Prima  |  Întrebări-Răspunsuri | Cedarea unui imobil în schimbul stingerii împrumutului

Cedarea unui imobil în schimbul stingerii împrumutului

12.08.2014   4355   Popovici Mihai, Contabil

Votează: 1.0/5 (1 Vot )

imprimare

Întrebare:
Pe parcursul anilor, o entitate a acumulat datorii de la fondator. Contractele de împrumut prevăd achitarea datoriilor până la finele anului 2014, însă entitatea nu dispune de mijloace bănești. Este posibilă transmiterea unei parți de imobil în contul stingerii datoriilor? Dacă da, atunci ce taxe și impozite prevede aceasta tranzacție pentru entitate și respectiv pentru persoana fizică? La ce valoare se transmite bunul dat?

Răspuns:
Transmiterea unei părți de imobil în contul stingerii datoriilor este posibilă, această tranzacție având 2 componente: vânzarea imobilului și stingerea împrumutului din contul vânzării imobilului.

Astfel se folosesc următoarele formule contabile*:

1. Constatarea veniturilor din vânzarea imobilului:
Debit contul 234 „Alte creanțe curente", subcontul 2341 „Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate"
Credit contul 534 „ Datorii faţă de buget", subcontul 5344 „Datorii privind taxa pe valoarea adăugată" (în cazul în care entitatea este plătitoare de TVA)
Credit contul 6212 „Venituri din ieşirea imobilizărilor corporale".

2. Decontarea amortizării imobilului: 
Debit contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe"
Credit contul 123 „Mijloace fixe"

3. Decontarea valorii de bilanț:
Debit contul 721 „Cheltuieli cu active imobilizate", subcontul 7212 „Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente imobilizărilor corporale ieşite"
Credit contul 123 „Mijloace fixe"

4. Stingerea împrumutului față de fondator:
Debit contul 512 „Împrumuturi pe termen scurt", subcontul 5122 „Împrumuturi din părţi afiliate"
Credit contul 234 „Alte creanțe curente", subcontul 2341 „Creanţe privind ieşirea activelor imobilizate".

Atragem atenţia că în cazul vânzării locuinţelor şi pământurilor conform art. 103 al CF, punctul 1, alin. 1 vor fi scutite de TVA, în celelalte cazuri se va aplica taxa pe valoare adăugată.

Valoarea bunurilor transmise se stabileşte de către părţi în urma negocierilor.

Pentru persoana juridică, atragem atenţia că pentru scopuri de impozitare trebuie de luat în calculul următoarele aspecte:

1. Conform articolului 97 din Codul fiscal al RM, valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii (respectiv a imobilului) reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ şi valoarea de piaţa. Potrivit art.5 pct.26), preţul sau valoare de piaţă reprezintă preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii şi ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice.

2. Această tranzacţie poate să aibă loc între persoanele interdependente, care potrivit art. 5, punctul 12 din Codul fiscal, este membru al familiei contribuabilului sau persoana care controlează contribuabilul (a cel puţin 50% din capitalul acestuia), este controlat de contribuabil sau se află împreună cu acesta sub controlul unui terţ. Conform alin (8), art. 22 al CF nu se permite deducerea pierderilor în urma vânzării sau schimbului proprietăţii, îndeplinirii lucrărilor şi prestării serviciilor, efectuate, în mod direct sau mijlocit, între persoanele interdependente.

Prind urmare, în acest caz, această tranzacţie va fi supusă unui control mai minuţios din partea organelor de control. Respectiv entitatea pentru scopuri de impozitare va trebuie să justifice corectitudinea valorii tranzacţiei supuse impozitării.

În cazul persoanei fizice, aceasta nu are nici o obligație față de buget în urma acestei tranzacții, doar cu excepția că acesta nu percepe și dobândă pentru împrumut. Dacă în prețul imobilului intră și dobânda, entitatea este obligată să reţină din fiecare dobândă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu 15% din plată (CF art. 89).

Totodată, se propune ca în contractul de vânzare a imobilului să fie indicat că în urma acestei tranzacții, se stinge împrumutul față de persoana fizică în proprietatea căruia revine imobilul dat.

Notă:
Formulele contabile au fost întocmite în conformitate cu Planul de conturi noi.

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Articole
Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016 
26.10.2016  
Revista Monitorul Fiscal FISC.md. din luna octombrie, n-a rămas fără atenția noastră. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate
Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях 
17.10.2016  
БНК, другой журнал, который с удовольствием читают многие бухгалтера и аудиторы нашей страны, также не остался без нашего внимания
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX 
29.07.2016  
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul III și IV 
28.07.2016  
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări importante la Codul fiscal privind TVA și Accize. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de aceste modificări
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.