Prima  |  Articole  |  Fiscalitate | Contract de societate civilă în comerț

Contract de societate civilă în comerț

06.06.2016   1432   1   Veaceslav Ciobanu, Contabil certificat ACAP, auditor

Votează: 4.8/5 (5 Voturi )

imprimare

Contractul de societate civilă, după părerea noastră, are un potențial nevalorificat pe deplin de entitățile din țară, în sensul posibilităților juridice (fiscale) de documentare a tranzacțiilor și de realizare a scopurilor propuse de participanți cu instrumente mai simple și mai relevante pe care le oferă. Cu atât mai mult în situația în care în mediul economic tot mai multe contracte privind livrarea de servicii, lucrări, bunuri materiale sunt realizate cu participarea mai multor entități, care își combină eforturile pentru a realiza mai calitativ contractele la care sunt parte. În aceste situații aplicarea unui contract de societate civilă poate fi perfectă. Prin intermediul acestui tip de contract pot fi substituite alte tipuri de contracte, care sunt mai anevoioase din punct de vedere juridic și fiscal, și care, de obicei, se utilizează între participanți în mediul nostru antreprenorial: contracte de prestări servicii și/sau de vânzare-cumpărare.

Care sunt avantajele?

Cele mai importante avantaje ale acestui tip de contract sunt următoarele:
(a) Aporturile participanților (bunuri materiale, servicii) în cadrul realizării contractului de societate civilă, repartizarea rezultatelor contractului de societate civilă nu constituie o livrare privind TVA;
(b) Livrarea către terți a bunurilor, serviciilor, care constituie rezultatul contractului de societate civilă, se efectuează de către unul dintre participanți (asociați) (sau mai mulți) în funcție de cum decid participanții, de exemplu, participantul (asociatul) care are o sumă mai mare de TVA spre trecere în cont (!!);
(c) Repartizarea venitului din vânzări a rezultatelor contractului de societate civilă între participanți nu este reglementată de careva norme legale stricte (de exemplu, în dependență de valoarea contribuțiilor participanților), venitul se repartizează exclusiv în baza deciziei participanților în societatea civilă. De exemplu, participantului care are pierderi fiscale mai mari i se poate atribui o cotă de venit mai mare (!) etc.

Din cele expuse mai sus se observă că contractul de societate civilă poate oferi și posibilități bune de optimizare fiscală în partea ce ține de TVA și impozitul pe venit. Însă acest tip de contract are și un neajuns care apare în evidență, nu are o reflectare expresă în legislația fiscală și practica fiscală existentă este puțin cunoscută. Corespunzător, pot apărea abordări diferite ale organelor cu funcții de control fiscal în partea ce ține de aplicarea legislației fiscale cu referință la acest tip de contract.

În acest sens poate fi elocvent răspunsul unui specialist de la Serviciului fiscal în cadrul unei mese rotunde care, fiind provocat să răspundă la întrebarea dacă poate fi folosit acest tip de contract pentru a trece obligațiunea fiscală privind TVA de la o entitate la alta, a răspuns afirmativ, dar a adăugat: „este riscant". Răspunsul este cât se poate de relevant pentru a înțelege situația creată în partea ce ține de posibilitatea folosirii contractelor de societate civilă cu scopul optimizării obligațiunilor fiscale.

Contractul de societate civilă și comerțul cu amănuntul - compatibile?

Să analizăm următoarea situație: un contract de societate civilă în care participă ca asociați o entitate producătoare de bunuri și o entitate din domeniul comerțului cu amănuntul, care are ca scop organizarea comună a comerțului cu amănuntul a mărfurilor, produse de către unul dintre asociați.

Asociatul I este o societate de producere, care a semnat un contract de societate civilă fără active comune cu o altă entitate rezidentă - Asociatul II. Obiectul societății civile este realizarea cu amănuntul a mărfurilor, produse de Asociatul I, în încăperea de comerț deținută în folosință de Asociatul II în baza unui contract de locațiune. Aportul Asociatului I este următorul: livrarea asortimentului de marfă, stabilit în contract, în încăperea de comerț aflata în posesia Asociatului II; asigurarea amenajării spațiului comercial cu mobilier, material publicitar; asigurarea în unitatea de comerț prezența unui consultant permanent, pentru a acorda suport cumpărătorilor privind calitatea mărfurilor, asigurarea unei legături mai strânse dintre cumpărători și producător. Asociatul II vine în societate cu următorul aport: pune la dispoziție spațiul unității de comerț, care se află în posesia acestuia în baza unui contract de locațiune; asigură eliberarea pe numele său a autorizației de comerț (alte certificate, autorizații permisive necesare pentru organizarea comerțului cu amănuntul); asigură comercializarea mărfurilor din numele său în baza autorizației de comerț; înregistrează încasările din vânzări cu amănuntul prin Mașina de Casă și Control (MCC), înregistrată pe numele său pe adresa unității de comerț.

Asociatul I transmite Asociatului II mărfurile spre realizare în baza documentului contabil cu regim special Factura. Asociatul II ține evidența mărfurilor primite spre realizare, mărfurile realizate în conturile contabile extrabilanțiere. Transmiterea mărfurilor, care constituie obiectul contractului de societate civilă, de la Asociatul I către Asociatul II nu constituie livrare impozabilă cu TVA.

Asociatul II realizează marfa prin unitatea de comerț, reflectă încasările prin MCC, înregistrată pe numele său, reflectă în contabilitatea sa sumele încasate în conformitate cu condițiile contractului de societate civilă privind cotele de repartizare între asociați a veniturilor din încasări: Asociatul I - 80% din venitul încasat de la realizarea mărfurilor în cadrul contractului de societate civilă fără TVA; Asociatul II - 20% din venitul realizat fără TVA.

Conform condițiilor contractului de societate civilă, obligațiunile față de buget privind TVA, de a declara și achita efectiv în buget suma impozitului din încasările realizate, îi revine Asociatului II. Asociatul II transmite lunar Asociatului I un raport privind încasările realizate în această perioadă.

În înțelegerea noastră a cerințelor Codului fiscal, în partea ce ține de TVA, transmiterea aporturilor materiale între asociații unei societăți civile, nu constituie o livrare impozabilă cu TVA, iar obligațiunea de a declara și achita TVA din vânzări poate fi asumată de unul dintre asociați în baza prevederilor contractului de societate civilă. În acest caz, transmitere bunurilor materiale (serviciilor) între asociați urmează să fie documentată prin întocmirea documentului de strictă evidență „factura".

Fiecare asociat va ține o evidență separată a costurilor suportate în cadrul contractului de societate civilă. Costurile Asociatului I, înregistrate în cadrul contractului de societate civilă, vor fi constituite din costul mărfurilor transmise Asociatului II spre vânzare și realizate, suma cheltuielilor salariale pentru consultant, amortizarea mobilierului transmis în societate, cheltuielile cu publicitatea etc; costul serviciilor Asociatului II  va fi constituit din cheltuielile privind locațiunea spațiului comercial (servicii comunale), cheltuielile de salarizare a vânzătorilor, amortizarea costului autorizației, taxa pentru unitatea de comerț, alte cheltuieli.

Explicațiile Serviciului fiscal

În legătură cu situația descrisă mai sus apare următoarea întrebare: Conținutul contractului de societate civilă în care unul dintre asociați vine cu aportul său în societate în formă de realizare a mărfurilor produse de alt asociat, este în conformitate cu cerințele legislației civile privind contractul de societate civilă? În înțelegerea noastră, societatea civilă descrisă mai sus este în conformitate cu cerințele Codului civil, care nu prevede careva restricții în acest sens pentru entitățile din domeniul comerțului. Corespunzător, un contract de societate civilă are dreptul la viață și în domeniul comerțului cu amănuntul.

În baza situației descrise mai sus, am solicitat explicații în scris de la Serviciul fiscal. În solicitarea noastră am formulat inclusiv următoarele întrebări:

  1. În înțelegerea noastră a legislației fiscale privind TVA, transmiterea de către Asociatul I a mărfurilor în societatea civilă nu cade sub incidența Titlului III al Codului fiscal, corespunzător, nu este o livrare impozabilă cu TVA. Vă rugăm să ne confirmați sau infirmați această concluzie.
  2. Activitatea descrisă mai sus poate constitui obiectul unui contract de societate civilă?
  3. Asociatul II are dreptul să-și asume obligațiunile de a declara și a achita în buget suma TVA din venitul din vânzare a mărfurilor, înregistrat în cadrul contractului de societate civilă?

Răspunsul Serviciului fiscal de stat și solicitarea noastră este făcută public aici. Conținutul răspunsului nu se evidențiază prin concretizare, nu se conțin răspunsuri foarte concrete la întrebările puse. Însă, în opinia noastră concluziile principale care se conțin în explicație sunt următoarele:
(a) Nu se menționează că conținutul contractului de societate civilă în care unul dintre participanți este o entitate din domeniul comerțului cu amănuntul nu corespunde legislației în vigoare, corespunzător, are dreptul la viață;
(b) Transmiterea contribuțiilor la societatea civilă nu se califică ca livrare impozabilă, respectiv pentru transmiterea mărfurilor de către Asociatul I pentru realizare cu amănuntul Asociatului II va elibera factura;
(c) Drepturile și obligațiile privind calcularea și achitarea TVA, stabilite prin legislația fiscală, se răsfrâng asupra persoanei care a efectuat livrarea, în cazul descris mai sus - comerciantul cu amănuntul Asociatul II.

Concluzie

Argumentele și concluziile expuse mai sus sunt suficiente pentru o concluzie finală, contractul de societate oferă posibilități benefice în cadrul activității de întreprinzător. Însă vă recomandăm să vă asigurați de fiecare dată cu explicații  scrise ale organelor de reglementare și control fiscal pentru a diminua riscurile de interpretări neașteptate a legislației fiscale.

Veaceslav Ciobanu
Administrator OptimAudit S.R.L.
Contabil certificat ACAP

Comentarii Adaugă comentariu
ghenadie negara / 09.06.2016 12:49
1. astfel de contract trebuie constestat de fiecare data de catre organul imputernicit cu administrarea fiscala; 2. suntem convinsi ca instanta de judecata va interpreta relatia data, perfectata prin contract de societate civila, ca fiind un act juridic simulat; 3. consecintele le gasiti in art. 221 CC al RM si 107 CF al RM. in concluzie: nu recomandam aplicarea "algoritmului" dat in materia de optimizare fiscala. cu stima
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Întrebări-răspunsuri
Privind posibilitatea acordării împrumuturilor cu dobândă între persoane fizice 
19.08.2016  
Poate o persoană fizică rezidentă să împrumute bani unei alte persoane fizice rezidente contra unei dobânzi? Cum se va impozita dobânda obținută?
Privind modul de angajare a fondatorului unei entități la entitatea acestuia 
27.07.2016  
La SRL sunt doi fondatori cu cota parte 50% fiecare, ambii activează în cadrul societății. Se întocmeşte contract individual de muncă pentru ambii sau este suficient extrasul de la CÎS pentru a fi considerați angajaţi?
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind deducerea salariului unui contabil, reieșind din funcția și studiile acestuia 
08.07.2016  
Cum se determină salariul unui contabil responsabil de salarizare și materiale, ce are studii superioare nefinisate cu certificat academic?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.