Prima  |  Întrebări-Răspunsuri | Privind scutirea pentru întreținerea copilului

Privind scutirea pentru întreținerea copilului

03.12.2014   725   Olga Razloga, contabil

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

imprimare

Privind scutirea pentru întreținerea copilului

Întrebare:
Ce acte trebuie să prezinte părinţii la locul de muncă pentru a putea obţine scutire pentru întreţinerea copilului, care îşi face studiile peste hotarele Republicii Moldova?

Răspuns:
În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din Codul fiscal, în anul 2014, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 2124 lei anual pentru fiecare persoană întreţinută, cu excepţia invalizilor din copilărie pentru care scutirea constituie 9516 lei anual.

Conform alin. (2) al aceluiaşi articol, persoana întreţinută se consideră persoana care întruneşte toate cerinţele de mai jos:

a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soţiei (soţului) contribuabilului (părinţii sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiaţii) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
b) are un venit ce nu depăşeşte suma de 9516 lei anual.

Potrivit punctului 34 al Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi din plăţile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate şi/sau efectuarea de lucrări, aprobată prin Hotărîrea nr. 697 din 22.08.2014, dreptul la scutire pentru persoana întreţinută care este un descendent (inclusiv şi înfiat) al contribuabilului sau un ascendent (inclusiv şi înfietor) al contribuabilului se confirmă prin următoarele documentele :

  1. documentele indicate în pct.30 din prezentul Regulament, care atestă că contribuabilul este rezident al Republicii Moldova;
  2. copia certificatului de naştere (înfiere) al persoanei întreţinute (în cazul în care persoana întreţinutăeste un descendent) sau copia certificatului de naştere (înfiere) al contribuabilului (în cazul în care persoana întreţinutăeste un ascendent al contribuabilului);
  3. copia buletinului de identitate al persoanei;
  4. copia certificatului de căsătorie al contribuabilului (în cazul în care acesta are un alt nume de familie decât cel indicat în certificatul de naștere);
  5. copia legitimației de pensionar sau a documentului care confirmă mărimea bursei (în cazul în care persoana întreținută este student învață peste hotarele Republicii Moldova)

Prin urmare, pentru a beneficia de scutirea pentru persoana întreţinută (copilul care îşi face studiilepeste hotarele Republicii Moldova), contribuabilul la cererea depusă privind acordarea scutirii menţionate, urmează să prezente:

  1. copia certificatului de naştere;
  2. copia buletinului de identitate al persoanei;
  3. certificatul de la instituţia de învăţământ care confirmă căcopilul este student la secţia cu frecvenţă la zi, în care se indică şi suma bursei primite pe parcursul anului fiscal.

În cazul în care suma bursei și altor veniturinu depăşeşte 9516 lei MDL anual, contribuabilul beneficiază de scutirea pentru persoana întreţinută, până la momentul în carecopilul întruneşte toate cerinţele stabilite în alin. (2) art. 35 din Codul fiscal.

Documentele prezentate la locul de muncă într-o limbă străină, alta decât cea engleză şi rusă, vor fi traduse în limba de stat, cu expunerea tranzacţiei respective, conform Legii contabilităţii nr.113 din 27.04.2007, în conformitate cu prevederile art. 19. Documente primare, alin. (9).

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Articole
Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016 
26.10.2016  
Revista Monitorul Fiscal FISC.md. din luna octombrie, n-a rămas fără atenția noastră. În acest număr al revistei am găsit multe subiecte interesante care merită să fie citite și analizate
Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях 
17.10.2016  
БНК, другой журнал, который с удовольствием читают многие бухгалтера и аудиторы нашей страны, также не остался без нашего внимания
Бухгалтерские и Налоговые Консультации №8/2017, комментарии на полях 
26.09.2017  
Комментарии по материалам, опубликованным в журнале БНК: Подоходный налог: последние изменения и комментарии; Уборка жилых домов и НДС; НДС и подарки своим сотрудникам; Прекращение действия предпринимательского патента; Многолетние насаждения (виноградник) и налог на недвижимость и другие.
Modificări în legislația fiscală 2016, scurte comentarii. Titlul V - IX 
29.07.2016  
Comentarii privind modificările din Codul fiscal privind administrarea fiscală, impozitul pe bunurile imobiliare, impozitul pe avere, taxele locale, taxele pentru resursele naturale și taxele rutiere
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.