscală până la acel moment nu prevedea așa ceva și nici legislația fiscală nu fusese modificată în acest sens.

La acel moment era în vigoare cota de 0% privind impozitul pe venit, corespunzător, bugetul ducea lipsă de încasări și se căutau noi modalități de completare a golurilor bugetare, se crease impresia că această abordare urma să fie una temporară, dictată de o conjunctură de moment.

Dar nu avea să fie, au trecut mai mult de 5 ani, dar toți sunt pe aceleași poziții: organele statului insistă că este o repartizare de dividende, contribuabilii – că este o interpretare incorectă a Codului fiscal. În această perioadă organele cu funcții de control fiscal au aplicat sancțiuni entităților care nu s-au conformat. După părerea mea, aceste entități au fost sancționate pe nedrept, deoarece această abordare potrivit căreia majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende pe toată perioada din 2009 până în prezent a fost una falsă, care nu corespunde nici normelor Codului fiscal, nici cerințelor standardelor de contabilitate (SNC, IFRS).

Publicații la această temă

Pe parcursul acestor ani am publicat în edițiile periodice de specialitate: revista ”Contabilitate și Audit”, revista ”Monitorul fiscal” fisc.md, pagina electronică contabilsef.md mai multe articole în care am argumentat că operațiunea de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat este o operațiune obișnuită cu conturile de capital, valoarea activelor nete ale entității nu se modifică, atât entitatea cât și acționarii săi în rezultatul acestei operațiuni nu devin nici mai bogați, nici mai săraci. Se modifică doar valoarea nominală a cotelor asociaților (acționarilor) în capitalul entității. Atât profitul net, cât și capitalul social aparțin întreprinderii și sunt părți componente ale capitalului său propriu. În publicațiile anterioare am adus și alte argumente în favoarea unei alte abordări, potrivit căreia majorarea capitalului social din contul profitul nerepartizat nu poate fi calificată ca repartizare de dividende.

În acest articol nu am scopul să repet încă o dată toate argumentele în favoarea concluziei expuse mai sus, aceste argumente le-am expus pe parcursul acestor ani de nenumărate ori în mai multe articole publicate, în cadrul unor conferințe științifice, seminare, scrisori în adresa organelor de stat abilitate. Am să mă opresc mai mult la aspectele contabile legate de operațiunea de capital analizată.

Două aspecte ale problemei

Majorarea capitalului unei entități din contul profitului net nerepartizat este o repartizare de dividende? Putem evidenția două aspecte ale acestei întrebări: aspectul fiscal și cel contabil. Evident că la originea apariției problemei a stat aspectul fiscal, „ingeniozitatea” organelor fiscale în căutarea unor noi surse de majorare a încasărilor bugetare. În general, Codul fiscal ar putea să conțină norme clare în acest sens, care să prevadă ca această operațiune de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat să fie impozitată. Pentru aceasta ar fi corect ca această intenție să fie clar expusă în lege, să nu fim nevoiți să ghicim din text.

În situația noastră (descrisă mai sus) însă, se încearcă realizarea acestei intenții prin lărgirea conținutului noțiunii de dividend. Această metodă, când se încercă să fie modificat conținutului unei noțiuni cunoscute, se folosește de stat și în alte situații, dar acest lucru nu este corect față de contribuabilii acestei țări. Toate intențiile fiscale ar urma să fie bine puse pe hârtie în textul Codului fiscal. De aici și provine majoritatea neînțelegerilor.

Conținutul noțiunii de dividend, în înțelegerea Codului fiscal, ar putea să difere de conținutul acestei noțiuni din standardele de contabilitate. Această situație are dreptul la viață. În acest caz, noțiunea de dividend din Codul fiscal ar urma să conțină această normă (prevedere), de exemplu, operațiunea de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende și se impozitează în cutare mod, etc. Statul, conform politicilor sale fiscale ar putea să impoziteze și această operațiune, poate impozita și dreptul cetățenilor de a merge pe drum, e voia lui! Problema este ca aceasta intenție trebuie să fie expusă pe înțeles în textul legii. Din păcate nu este cazul nostru. Noțiunea de dividend din Codul fiscal și aceeași noțiune din SNC 18, IAS 18 au același conținut și nu prevăd o astfel de abordare.

În acest articol mi-am propus, în primul rând, să fie scoase în prim plan aspectele contabile ale operațiunii analizate, aici sunt șanse mai mari să găsim o înțelegere, deoarece conținutul SNC și IFRS nu poate fi influențat de interpretările Codului fiscal.

În această ordine de idei, propun să răspundem la următoarea întrebare: Operațiunea de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat sub aspect contabil (SNC, IFRS) poate fi calificată ca o repartizare de dividende acționarilor (asociaților) săi? Dacă vom găsi un răspuns fiabil la această întrebare, atunci, cu ajutorul abordării contabile, va fi mai ușor să înțelegem și aspectele fiscale ale operațiunii analizate. În această ordine de idei, sper să fiți de acord cu următoarea ipoteză: aspectele fiscale ale operațiunii analizate (cerințele legislației fiscale privind impozitarea sau neimpozitarea ei) nu pot influența abordarea contabilă, care este reglementată de prevederile standardelor de contabilitate (!!!?).

O nouă adresare după explicații

Pe parcursul acestor ani am înaintat mai multe adresări în scris organelor abilitate de stat (Ministerul Finanțelor, IFPS) în care am solicitat explicații legate de problema analizată, de cele mai dese ori, firește, ne interesau aspectele fiscale. Explicațiile primite, după părerea noastră, nu țineau cont de argumentele aduse, erau subiective și nu corespundeau textului legii. În acești ani am fost în așteptare că bunul simț, totuși, își va face drum și concluziile eronate legate de impozitarea operațiunii de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat vor fi revizuite. Deoarece acest fapt nu s-a întâmplat și sentimentul nedreptății nu încetează să ne macine, recent am întreprins încă o încercare să sensibilizăm atenția Ministerului Finanțelor pe această întrebare în speranța că se va acorda atenția cuvenită acestei probleme.

În această ordine de idei, am adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor în care am solicitat explicații legate de aspectele contabile ale problemei analizate. Am formulat următoarele întrebări foarte concrete:

  1. Majorarea capitalului social din contul profitului net nerepartizat proporțional cotelor de participație a asociaților (acționarilor) unei entități, în înțelegerea SNC și IFRS, poate fi calificată ca o repartizare de dividende?
  2. Înțelegerea Codului fiscal în acest sens corespunde înțelegerii SNC și IFRS?
  3. Dacă presupunem că majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) este o repartizare de dividende, atunci reiese că asociații (acționarii) entității care înregistrează o majorare a capitalului său social, urmează să constate venit în formă de dividende? Și să înregistreze acest venit în contabilitatea sa? După conținutul său economic, această operațiune corespunde noțiunii de venit în formă de dividende pentru asociați (acționari) conform standardelor de contabilitate?
  4. Vă rog sa ne spuneți care sunt înregistrările contabile (formulele contabile) prin care urmează să fie reflectate operațiunile ce țin de majorarea capitalului social al unei entități din contul profitului net (nerepartizat) în contabilitatea entității, care majorează capitalul social, și înregistrările contabile în contabilitatea asociatului (entitate) (acționar)?

Explicațiile Ministerului Finanțelor la întrebările de mai sus sunt publicate aici. Conținutul acestor explicații ne-a dezamăgit, deoarece, după părerea mea, în scrisoare nu se conțin explicații la întrebările concrete, iar unele concluzii nu sunt în conformitate cu SNC (elaborate și aprobate de Ministerul Finanțelor), IFRS. De asemenea, am solicitat să fie propuse înregistrări (formule) contabile pentru operațiunea analizată, dar a rămas fără atenție, numai un sfat sec să analizăm Planul de conturi contabile. Mulți contabili cunosc următoarea axiomă: corectitudinea unei operațiuni contabile poate fi testată prin formulele contabile pe care le generează, falsul iese la iveală.

În scrisoarea Ministerului Finanțelor se conține următoarea afirmație:

„Astfel, majorarea valorii cotelor deținute în capitalul social al altor entități, fără încasarea efectivă a numerarului se va contabiliza ca venituri curente, conform prevederilor Planului de conturi contabile…”.

Este greu de înțeles conținutul textului de mai sus, se creează senzația că se vorbește de altă situație. Operațiunea de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat nu prevede încasarea de numerar.

Pot să presupun că s-a scris cum s-a scris, dar noi trebuie să pricepem următoarele: majorarea capitalului social din contul profitului net (nerepartizat) este o repartizare de dividende și asociații (acționarii) entității care înregistrează o majorare a capitalului său social, urmează să constate venit în formă de dividende!?

Contabilitatea investitorului

Dacă presupunem că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat proporțional cotelor de participație ale asociaților (acționarilor) este o repartizare de dividende, atunci reiese că asociații (acționarii) înregistrează venit în formă de dividende. Analizăm aspectele contabile. Pentru a elimina toate incertitudinile existente o altă solicitare de explicații a fost adresată Ministerului Finanțelor.

Întreprinderea deține o cotă de 50% în capitalul social al altei întreprinderi cu statut de societate pe acțiuni. La data fondării întreprinderii asociate întreprinderea a efectuat un aport în capitalul social în valoare de aproximativ 4,00 mln lei (evaluarea inițială a investiției). Pe parcursul anilor întreprinderea asociată a înregistrat profit și o parte din acest profit l-a îndreptat pentru majorarea capitalului social. În anul 2014 întreprinderea asociată a înregistrat o majorare a capitalului social cu 2,0 mln lei din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți. În legătură cu acest fapt, valoarea investiției financiare în capitalul întreprinderii asociate n-a fost modificată și în prezent se ține la valoarea istorică.

Întrebarea ține de metodologia evidenței contabile în contabilitatea întreprinderii a investiției financiare în entitatea asociată. Entitatea ține evidența contabila la valoarea de intrare (inițială) – 4,00 mln lei.

În acest sens întreprinderea se conduce de prevederile standardelor naționale de contabilitate: SNC 25 „Evidența investițiilor”, SNC 28 „Evidența în entități asociate”, SNC Creanțe și investiții financiare. În conformitate cu p.17 SNC 25: „Investițiile pe termen lung se reflectă în bilanț după unul din următoarele tipuri de evaluare:

a) la valoarea de intrare;
b) la valoarea reevaluată;
c) la valoarea cea mai mică dintre valoarea de intrare și valoarea de piață (numai pentru titlurile de valoare corporative pe piață)”.

„Metoda preponderentă de evaluare a investițiilor pe termen lung constituie evaluarea lor la valoarea de intrare” (p. 18 SNC 25).

Corespunzător, entitatea are dreptul să țină evidența investiției pe termen lung în întreprinderea asociată la valoarea inițială și nu are obligațiunea să reevalueze valoarea investiției la majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat.

În conformitate cu prevederile standardelor de contabilitate enumerate mai sus, reiese că întreprinderea în momentul majorării capitalului social al întreprinderii asociate din contul profitului nerepartizat al acesteia n-a avut obligația să modifice în contabilitatea sa valoarea investiției, deoarece aplică în politicile sale contabile metoda „la valoarea de intrare”.

Dacă entitatea ar decide să folosească metoda „la valoarea reevaluată” a investițiilor, atunci diferențele din reevaluare ar fi fost reflectate în capitalul propriu la postul „Diferențe din reevaluarea activelor pe termen lung” și nu în conturile de venit.

În legătură cu cele menționate mai sus entitatea roagă să primească explicații legate de următoarele întrebări:

  1. Este corect ca evidența contabilă a investiției financiare în întreprinderea asociată descrisă mai sus să fie ținută la valoarea istorică? În cazul majorării capitalului social al întreprinderii asociate din contul profitului nerepartizat al perioadelor precedente, valoarea investiției în contabilitatea întreprinderii investitorului nu va fi influențată?
  2. Dacă valoarea investiției în contabilitatea acționarului, în cazul majorării capitalului social al întreprinderii asociate din contul profitului nerepartizat, se modifică, care vor fi înregistrările contabile?
  3. Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat al entității asociate generează careva înregistrări contabile în contabilitatea întreprinderii acționar?

Întrebări concrete la care se așteptau răspunsuri concrete. În prima parte a explicațiilor Ministerului Finanțelor se fac referințe de ordin general la diferite SNC, care confirmă corectitudinea politicilor contabile ale entității privind investiția în entitatea asociată.

Însă conținutul unui alineat din această scrisoare este în disonanță cu textul expus în prima parte a scrisorii:

„În situația în care valoarea investiției se modifică ca rezultat al majorării capitalului social din contul profitului nerepartizat al anilor precedenți, proporțional cotelor de participație a acționarilor, cota de participație (în valoare relativă) a investitorului nu se modifică, însă suma investiției se majorează și urmează a fi reflectată în contabilitatea financiară ca majorare concomitentă a investițiilor și a veniturilor”.

Merită de menționat că această concluzie nu reiese din conținutul primei părți a scrisorii unde se face referință la diferite standarde de contabilitate și se vorbesc lucruri corecte. Mai departe în text, de asemenea, numai referințe la acte normative și concluzii de ordin general.

Dacă să înțelegem că alineatul reprodus mai sus constituie concluzia principală a explicațiilor Ministerului Finanțelor, atunci consider că aceasta nu este corectă și nu are confirmare în conținutul SNC vechi, SNC noi, la care se face referință în argumentarea entității și cu care este de acord organul de stat în prima parte a scrisorii. Nu este confirmată această concluzie nici de conținutul standardele internaționale de contabilitate.

Din acel fapt că entitatea asociată își mărește capitalul social din contul profitului nerepartizat nu reiese că aceasta (entitatea asociată) devine mai săracă sau mai bogată, capitalul ei propriu nu se modifică. Același lucru se poate spune și despre acționari (asociați) entității, aceștia nu înregistrează careva avantaje economice adăugătoare de la acest fapt. Majorarea cotei nominale a investiției în capitalul social al entității asociate nu cade sub noțiunea de dividend conform SNC 18 (SNC Venituri, IAS 18), investitorul din acest motiv nici dividende mai multe nu va primi.

Situații financiare individuale și consolidate

Menționez că afirmațiile și concluziile de mai sus privind contabilizarea unei investiției într-o entitate asociată sunt relevante numai pentru situațiile individuale ale entității investitor, ținând cont de acel fapt că entitatea care are o entitate asociată are obligațiunea să prezinte situații financiare consolidate. Importanța situațiilor financiare individuale reiese din acel fapt că acestea constituie bază de determinare a obligațiunilor fiscale privind impozitul pe venit pentru entitatea investitor. De asemenea, întocmirea situațiilor financiare consolidate la noi (RM) până când nu este la modă, chiar dacă SNC ne obligă să facem acest lucru. Și toți se fac că plouă.

Situațiile financiare consolidate ale unui investitor care are o entitate asociată se vor întocmi după alte reguli. Am să descriu această diferență în baza standardelor internaționale de contabilitate IFRS, deoarece constituie o bază relevantă. Normele corespunzătoare din SNC actuale sunt învechite, iar în SNC noi în general lipsesc norme legate de situațiile financiare consolidate. În conformitate cu IAS 28 ”Investiții în entitățile asociate și în asocierile în participație”, situațiile financiare consolidate se întocmesc în baza Metodei punerii în echivalență. Prin această metodă de contabilizare „…investiția este inițial recunoscută la cost și ajustată ulterior în funcție de modificările post-achiziționare în cota investitorului din activele nete ale entității în care a investit. Profitul sau pierderea investitorului include cota sa din profitul sau pierderea entității în care a investit, iar alte elemente ale rezultatului global ale investitorului includ cota sa din celelalte elemente ale rezultatului global ale entității în care a investit”. În conformitate cu această metodă, valoarea investiției va fi ajustată (majorată sau diminuată) în dependență de rezultatele financiare ale entității asociate și va fi egală cu partea care-i revine în activele nete ale entității asociate. Valoarea investiției nu va fi influențată de raportul dintre capitalul social și profitul net al entității asociate, deoarece acest raport nu influențează valoarea activelor nete. Dacă entitatea își va mări capitalul social din contul profitului nerepartizat sau va diminua capitalul social pentru a acoperi careva pierderi, aceste operațiuni în sine nu vor influența valoarea investiției în situațiile financiare consolidate.

Am făcut referință la modul de întocmire a situațiilor financiare consolidate pentru a puncta încă o dată că valoarea investiției în entitatea asociată, conform metodei punerii în echivalentă, nu este influențată de valoarea nominală a cotei sale în capitalul social al entității asociate ci numai de valoarea activelor nete (capitalului propriu) ale acesteia, nu este influențată de raportul dintre diferite articole ale capitalului propriu: capital social, rezerve, profit nerepartizat.

Revenim la situațiile financiare individuale. Cum urmează să fie reflectată investiția într-o entitate asociată în situațiile financiare individuale ale investitorului? Răspuns găsim în IAS 27 Situații financiare individuale p. 10: „Atunci când o entitate întocmește situații financiare individuale, investițiile în filiale, asocieri în participație și entități asociate trebuie contabilizate fie:

(a) la cost, fie
(b) în conformitate cu IFRS 9…”.

Entitatea este în drept să aleagă una din aceste două metode de contabilizare a investiției în conformitate cu politicile sale contabile. În așa fel, entitatea are dreptul să contabilizeze investiția într-o entitate asociată la cost (!)…„și punctum”, vorbele poetului. Permutările în conturile de capital ale entității asociate nu modifică (costul investiției) valoarea contabilă a investiției în situațiile financiare individuale ale investitorului. Corespunzător, concluzia precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat duce la ajustarea valorii investiției în contabilitatea investitorului, constatarea unui venit nu corespunde standardelor performante de contabilitate.

Aici aș vrea să menționez că IFRS nu face referință la capitalul social al unei entități ca ceva deosebit de alte articole de capital. În general se vorbește de capitalul entității care este constituit din diferite articole: capital social, rezerve, profit net, conținutul economic al cărora este apropiat.

Ce scriu manualele de contabilitate?

În această vară am avut onoarea să fiu invitat de o instituție de învățământ superior cu profil contabil să particip în cadrul comisiei la examenele de licență. Când am încercat să acord studenților întrebări legate de impozitarea ca dividende a operațiunilor de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat, membrii comisiei mi-au explicat ca o așa abordare în programele de studii nu este. Manualele de contabilitate nu interpretează operațiunea de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat (rezervelor) ca o repartizare de dividende.

Rezolvarea depinde de noi

Când am scris pentru prima dată la această temă nici n-am crezut că vor trece mai mult de cinci ani și …„carul va fi nemișcat”, vor continua să se promoveze concluzii false. În această perioadă am avut nenumărate dezbateri în cadrul seminarelor de instruire, meselor rotunde, discuțiilor particulare cu persoane notorii în profesie, majoritatea dintre interlocutori susțin abordarea precum că majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat nu este o repartizare de dividende.

Mulți sunt de acord, dar poziția oficială este alta. Avem multe persoane bine pregătite în materie contabilă (ACCA, CIPA, auditori, profesioniști contabili, etc) care ar putea să-și spună mai tare părerea, să contribuie. Să fie creată o presiune publică, să fie auzite mai multe glasuri, să cerem să fim auziți. Soluția este în noi! Să participăm la discuții (conferințe, mese rotunde), să scriem (publicații în edițiile periodice), să comentăm (fiecare comentariu la acest articol contează), să ne pese.

În această ordine de idei, aș propune să fie discutată această întrebare la o masă rotundă reprezentativă, să fie pregătită o adresare către Consiliul consultativ pentru a se expune referitor la întrebarea analizată. Dacă este nevoie, să petrecem o conferință națională pe această temă.

De asemenea, vă îndemn să vă expuneți pe marginea concluziilor expuse în acest articol.

Contabilitatea în slujba fiscalității

„Relația contabilitate - fiscalitate este problema-cheie a mediului de afaceri. Apărută inițial ca instrument al fiscalității, contabilitatea în economia actuală are mult mai mulți utilizatori, nu doar bugetul și conturile naționale” (Marin Toma – fost Președinte CECCAR).

Aceste cuvinte sunt actuale pentru situația din țara noastră. În Republica Moldova reglementările contabile și fiscale sunt generate de aceleași instituții, existând riscul major de a determina contabilitatea să satisfacă un singur interes – interesul bugetului.

În unele cazuri (inclusiv operațiunea descrisă în acest articol), în explicațiile organelor abilitate de stat prevalează interesul bugetului asupra conținutului SNC, reglementărilor contabile.

Care ar fi ieșirea din această situație? În unele țări funcțiile de elaborare, actualizare (la cerințele standardelor internaționale), modificare, tălmăcire a standardelor naționale de contabilitate sunt transmise unui organ independent (instituțional și financiar), în unele țări se numește Comitetul pentru standarde. Independența acestui Comitet pentru standarde ar putea fi asigurată prin mecanisme preluate din practica internațională. Acest comitet poate fi compus din reprezentanți ai organelor de stat (Ministerul Finanțelor, BNM, CNPF), asociațiilor profesionale ale contabililor și auditorilor, mediului academic, entităților. Activitatea permanentă să fie asigurată de un organ executiv permanent de lucru (3-5 persoane). Sursele de finanțare pot fi constituite din contribuții: BNM, CNPF, Ministerul Finanțelor, entitățile cotate la bursă, profesia contabilă (companii de contabilitate și audit, auditori).

Concluzii:

1. În scrisorile Ministerului Finanțelor analizate mai sus nu se conțin explicații certe la întrebările adresate, se constată pe parcursul mai multor ani o ezitare de a fi prezentate explicații argumentate asupra întrebările analizate, iar unele concluzii nu sunt conforme standardelor de contabilitate.

Abordarea precum că majorarea capitalului social al entității din contul profitului nerepartizat sub aspect contabil este o repartizare de dividende (cuvântul dividend în explicații lipsește, dar pot să presupun că s-a dorit concluzia anume așa să fie înțeleasă), după părerea mea, nu corespunde standardelor de contabilitate (SNC, IFRS) și urmează să fie abrogată.

Se propune ca investitorul în contabilitatea sa, în momentul în care entitatea asociată (entitatea în care deține o investiție) majorează capitalul său social proporțional cotelor deținute de acționari (asociați) din contul profitului nerepartizat, să reflecte o majorare a valorii contabile a investiției (în valoare ce corespunde majorării valorii nominale a cotei sale) în corespondență cu conturile de venituri (presupun venituri din dividende). Această concluzie (de a constata venit) nu este bazată pe prevederile standardelor de contabilitate (SNC 18, IAS 18 Venit - afluxul global de avantaje economice … sub formă de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor care conduc la creșterea capitalului propriu, …”; din această operațiune investitorul nu înregistrează careva afluxuri de avantaje economice, creșterea capitalului propriu).

2. Se creează impresia că divergențele în abordarea organelor de stat legate de operațiunea analizată sunt dictate de interesele imediate ale bugetului de stat. În practică, însă, această abordare înseamnă impozitarea profiturile reinvestite în activitatea întreprinderii, sau impozitarea investițiilor, care sunt surse generatoare de noi locuri de muncă, plăți în buget în formă de impozite și taxe. Aceasta se dorește? Oare această abordare promovată cu ardoare de mulți ani este conformă cu interesele (politicile) pe termen lung ale statului? În orice caz, acestea sunt aspectele fiscale legate de operațiunea analizată care reiese din Codul fiscal.

În adresările de mai sus noi am solicitat, în primul rând, să primim explicații ce țin de contabilitate, cum trebuie să fie reflectată această operațiune în evidența contabilă? După părerea noastră, răspunsul la această întrebare trebuie căutat în standardele de contabilitate și nu în Codul fiscal. Din păcate, și abordarea contabilă a operațiunii de majorare a capitalului social din contul profitului nerepartizat, reieșind din explicațiile analizate, a rămas influențată de aspectele fiscale ce țin de această operațiune.

3. Cert este că în situația la zi (de cinci ani organele statul spun că această operațiune urmează să fie interpretată ca o operațiune de repartizare de dividende (fără a prezenta argumente plauzibile în acest sens)), când unele glasuri timide spun că nu sunt de acord cu poziția oficială, s-a creat un blocaj, problema rămâne. Cine ar putea contribui? În primul rând, noi înșine prin luare de atitudine (comentarii, articole, conferințe, mese rotunde, argumente) – contabili, auditori, mai multe glasuri și argumente să fie auzite (ACCA, CIPA, doctori în contabilitate, etc, unde sunteți?).

Ar putea și Consiliul Consultativ pe lângă Ministerul Finanțelor (Legea Contabilității art. 14) să contribuie mai activ la deblocarea acestei și altor „aspecte problematice ale contabilității” care n-au o rezolvare de ani de zile. Acest organ este credibil, constituit din personalități notorii din profesie, ne adresăm să pună în discuție problema dată.

4. Pe termen mediu am putea să pledăm pentru un organ independent instituțional și financiar care să fie responsabil de standardele de contabilitate. Nici bicicleta nu trebuie să fie inventată pentru aceasta, există o practică internațională cunoscută în acest sens.

Veaceslav Ciobanu, Auditor, contabil certificat ACAP

Alte articole la această temă:

Comentarii Adaugă comentariu
mmax / 19.12.2014 12:46
odata ce statul insista sa ia bani de la operatia de majorare a capitalului social din profitul obtinut, acesta trebuie sa restituie bani daca in urma pierderilor organizatia decide sa diminueze capitalul social.
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Întrebări-răspunsuri
Privind posibilitatea acordării împrumuturilor cu dobândă între persoane fizice 
19.08.2016  
Poate o persoană fizică rezidentă să împrumute bani unei alte persoane fizice rezidente contra unei dobânzi? Cum se va impozita dobânda obținută?
Privind modul de angajare a fondatorului unei entități la entitatea acestuia 
27.07.2016  
La SRL sunt doi fondatori cu cota parte 50% fiecare, ambii activează în cadrul societății. Se întocmeşte contract individual de muncă pentru ambii sau este suficient extrasul de la CÎS pentru a fi considerați angajaţi?
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind deducerea salariului unui contabil, reieșind din funcția și studiile acestuia 
08.07.2016  
Cum se determină salariul unui contabil responsabil de salarizare și materiale, ce are studii superioare nefinisate cu certificat academic?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.