Prima  |  Indicatori fiscali | Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017

Modul de achitare şi evidenţă a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017

    
imprimare

anexa nr.1

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat

Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAA (33114001);

Denumirea
clasificației economice

Codul economic

Administrator
de venit

2

3

4

Impozit pe venitul reţinut din salariu

111110¹

SFS

Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat

111121¹

SFS

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare

111130¹

SFS

Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător

111210¹

SFS

Impozit pe venitul  reţinut la sursa de plată

111220¹

SFS

Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate

111230¹

SFS

Impozit pe venitul din activitatea operațională

111240¹

SFS

Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției

111261¹

SFS

Impozit privat încasat în bugetul de stat

113311

SFS

Impozit pe avere încasat în bugetul de stat

113611

SFS

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova

114110¹

SFS

Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul Republicii Moldova

114211¹

SFS

Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova

114213¹

SFS

Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova

114215¹

SFS

Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova

114221¹

SFS

Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova

114241¹

SFS

Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova

114261¹

SFS

Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova

114271¹

SFS

Taxa pentru efectuarea expertizei ecologice

114424

SFS

Taxa de la investitori sau proprietarii construcţiilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţie

114425

MF*

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat

114521³

SFS

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de deschidere şi prelungire a activităţii  reprezentanţelor, firmelor, băncilor, organizaţiilor străine

114523

SFS

Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unitățile de transport auto

114524

SFS

Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale

114525

MF*

Taxa pentru mărfurile care în procesul utilizării cauzează poluarea mediului

114534

SFS

Plata pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite

114535

SFS

Alte plăți pentru poluarea mediului

114536

SFS

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

114631²

SV

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

114632²

SV

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

114633

SFS

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise

114634

SFS

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru efectuarea lucrărilor de construcţie şi montaj

114635

SFS

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare

114636

SFS

Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere

114637

SFS

Vinieta

114638

SFS

Taxa consulară

115620

MF*

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat

131111

MF

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului de stat

131211

MF

Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat

132111

MF

Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului de stat

132211

MF

Dobînzi  încasate la soldurile mijloacelor bugetare la conturile bancare

141111

MF

Dobînzi  încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanţate din surse externe 

141112

MF

Dobînzi  încasate în bugetul de stat la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare

141121

MF

Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate, împrumuturile recreditate şi mijloacele dezafectate de la buget pentru onorarea garanţiilor de stat

141141

MF

Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate şi împrumuturile recreditate bugetelor de alt nivel

141152

MF

Soldul profitului net al Bancii Naţionale a Moldovei

141210

MF*

Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul de stat

141221

SFS

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul de stat

141231

SFS

Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul de stat

141511

SFS

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul de stat

141531

SFS

Taxa de stat

142220

SFS

Încasări de la vînzarea averii și valutei confiscate încasate în bugetul de stat

142231

SFS

Mijloace încasate în bugetul de stat în legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142243

MF*

Taxa pentru eliberarea actelor permisive de către Agenția Națională de reglementare a Activităților Nucleare și Radioactive

142244

SFS

Încasări din salariu net al executantului serviciului civil

142246

SFS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul de stat

143111

SFS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale aplicate pentru neachitarea vinietei, încasate în bugetul de stat

143112

MF*

Amenzi aplicate de către agenții constatatori din cadrul subdiviziunilor Inspectoratului General al Poliției

143113

MF

Amenzi aplicate de către agenți constatatori din cadrul Autorității Administrative "Agenția Națională Transport Auto" încasate în bugetul de stat

143114

MF*

Amenzi aplicate de către Agenția Achiziții Publice încasate în bugetul de stat

143115

MF*

Amenzi aplicate de Inspectoratul național de patrulare

143210

SFS

Amenzi aplicate de Inspectoratul național de patrulare pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video

143230

SFS

Amenzi aplicate de Inspecția financiară încasate în bugetul de stat

143311

SFS

Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul de stat

143321

SFS

Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat

143323

SFS

Amenzi contravenţionale aplicate de organele Serviciului Fiscal de Stat pentru încălcarea termenelor de repatriere a mijloacelor materiale şi mijloacelor băneşti

143324

SFS

Amenzi aplicate de Poliția de Frontieră

143350

SFS

Amenzi aplicate de Inspecţia de Stat în Construcţii

143410

SFS

Amenzi aplicate de instanţele judecătoreşti în cauze administrative şi penale

143420

SFS

Amenzi pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor auto, a construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor

143440

SFS

Amenzi aplicate de centrele de medicină preventivă

143450

SFS

Amenzi aplicate de Agenția pentru protecția consumatorului

143460

MF*

Amenzi aplicate pentru utilizarea muncii nedeclarate

143470

SFS

Amenzi pentru nerepatrierea la termen a încasărilor valutare

143480

SFS

Alte amenzi şi sancţiuni pecuniare încasate în bugetul de stat

143491

SFS

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat

144111

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului de stat

144121

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului de stat

144211

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru susținerea bugetului de stat

144221

MF

Alte venituri încasate în bugetul de stat

145111

SFS

Impozit unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației

145161

SFS

Plata-garanţie de la drepturile de export-import

518200²

SV

Drepturile  de export-import achitate în avans

518300²

SV

Plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă

142241 4

IB #

Plată suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului

142242 4

IB 

1 cu excepția contribuabililor înregistrați în UTA Găgăuzia
2 pentru plățile administrate de organele vamale, vezi punctele 5.1. și 5.2.
3 cu excepția taxelor pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
4 vezi punctul 4.18 din ordin.
* în cazul restituirii plăţilor responsabil este Serviciul Fiscal de Stat
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.

anexa nr.2

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chişinău şi Bălţi, bugetului central al UTA Găgăuzia şi bugetelor locale

Beneficiar: Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor (Anexa nr.3);
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: conform Anexei nr.3;

Denumirea clasificației economice

Codul economic

Administrator de venit

Impozit pe venitul reţinut din salariu

111110¹

SFS

Impozit pe venitul persoanelor fizice spre plată/achitat

111121¹

SFS

Impozit pe venitul persoanelor fizice ce desfășoară activități independente în domeniul comerțului

111124

SFS

Impozit pe venitul aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare

111130¹

SFS

Impozit pe venitul obţinut din activitatea de întreprinzător

111210¹

SFS

Impozit pe venitul reţinut la sursa de plată

111220¹

SFS

Impozit pe venit reţinut din suma dividendelor achitate

111230¹

SFS

Impozit pe venitul din activitatea operațională

111240¹

SFS

Impozit pe venitul din activități profesionale în sectorul justiției

111261¹

SFS

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia gospodăriilor ţărăneşti (de fermier)

113110

SFS

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă  de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

113120

SFS

Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

113130

SFS

Impozitul funciar încasat de la persoane fizice

113140

SFS

Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe

113150

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

113210

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor fizice

113220

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice și fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piață) a bunurilor imobiliare

113230

SFS

Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice - cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

113240

SFS

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul II

113312

SFS

Impozit privat încasat în bugetul local de nivelul I

113313

SFS

Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova

114110¹

SFS

Accize la rachiu, lichioruri, divinuri şi alte băuturi spirtoase produse pe teritoriul  Republicii Moldova

114211¹

SFS

Accize la vinuri produse pe teritoriul Republicii Moldova

114213¹

SFS

Accize la berea produsă pe teritoriul Republicii Moldova

114215¹

SFS

Accize la produsele din tutun produse pe teritoriul Republicii Moldova

114221¹

SFS

Accize la produsele petroliere produse pe teritoriul Republicii Moldova

114241¹

SFS

Accize la bijuterii (inclusiv bijuterii cu briliante) produse pe teritoriul Republicii Moldova

114261¹

SFS

Accize la alte mărfuri produse pe teritoriul Republicii Moldova

114271¹

SFS

Taxa de piaţă

114411

SFS

Taxa pentru amenajarea teritoriului

114412

SFS

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor)

114413

SFS

Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

114414

SFS

Taxa pentru dispozitivele publicitare

114415

SFS

Taxa pentru parcare

114416

SFS

Taxa pentru parcaj

114417

SFS

Taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii

114418

SFS

Taxa pentru cazare

114421

SFS

Taxa balneară

114422

SFS

Taxa pentru aplicarea simbolicii locale

114423

SFS

Taxa pentru salubrizare

114426

SFS

Taxa pentru patenta de întreprinzător

114522

SFS

Taxa de licenţă pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul local de nivelul II

114526²

SFS

Taxa pentru apă

114611

SFS

Taxa pentru extragerea mineralelor utile

114612

SFS

Taxa pentru lemnul eliberat pe picior

114613

SFS

Taxa pentru efectuarea prospecţiunilor geologice

114621

SFS

Taxa pentru efectuarea explorărilor geologice

114622

SFS

Taxa pentru folosirea spaţiilor subterane în scopul construcţiei obiectivelor subterane, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

114623

SFS

Taxa pentru exploatarea  construcţiilor subterane în scopul desfaşurării activităţii de întreprinzător, altele decît cele destinate extracţiei mineralelor utile

114624

SFS

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

131112

MF

Granturi curente primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

131113

MF

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

131212

MF

Granturi capitale primite de la guvernele altor state pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

131213

MF

Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

132112

MF

Granturi curente primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

132113

MF

Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

132212

MF

Granturi capitale primite de la organizaţiile  internaţionale pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

132213

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe

141113

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bănești la conturile bancare ale proiectelor finanțate din surse externe

141114

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul II la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare

141122

MF

Dobînzi  încasate în bugetul local de nivelul I la soldurile mijloacelor bugetare la conturile depozitare bancare

141123

MF

Dobînzi şi alte plăţi încasate la împrumuturile acordate de la bugetele de nivelul II la bugetele de nivelul I

141151

MF

Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul II

141222

SFS

Dividende primite de la cota parte a proprietăţii publice în societăţile pe acţiuni în bugetul local de nivelul I

141223

SFS

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul II

141232

SFS

Defalcări de la profitul net al întreprinderilor de stat (municipale) în bugetul local de nivelul I

141233

SFS

Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul II

141512

SFS

Arenda pentru resursele naturale încasată în bugetul local de nivelul I

141513

SFS

Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul II

141521

SFS

Arenda terenurilor cu destinaţie agricola încasată în bugetul local de nivelul I

141522

SFS

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul II

141532

SFS

Arenda terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I

141533

SFS

Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

142211

SFS

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media încasată în bugetul local de nivelul II

142212

SFS

Taxa de înregistrare a asociaţiilor obşteşti şi a mijloacelor mass-media încasată în bugetul local de nivelul I

142213

SFS

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul II

142214

SFS

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizările de construire sau desfiinţare încasată în bugetul local de nivelul I

142215

SFS

Taxa de la posesorii de cîini

142216

SFS

Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul II

142232

SFS

Încasările de la vînzarea averii şi valutei confiscate încasate în bugetul local de nivelul I

142233

SFS

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul II legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142248

MF*

Mijloace încasate în bugetul local de nivelul I legătură cu excluderea terenurilor din circuitul agricol

142249

MF*

Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul II

142251

SFS

Plata pentru locaţiunea patrimoniului public încasată în bugetul local de nivelul I

142252

SFS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul II

143120

SFS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul local de nivelul I

143130

SFS

Amenzi aplicate de secțiile de supraveghere și control ale traficului rutier

143220

SFS

Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul II

143241

SFS

Amenzi aplicate de subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video, încasate în bugetul local de nivelul I

143242

SFS

Amenzi aplicate de Inspecția financiară încasate în bugetul local de nivelul II

143312

SFS

Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul II

143492

SFS

Alte amenzi și sancțiuni pecuniare încasate în bugetul local de nivelul I

143493

SFS

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

144112

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

144113

MF

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II

144122

MF

Donații voluntare pentru cheltuieli curente din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I

144123

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul II

144212

MF

Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru susţinerea bugetului local de nivelul I

144213

MF

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul II

144222

MF

Donații voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru susținerea bugetului local de nivelul I

144223

MF

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul II

145141

SFS

Alte venituri încasate în bugetele locale de nivelul I

145142

SFS

Plata suplimentară obligatorie de la cumpărarea valutei străine în casele de schimb valutar

142245 3

IB #

1 numai pentru contribuabilii înregistrați în UTA Găgăuzia
2 numai pentru licențele eliberate de administrația UTA Găgăuzia
3 vezi Anexa n.8 la ordin.
# în cazul restituirii plăţilor responsabil este autoritatea/instituția bugetară.

anexa nr.3 

Conturile și codurile Ministerului Finanţelor - Trezorerii Teritoriale pentru încasarea plăţilor la bugetele locale

Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor

Codul trezoreriei teritoriale

Contul de plăți al bugetului local consolidat

Contul de plăți din codul IBAN

MF-TT Anenii-Noi

33

226633

DAV

MF-TT Basarabeasca

50

226650

DBJ

MF-TT Bălţi

02

226602

DAA

MF-TT Briceni

35

226635

DAX

MF-TT Cahul

10

226610

DAH

MF-TT Călăraşi

46

226646

DBH

MF-TT Cantemir

25

226625

DAP

MF-TT Căuşeni

08

226608

DAF

MF-TT Chişinău - bugetul municipiului

14

226614

DAK

MF-TT Ciadîr-Lunga

28

226628

DAR

MF-TT Cimişlia

37

226637

DAZ

MF-TT Coşniţa

53

226653

DBK

MF-TT Comrat

09

226609

DAG

MF-TT Criuleni

29

226629

DAS

MF-TT Donduşeni

34

226634

DAW

MF-TT Drochia

42

226642

DBE

MF-TT Edineţ

04

226604

DAB

MF-TT Făleşti

21

226621

DAL

MF-TT Floreşti

43

226643

DBF

MF-TT Glodeni

22

226622

DAM

MF-TT Hînceşti

07

226607

DAE

MF-TT Ialoveni

31

226631

DAT

MF-TT Leova

38

226638

DBA

MF-TT Nisporeni

47

226647

DBI

MF-TT Ocniţa

36

226636

DAY

MF-TT Orhei

05

226605

DAC

MF-TT Rezina

39

226639

DBB

MF-TT Rîşcani

23

226623

DAN

MF-TT Sîngerei

24

226624

DAO

MF-TT Soroca

11

226611

DAI

MF-TT Străşeni

32

226632

DAU

MF-TT Şoldaneşti

40

226640

DBC

MF-TT Ştefan-Vodă

45

226645

DBG

MF-TT Taraclia

12

226612

DAJ

MF-TT Teleneşti

41

226641

DBD

MF-TT Ungheni

06

226606

DAD

MF-TT Vulcaneşti

27

226627

DAQ

anexa nr.4 

Codurile IBAN pentru virarea amenzilor pentru încălcarea traficului rutier

Denumirea organelor fiscale

Codurile IBAN pentru virarea la bugetele locale de nivelul II

Amenzi aplicate de secţiile de supraveghere şi control a traficului rutier
(cod ECO 143220)

Amenzi aplicate de subdiviziunele Inspectoratului General al Poliţiei pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video
(cod ECO 143241)

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău

MD71TRGDAK14322001000000

MD25TRGDAK14324101000000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Bălţi

MD22TRGDAA14322003000000

MD73TRGDAA14324103000000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Anenii Noi

MD30TRGDAV14322010010000

MD81TRGDAV14324110010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Basarabeasca

MD05TRGDBJ14322012010000

MD56TRGDBJ14324112010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Briceni

MD72TRGDAX14322014010000

MD26TRGDAX14324114010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cahul

MD23TRGDAH14322017010000

MD74TRGDAH14324117010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Călăraşi

MD83TRGDBH14322025010000

MD37TRGDBH14324125010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cantemir

MD15TRGDAP14322021010000

MD66TRGDAP14324121010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Căuşeni

MD57TRGDAF14322027010000

MD11TRGDAF14324127010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Cimişlia

MD49TRGDAZ14322029010000

MD03TRGDAZ14324129010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe U.T.A Găgăuzia

MD26TRGDAG14322096010000

MD77TRGDAG14324196010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari

MD34TRGDBK14322038100000

MD85TRGDBK14324138100000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Criuleni

MD72TRGDAS14322031010000

MD26TRGDAS14324131010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Donduşeni

MD18TRGDAW14322034010000

MD69TRGDAW14324134010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Drochia

MD43TRGDBE14322036010000

MD94TRGDBE14324136010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Edineţ

MD37TRGDAB14322041010000

MD88TRGDAB14324141010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Făleşti

MD80TRGDAL14322043010000

MD34TRGDAL14324143010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Floreşti

MD05TRGDBF14322045010000

MD56TRGDBF14324145010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Glodeni

MD48TRGDAM14322048010000

MD02TRGDAM14324148010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Hinceşti

MD91TRGDAE14322053010000

MD45TRGDAE14324153010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ialoveni

MD60TRGDAT14322055010000

MD14TRGDAT14324155010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Leova

MD61TRGDBA14322057010000

MD15TRGDBA14324157010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Nisporeni

MD06TRGDBI14322060010000

MD57TRGDBI14324160010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ocniţa

MD24TRGDAY14322062010000

MD75TRGDAY14324162010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Orhei

MD75TRGDAC14322064010000

MD29TRGDAC14324164010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rezina

MD70TRGDBB14322067010000

MD24TRGDBB14324167010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Rîşcani

MD86TRGDAN14322071010000

MD40TRGDAN14324171010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Sîngerei

MD57TRGDAO14322074010000

MD11TRGDAO14324174010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Şoldaneşti

MD70TRGDBC14322083010000

MD24TRGDBC14324183010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Soroca

MD04TRGDAI14322078010000

MD55TRGDAI14324178010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ştefan-Vodă

MD66TRGDBG14322085010000

MD20TRGDBG14324185010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Străşeni

MD95TRGDAU14322080010000

MD49TRGDAU14324180010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Taraclia

MD63TRGDAJ14322087010000

MD17TRGDAJ14324187010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Teleneşti

MD85TRGDBD14322089010000

MD39TRGDBD14324189010000

Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Ungheni

MD57TRGDAD14322092010000

MD11TRGDAD14324192010000

anexa nr.5 

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului asigurărilor sociale de stat

Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAB (331701);

Denumirea clasificației economice

Codul economic

Administrator de venit

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori

121100

CNAS

Contribuţii individuale  de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajatori pentru persoanele asigurate

121200

CNAS

Contribuţii de asigurari sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice ce îşi desfăşoară activitate pe cont propriu

121310

CNAS

Contribuţii de asigurări sociale de stat virate de persoanele fizice care au încheiat contract individual

121320

CNAS

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii virate de titularii de patentă de întreprinzător

121330

CNAS

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, virate de persoanele fizice, proprietarii de terenuri agricole

121340

CNAS

Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen de către angajatori a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii

121410

CNAS

Majorarea de întîrziere (penalitatea) calculată  pentru neachitarea în termen a contribuţiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii

121420

CNAS

Dobînzi  încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale bugetului asigurărilor sociale de stat

141115

CNAS

Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale bugetului asigurărilor sociale de stat la conturile depozitare bancare

141124

CNAS

Dobînzi  încasate la valorile mobiliare de stat procurate din contul mijloacelor excedentului bugetului asigurărilor sociale de stat

141131

CNAS

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat

143150

CNAS

Amenzi aferente plăţilor la bugetul asigurărilor sociale de stat

143430

CNAS

Alte venituri încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat

145120

CNAS

anexa nr.6 

Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Beneficiar: MF - Trezoreria de Stat;
Codul fiscal: 1006601000037;
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor - Trezoreria de Stat;
Contul de plăţi: AAC (331891);

Denumirea clasificației economice

Codul economic

Administrator de venit

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, achitate de angajatori şi angajaţi

122100

SFS

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reşedinţa sau domiciliul în Republica Moldova

122200

CNAM

Dobînzi încasate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile bancare ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

141116

CNAM

Dobînzi încasate de la plasarea soldurilor mijloacelor bănești ale fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală la conturile depozitare bancare

141125

CNAM

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale încasate în fondurile asigurărilor obligatorii de asistență în medicină

143140

CNAM

Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat încasate în bugetul fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

143322

SFS

Alte venituri încasate în fondul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

145130

CNAM

anexa nr.7 

 

anexa nr.8 

Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar

Denumirea trezoreriei teritoriale a Ministerului Finanţelor

Denumirea Instituției Bugetare

Codurile IBAN (cod ECO 142245)

MF-TT Anenii-Noi

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Anenii Noi

MD79TRPDAV142245C03935AA

MF-TT Basarabeasca

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Basarabeasca

MD75TRPDBJ142245D09517AA

MF-TT Bălți

Fondul municipal de sustinere a populatiei Balti

MD69TRPDAA142245A14247AA

MF-TT Briceni

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Briceni

MD52TRPDAX142245C03862AA

MF-TT Cahul

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Cahul

MD76TRPDAH142245B03756AA

MF-TT Călărași

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Calarasi

MD80TRPDBH142245B03994AA

MF-TT Cantemir

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Cantemir

MD19TRPDAP142245C04048AA

MF-TT Căușeni

Aparatul Directiei  asistenta sociala si protectie a familiei Causeni

MD25TRPDAF142245C03798AA

MF-TT Chişinău - bugetul municipiului

Fondul municipal Chisinau de sustinere a populatiei

MD63TRPDAK142245A07222AA

MF-TT  Cimișlia

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Cimislia

MD80TRPDAZ142245C14446AA

MF-TT Coșnița

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Dubasari

MD11TRPDBK142245B13399AA

MF-TT Comrat

Fondul de sustinere sociala UTA Gagauzia

MD40TRPDAG142245A14506AA

MF-TT Criuleni

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei

MD48TRPDAS142245C03945AA

MF-TT Dondușeni

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Donduseni

MD10TRPDAW142245C03864AA

MF-TT Drochia

Directia asistenta sociala si protectie a familiei a Consiliului raional Drochia

MD96TRPDBE142245C04014AA

MF-TT Edineț

Aparatul Directiei economie asistenta sociala si protectie a familiei Edinet

MD85TRPDAB142245D13833AA

MF-TT Fălești

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei si copilului Falesti

MD54TRPDAL142245C03747AA

MF-TT Florești

Aparatul Directiei asistenta sociala sanatate si protectie a familiei Floresti

MD96TRPDBF142245C03999AA

MF-TT Glodeni

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Glodeni

MD92TRPDAM142245B03746AA

MF-TT Hîncești

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Hincesti

MD52TRPDAE142245B03849AA

MF-TT Ialoveni

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Ialoveni

MD52TRPDAT142245C14592AA

MF-TT Leova

Administratia sectia asistenta sociala si protectie a familiei si copilului Leova

MD19TRPDBA142245B14794AA

MF-TT Nisporeni

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Nisporeni

MD23TRPDBI142245B13793AA

MF-TT Ocnița

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Ocnita

MD44TRPDAY142245C03863AA

MF-TT Orhei

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Orhei

MD39TRPDAC142245A14956AA

MF-TT Rezina

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Rezina

MD24TRPDBB142245B03905AA

MF-TT Rîșcani

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Riscani

MD92TRPDAN142245D03745AA

MF-TT Sîngerei

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Singerei

MD27TRPDAO142245B03749AA

MF-TT Soroca

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Soroca

MD91TRPDAI142245C03815AA

MF-TT Strășeni

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei

MD76TRPDAU142245C03956AA

MF-TT Șoldănești

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei si a copilului

MD50TRPDBC142245C13933AA

MF-TT Ștefan-Vodă

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Stefan Voda

MD34TRPDBG142245A03803AA

MF-TT Taraclia

Directia asistenta sociala si protectie a familiei Taraclia

MD81TRPDAJ142245A03806AA

MF-TT Telenești

Directia protectie sociala si protectie a familiei Telenesti

MD20TRPDBD142245A12897AA

MF-TT Ungheni

Aparatul Directiei asistenta sociala si protectie a familiei Ungheni

MD55TRPDAD142245C03768AA

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 158 din 23.12.2016 cu privire la modul de achitare şi evidență a plăților la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017

© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.