Prima  |  Indicatori fiscali | Taxele locale

Taxele locale

    
imprimare

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură a cotei

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite

2014

2015

2016

2017

a) Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sînt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

Venitul din vînzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

%

%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

Venitul din vînzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

%

%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

d) Taxă de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

%

%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

f) Taxă de piaţă

Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

g) Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare

%

%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

h) Taxă balneară

Venitul din vînzări ale biletelor de odihnă şi tratament

%

%

%

%

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

i) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Numărul de unităţi de transport

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

j) Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

k) Taxă de la posesorii de cîini

Numărul de cîini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an

lei anual pentru fiecare câine, în funcţie de numărul de câini aflaţi în posesiune

lei anual pentru fiecare câine, în funcţie de numărul de câini aflaţi în posesiune

lei anual pentru fiecare câine, în funcţie de numărul de câini aflaţi în posesiune

lei anual pentru fiecare cîine, în funcţie de numărul de cîini aflaţi în posesiune

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

n) Taxă pentru parcaj

Locul de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

lei pentru fiecare loc de parcaj

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

p) Taxă pentru salubrizare

Numărul de persoane fizice înscrise la adresa declarată ca domiciliu, în funcţie de apartament şi bloc sau casă la sol

lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

lei lunar pentru fiecare domiciliat înscris la adresa respectivă

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

q) Taxă pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, pînă la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

Deciziile autorităţilor administraţiei publice locale privind stabilirea cotelor concrete la impozitele şi taxele locale din municipii şi oraşe ale republicii

Mun. Chişinău

Străşeni

Glodeni

Basarabeasca

Soroca

Ialoveni

Cantemir

Teleneşti

Nisporeni

Căuşeni

Ciadîr-Lunga

Orhei

Cimişlia

Criuleni

Rezina

Dubasari

Donduşeni

Sîngerei

Făleşti

Mun. Bălţi

Soldăneşti

Hîncesti

Briceni

Ştefan-Vodă

Leova

Cahul

Ungheni

Ocniţa

Călăraşi

Edineţ

Nisporeni

Criuleni

Comrat

Rîşcani

Drochia

Florești

Prin accesarea acestei rubrici, orice persoană, operativ, poate vizualiza actele normative adoptate de către administraţia locală, aflînd ce prevăd acestea şi data intrării lor în vigoare

© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.