Prima  |  Articole  |  Alte (HR, AE) | Principii de organizare a activității de securitate și sănătatea în muncă

Principii de organizare a activității de securitate și sănătatea în muncă

02.01.2014   8099   Liuba Mursa, manager serviciul personal

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

imprimare

Principii de organizare a activității de securitate și sănătatea în muncă

    Securitatea și sănătatea  în muncă  constiuie un ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de munca.

   În contextul celor expuse mi-am amintit de o discuţie cu un conducător de întreprindere care a dorit să fie făcut un control al documentelor în domeniu securităţii şi sănătăţii în muncă la întreprindere. Dupa examinarea documentelor existente la întreprindere am prezentat lista documentelor care nu sunt, dar  trebuie sa fie la întreprindere în conformitate cu legislaţia RM.

Cea mai mare uimire a mea a fost cînd domnul mi-a  răspuns:

-          Dar contabila mea nu mi-a spus ca trebuie să fie aceste documente la întreprindere.

Stimați conducători de întreprinderi a-și dori încă o data să menţionez

      Principiile principale de organizare a activităţii de securitate şi sănătate a muncii pentru conducatorul întreprinderii sunt:

  • Răspunderea privind asigurarea securității și sănătății salariaților revine conducătorului unității.

  • Obligațiile salariaților în domeniul securităţii şi sănătăţii muncii nu exclud raspunderea conducatorului unitatii.

  • În virtutea obligatiilor pe care le are, conducatorul unității va lua toate măsurile tehnice, organizatorice,  sanitare, necesare pentru securitatea și sănătatea salariatilor.

    Conducătorul înteprinderii desemnează  angajat sau angajați pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi prevenire în cadrul întreprinderii. Angajatul (angajații) desemnat trebuie să corespundă cerinţelor  minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă expuse în art. 38 (2) al “Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor”  aprobat de Guvern prin Hotărîrea nr. 95 din 05.02.2009 (Monitorul Oficial nr. 34-36 din 17. 02. 2009):

    a) studii superioare sau medii tehnice;
    b) absolvirea cursului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu conţinut minim
40 ore.

      În cazul în care resursele întreprinderii  nu sînt suficiente pentru organizarea activităţilor de protecţie şi prevenire din lipsa personalului specializat, conducătorul întreprinderii este obligat să recurgă la servicii externe de protecţie şi prevenire acreditate în modul prevăzut de lege sau să angajeze o persoană care corespunde art. 38 (2) al Regulamentul.

Documentele minime  necesare la o întreprindere în domeniul securității și sănătății muncii sunt:
- Instrucțiuni de securitate și sănătate în muncă (în continuare SSM) conform statelor de personal;
- Instrucțiuni de SSM pentru instrumentele, utilajul, obiectele, etc. folosire de lucratori;
- Instrucțiuni de SSM a  securităţii antiincendiare la întreprindere;
- Instrucțiuni de SSM a instructajului introductiv general;
- Instrucțiuni de SSM pentru conferirea I grupe calificative de electrosecuritate a
personalului neelectrotehnic;
- Instrucțiuni de SSM pentru acordarea primului ajutor medical;
- Registrul de înregistrare a instructiunilor SSM;
- Fișe personale de instrure în domeniul SSM;
- Registrul de înregistrare a instructajului pentru atribuirea 1 grupe de electrosecuritate a personalului neelectrotehnic;
-Registrul de înregistrare a instructajului de securitate antiincendiară;
- Atribuțiile și răspunderile în domeniul SSM ce revin lucratorilor, corespunzator funcțiilor exercitate, care se consemnează în fisa postului cu aprobarea angajatorului;
- Evaluarea factorilor de risc în conformitete cu legislatia în vigoare;

- Planul de protecţie şi prevenire.

      Scopul final al activitatii de securitate si sănătate în muncă este protejarea vietii, integritătii și sănătătii angajaților împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă.

Comentarii Adaugă comentariu
 
Nume, Prenume *: E-mail:
Comentariu * caractere rămase  
Întrebări-răspunsuri
Privind posibilitatea acordării împrumuturilor cu dobândă între persoane fizice 
19.08.2016  
Poate o persoană fizică rezidentă să împrumute bani unei alte persoane fizice rezidente contra unei dobânzi? Cum se va impozita dobânda obținută?
Privind modul de angajare a fondatorului unei entități la entitatea acestuia 
27.07.2016  
La SRL sunt doi fondatori cu cota parte 50% fiecare, ambii activează în cadrul societății. Se întocmeşte contract individual de muncă pentru ambii sau este suficient extrasul de la CÎS pentru a fi considerați angajaţi?
Privind dreptul la achitarea indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, dacă stagiul angajatului este mai mic de 9 luni 
14.07.2016  
Activez din iulie 2015. În februarie 2016 am stat 6 zile în concediu medical. Mi se cuvine achitarea concediului medical?
Privind deducerea salariului unui contabil, reieșind din funcția și studiile acestuia 
08.07.2016  
Cum se determină salariul unui contabil responsabil de salarizare și materiale, ce are studii superioare nefinisate cu certificat academic?
Privind acordarea concediului de odihnă integru 
27.06.2016  
În primul an de muncă, după 11 luni lucrate fără concediu de odihnă, angajatul are dreptul la 28 zile de concediu sau 26 (11x2,33)?
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.