Prima  |  Întrebări-Răspunsuri | Privind evidența cheltuielilor efectuate la începutul activității

Privind evidența cheltuielilor efectuate la începutul activității

27.10.2014   7496   1   Adrian Știrbu, auditor

Votează: 5.0/5 (1 Vot )

imprimare

Întrebare:

Cum este mai corect să procedăm la evidența costului serviciilor executate, în cazul unei clinici stomatologice, în special atunci când costul vânzărilor se primește mai mare ca venitul din vânzări. S-a ajuns la o astfel de situație, deoarece activitatea este la etapa de început și s-au dat în exploatare multe obiecte de mică valoare și scurtă durată și respectiv, valoarea acestor obiecte a fost inclusă în costul serviciilor.

Răspuns:
Formarea costului serviciilor este în unele situații destul de dificilă. În primul rând, doresc să atrag atenția că la începutul oricărei activități sunt inevitabile anumite investiții care generează mai întâi cheltuieli, care nu tot timpul sunt direct legate de generarea veniturilor. Astfel de cheltuieli se recunosc la cheltuieli curente și nu la costul serviciilor (vedeți p. 13 SNC “Cheltuieli”). Deci costul serviciilor prestate apare numai în momentul când apar și venituri din aceste servicii.

Formarea costul serviciilor este asemănătoare cu formarea costului pentru produse fabricate. Mai detaliat puteți găsi materiale despre formarea costului în INDICAŢII METODICE PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCŢIE ŞI CALCULAŢIA COSTULUI PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR dar și în SNC “Cheltuieli” și în SNC “Stocuri”, care au intrat în vigoare de la 01 ianuarie 2014 cu titlu de recomandare, iar din 2015 vor fi obligatorii.

Respectiv, cum se cunoaște costul serviciilor constă din costuri directe (ca exemplu: salariile medicilor, medicamente, etc.) și costuri indirecte de producție (ca exemplu: amortizarea utilajelor, obiecte de mică valoare și scurtă durată, chiria cabinetului, servicii comunale etc.). Anume la costuri indirecte mai este un specific care este menționat în SNC “Stocuri” în punctul 30, și anume costurile indirecte de producţie se subdivizează în:

  1. costuri variabile, mărimea cărora depinde de modificarea volumului producţiei (de exemplu, amortizarea mijloacelor fixe calculată în raport cu cantitatea de produse fabricate, costul materialelor consumate). Aceste costuri se includ în costul produselor fabricate/serviciilor prestate/producţiei în curs de execuţie în suma totală, indiferent de gradul de utilizare a capacităţilor de producţie;
  2. costuri constante, mărimea cărora relativ nu depinde de modificarea volumului producţiei (de exemplu, amortizarea mijloacelor fixe cu destinaţie generală de producţie calculată prin metoda liniară, costurile de întreţinere şi exploatare a clădirilor şi utilajului secţiilor de producţie). Astfel de costuri se repartizează între costul produselor/serviciilor şi cheltuielile curente în baza capacităţii normale de producţie, care reprezintă volumul producţiei/serviciilor ce poate fi realizat, în medie, pe parcursul a câteva perioade de gestiune sau sezoane în condiţii normale de activitate, ținând cont de pierderile capacităţii cauzate de reparaţiile (deservirea tehnică) planificate ale utilajului. Dacă volumul efectiv al producţiei/serviciilor este egal sau depăşeşte capacitatea normală, suma efectivă a costurilor indirecte de producţie constante se include integral în cost. În cazul în care volumul efectiv al producţiei este mai mic decât capacitatea normală, costurile indirecte de producţie constante se includ în cost în baza cotei calculate ca raportul dintre volumul efectiv al produselor/serviciilor şi capacitatea normală. Suma rămasă a costurilor indirecte de producţie constante se consideră drept cheltuieli curente.

Prin urmare, trebuie să stabiliți capacitatea normală a serviciilor prestate, spre exemplu numărul clienților deserviți de un scaun stomatologic sau numărul dinților lecuiți într-o anumită perioadă, sau un alt indicator al serviciilor (indicați această capacitate în politici contabile) și să efectuați repartizarea costurilor indirecte constante între costul serviciilor și cheltuielilor curente.

Un exemplu a modului de repartizare a costurilor indirecte de producție puteți găsi în anexa 1 la SNC “Stocuri”

În privință la obiectele de mică valoare și scurtă durată date în exploatare la începutul activității, în cazul în care valoarea lor totală este semnificativă, puteți să reflectați amortizarea lor nu la costul serviciilor direct, dar la cheltuielile anticipate. Apoi, în dependență de durata de exploatare sau independență de un alt mod stabilit în politici contabile, să repartizați la costul serviciilor prestate. Ca suport pentru o astfel de reflectare poate servi punctul 8 al SNC ”Cheltuieli” care menționează că cheltuielile suportate în perioada de gestiune, dar care se referă la perioadele de gestiune ulterioare şi depăşesc pragul de semnificaţie stabilit în politicile contabile, se recunosc ca cheltuieli anticipate. Pe măsura survenirii perioadelor corespunzătoare, cheltuielile anticipate se decontează la cheltuielile curente prin metoda liniară sau prin altă metodă stabilită de entitate.

Comentarii Adaugă comentariu
OLGA CATINSUS / 04.01.2016 08:33
Buna ziua!Spuneti-mi va rog intreprinzatorii individuali pina la ce suma pot sa procure marfuri pe bani chesi..si care este amenda daca trece de suma stabilita???? multumesc frumos.
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Articole
Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016 
26.10.2016  
Revista Monitorul Fiscal FISC.md. din luna octombrie, n-a rămas fără atenția noastră. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate
Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях 
17.10.2016  
БНК, другой журнал, который с удовольствием читают многие бухгалтера и аудиторы нашей страны, также не остался без нашего внимания
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX 
29.07.2016  
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul III și IV 
28.07.2016  
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări importante la Codul fiscal privind TVA și Accize. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de aceste modificări
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.