Prima  |  Întrebări-Răspunsuri | Plata chiriei locuinței pentru administrator

Plata chiriei locuinței pentru administrator

21.11.2014   7393   3   Mihai Popovici, Contabil

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

imprimare

Plata chiriei locuinței pentru administrator

Întrebare:
Întreprinderea vrea să închirieze locuință pentru administrator. Cum se înregistrează în contabilitate și cum se impozitează acest fapt?

Răspuns:

Facilitate acordată de patron
Conform punctului c), articolului 19 al Codului fiscal, se consideră facilităţi impozabile acordate de patron, suma plătită suplimentar de patron la orice plată a salariatului pentru locuinţa acordată de către patron. Astfel, cheltuielile date sunt considerate facilități acordate de patron, iar conform punctului 1, din articolului 88 al Codului fiscal, fiecare patron care plăteşte lucrătorului salariu (inclusiv primele şi facilităţile acordate) este obligat să calculeze, ținând cont de scutirile solicitate de angajat şi de deduceri, şi să reţină din aceste plăţi un impozit, determinat conform modului stabilit de Guvern. În concluzie, costurile suportate de angajator pentru închirierea locuinței pentru administrator se vor include în venitul impozabil al acestuia.

Cheltuieli deductibile sau nu?
În conformitate cu prevederile alin. (1) art. 24 din Codul fiscal, se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. Potrivit pct. 39 din anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008, cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile, caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sunt definite atât cu indici calitativi, cât şi cu indici cantitativi. De asemenea, conform prevederilor pct. 37 din Hotărârea menţionată, la determinarea venitului impozabil, din venitul brut se deduc cheltuielile ce ţin de fabricarea (executarea, prestarea) şi desfacerea producţiei (lucrărilor, serviciilor), producerea şi desfacerea mărfurilor, mijloacelor fixe şi altor bunuri, precum şi cheltuielile legate de obţinerea altor venituri impozabile, care se determină conform SNC sau SIRF, luând în consideraţie prevederile Codului. Astfel, cheltuielile pentru plata chiriei administratorului întreprinderii, nu vor fi permise la deducere în scopuri fiscale, deoarece acestea nu se conformă prevederilor alin. (1) art. 24 din Codul fiscal. Ca reper ce confirmă argumentele de mai sus, ne servește Baza generalizată a practicii fiscale nr. 29.1.3.19 și 29.1.3.20.

Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală
Potrivit Legii nr. 330 din 23.12.2013 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014, în articolul 4, punctul 1 se menționează: „Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se stabileşte la 8% (câte 4% pentru fiecare categorie de plătitori)”. Astfel, practica fiscală este următoarea: facilitatea acordată de către patron pentru închirierea locuinței pentru administrator este altă recompensă și constituie bază de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de angajator și angajat.

Contribuții de asigurări sociale
Referitor la contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii (6%+23%), conform pct. 2 din anexa nr.3 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12.2013 este specificat că „În sensul prezentei legi, se consideră recompensă orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator angajatului său în cadrul raportului de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii", iar în anexa nr. 5.

Pentru a clarifica incertitudinile apărute, redacția Contabilsef.md s-a adresat cu o scrisoare către Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru a concretiza dacă plata pentru chiria locuinței administratorului constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale. În explicațiile primite de la CNAS Scrisoarea nr. II-03/04-9526 din 29 octombrie 2014 se menționează: „cheltuielile menţionate privind plata chiriei pentru administrator reprezintă recompense plătite în natură salariaţilor şi nu se regăsesc în anexa nr. 5 la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23.12. 2013, respectiv, din acestea se calculează şi se achită contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii”.

Impozit pe venit la sursa de plată
În conformitate cu prevederile alin. (3) art. 901 din Codul fiscal, persoanele specificate la art. 90 alin. (1) din Codul fiscal, reţin un impozit în mărime de 10% din veniturile obţinute de către persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare şi imobiliare, cu excepţia arendei terenurilor agricole. Astfel, în cazul în care imobilul a fost închiriat de către întreprindere de la o persoană fizică, entitatea urmează să reţină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 10 % din suma achitată persoanei fizice. Acest moment este specificat de către IFPS în Scrisoarea nr. 26-08/4-11/4-50/584 din 03.02.2011

Formule contabile:
În continuare, vă vom prezenta un exemplu aferent acestui caz.Exemplu: Entitatea X achită chiria pentru locuința administratorului în sumă de 3000 lei/lunar către o persoană fizică, proprietarul locuinței date. Cum se va reflecta acest fapt în contabilitatea entității?

1. Calcularea plății pentru chiria imobilului:
Debit contul 713.1 „Cheltuieli cu personalul administrativ” – 3000 lei
Credit contul 544 „Alte datorii curente” – 3000 lei

2. Reținerea impozitului din venitul persoanei fizice de la care se închiriază imobilul 10%:
Debit contul 544 „Alte datorii curente” – 300 lei (3000 lei x 10%)
Credit contul 534.3 „Datorii privind impozitul pe venit reţinut la sursa de plată” – 300 lei (3000 lei x 10%).

3. Achitarea plății pentru chirie către proprietarul locuinței:
Debit contul 544 „Alte datorii curente” – 2700 lei (3000 lei -300 lei)
Credit contul 241 „Casa” sau 242 „Conturi curente în monedă naţională” – 2700 lei (3000 lei -300 lei).

4. Calcularea primelor de asigurări medicale:
a) calcularea din contul angajatorului:
Debit contul 713.1 „Cheltuieli cu personalul administrativ” – 120 lei (3000 lei x 4%)
Credit contul 533.2 „Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” sau
541.2 „Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” (în cazul când calculul și plata se fac în luni diferite) - 120 lei (3000lei x 4%)

b) calcularea din contul angajatului:
Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – 120 lei (3000 lei x 4%)
Credit contul 533.2 „Datorii faţă de fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală” sau
541.2 „Datorii preliminate privind primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” (în cazul când calculul și plata se fac în luni diferite) - 120 lei (3000lei x 4%)

5. Calcularea contribuțiilor de asigurări sociale (această formulă contabilă se aplică în cazul în care acceptați să calculați CAS, la discreția dvs.):
a) calcularea din contul angajatorului:
Debit contul 713.1 „Cheltuieli cu personalul administrativ” – 690 lei (3000 lei x 23%)
Credit contul 533.1 „Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” – 690 lei (3000 lei x 23%)

b) calcularea din contul angajatului:
Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” – 180 lei (3000 lei x 6%)
Credit contul 533.1 „Datorii faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat” – 180 lei (3000 lei x 6%)

6. Reținerea impozitului pe venit de la salariat:
Debit contul 531 „Datorii faţă de personal privind retribuirea muncii” –
[3000 lei – 120 lei (PAM) – 180 lei (CAS) – scutirile] x cu 7% și 18 %, după caz.
Credit contul 534.2 „Datorii privind impozitul pe venit din salariu” –
[3000 lei – 120 lei (PAM) – 180 lei (CAS) – scutirile] x cu 7% și 18 %, după caz.

Comentarii contabilsef.md
În lege este expres stipulat că suma plătită de patron pentru locuința angajatului constituie facilitate acordată acestuia și se include în baza de calcul a impozitului pe venit din salarii. Nu suntem de acord cu concluzia potrivit căreia aceste cheltuieli nu sunt deductibile. De exemplu, pentru o întreprindere mare care își angajează un administrator instruit din străinătate cheltuielile suportate pentru asigurarea acestuia cu locuință sunt necesare și obișnuite, corespunzător, nu sunt motive ca să nu fie deduse. Este o realitate dictată de legile relațiilor de piață, de bunele practici, pe care încercăm sa le preluăm din străinătate, de organizare a unei afaceri.

Privitor la explicațiile CNAS potrivit cărora aceste cheltuieli constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii noi avem altă părere, este o exagerare care nu se regăsește în lege. Cheltuielile analizate nu constituie o sumă…plătită de angajator angajatului … .Dacă să urmăm logica CNAS, atunci și alte cheltuieli ale angajatorului ar urma să constituie bază de calcul a contribuțiilor de asigurări obligatorii de stat: apa potabilă la locul de muncă; cheltuielile pentru căldură în birou (se poate de lucrat și în frig); costurile pentru asigurarea cu transport a administratorului, etc. Entitatea ar trebui să determine de sine stătător de care cheltuieli are nevoie pentru ași organiza afacerea.

Includerea cheltuielilor analizate în baza de calcul a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală, de asemenea, nu este certă și are la bază abordări subiective.

Comentarii Adaugă comentariu
Petru / 05.03.2015 19:16
Se primeste sa platesti chiria administratorului este mai scumpa de cit sa-i platesti salariu. Mda , tara de minuni.
Răspunde
 

Mihai / 16.01.2015 16:20
In text am explicat ca Prime de asigurare obligatorie de asistență medicală (4%) se retin sigur, si am dat exemplu legea. Ce tine de Contribuții de asigurări sociale, din interpretarea CNAS (si aveti link la scrisoarea si raspunsul de la CNAS) se retin cele 6 si respectiv 23%, insa nu as fi deacord cu aceasta, precum si alti contabili nu ar fi deacord si am explicat in comentarii DE CE.
Răspunde
 

Marina / 13.01.2015 17:11
mihai, si totusi se retin 6%, 23, respectiv 4%. Va multumesc anticipat.
Răspunde
 

 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Articole
Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016 
26.10.2016  
Revista Monitorul Fiscal FISC.md. din luna octombrie, n-a rămas fără atenția noastră. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate
Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях 
17.10.2016  
БНК, другой журнал, который с удовольствием читают многие бухгалтера и аудиторы нашей страны, также не остался без нашего внимания
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX 
29.07.2016  
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul III și IV 
28.07.2016  
Prin Legea nr. 138 din 17.06.2016 au fost operate mai multe modificări importante la Codul fiscal privind TVA și Accize. Vă prezentăm comentariile noastre ce țin de aceste modificări
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.