Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
Teste / Treninguri
+ Creaţi un membru nou
МСФО 3 " Объединение бизнеса "
МСБУ 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы "
МСБУ 41 " Сельское хозяйство "
МСБУ 26 "Программы пенсионных вознаграждений"
МСБУ 29 " Финансовая отчетность в условиях гиперифлеяции "
Vezi toate testele
 
Întrebări-răspunsuri
21.11.2014  
Plata chiriei locuinței pentru administrator

11.11.2014  
Modalitatea de restabilire a Facturii fiscale în cazul pierderii acesteia

27.10.2014  
Privind evidența cheltuielilor efectuate la începutul activității

12.08.2014  
Cedarea unui imobil în schimbul stingerii împrumutului

19.06.2014  
Увольнение по статье!

Toate: Întrebări-Răspunsuri
 
 
Contract de împrumut
Prima / Modele de contracte / Contract de împrumut
Versiune tipar

Contract de împrumut


”___” ____________ 2009

mun. Chişinău

__________________________________________, numită în continuare „Împrumutător", în persoana ________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi ___________________, numită în continuare „împrumutatul", în persoana _____________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de altă parte, numite în continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. Împrumutătorul transmite în condiţiile prezentului contract în proprietate Împrumutatului mijloace băneşti în sumă de__________________________________  lei (în cifre şi litere),
pentru________________________________________________________________, iar Împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului aceeaşi sumă de bani (suma împrumutată).
1.2. Suma împrumutului indicată în p.1.1. se oferă împrumutatului pe un termen de _____________ .
2. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
2.1. împrumutătorul se obligă să-i transmită împrumutatului mijloacele băneşti indicate în p.1.1. al prezentului contract în termen de _________________ zile din momentul semnării prezentului contract, prin virament pe contul împrumutatului (sau în numerar).
2.2 În termen de ______________ zile din momentul parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului (sau din momentul recepţionării banilor), Părţile întocmesc şi semnează actul de primire a mijloacelor băneşti.
2.2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului (data recepţionării banilor).
2.3 Împrumutătorul este în drept să verifice modul de folosire de către împrumutat a mijloacelor băneşti primite în conformitate cu scopurile indicate în p.1.1. al prezentului contract.
2.4 În verificării folosirii conform destinaţiei a mijloacelor băneşti, Împrumutatul este obligat:
2.4.1 să-l înştiinţeze pe împrumutător despre fiecare act juridic efectuat în vederea ________________ ;
2.4.2 să prezinte documente (contracte, acte de primire-predare, facturi etc.) ce confirmă executarea actelor juridice în vederea __________________;
2.4.3 să prezinte împrumutătorului spre informare documentaţia financiară şi contabilă.
2.5 În cazul neîndepiinirii de către Împrumutat a condiţiilor prezentului contract în ve¬derea folosirii conform destinaţiei a sumei împrumutului, inclusiv cazurile de încălcare a obligaţiilor prevăzute în p.2.3. al prezentului contract, împrumutătorul este în drept să ceară de la împrumutat restituirea anticipată a sumei împrumutului şi plata dobînzii cuvenite.
2.6 La expirarea termenului indicat în p.1.2., Împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului suma primită conform prezentului contract în ordinea şi în condiţiile indicate în p.2.6. al prezentului contract, precum şi să achite împrumutătorului dobînda ce-i revine.
3. Restituirea sumei împrumutului
3.1 Nu mai tîrziu de ziua următoare după expirarea termenului de împrumut, ind¬icat în p.1.2. al prezentului contract, împrumutatul trebuie să transfere pe contul împrumutătorului 100% din suma împrumutului;
3.2 Odată cu transferarea sumei împrumutului, împrumutatul transferă şi suma dobînzii din calculul ______% anuale din suma împrumutului pentru termenul integral de folosinţă a mijloacelor băneşti.
3.3 Data de executare de către împrumutat a obligaţiei de restituire a sumei împrumutului împrumutătorului se consideră data încasării mijloacelor băneşti pe contul împrumutătorului.
3.4 Împrumutatul este în drept cu acordul împrumutătorului să restituie suma împrumutului pînă la expirarea termenului de restituire (anticipat), stabilit în contract, în acest caz, odată cu suma împrumutului, împrumutatul achită împrumutătorului şi dobînda la suma împrumutului, reieşind din termenul de folosinţă a mijloacelor băneşti.
4. Alte condiţii
4.1 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte unul fiecărei Părţi.
4.2 Contractul poate fi modificat şi completat cu acordul Părţilor. Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi.
4.3 Litigiile, care pot apărea cu privire la prezentul contract şi din prezentul cont¬ract, Părţile le vor soluţiona pe calea negocierilor. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică.

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

Recipisă
Despre recepţionarea sumei împrumutate

locul şi data emiterii recipisei, cu litere

Subsemnatul (a) (împrumutatul) _________________________________ conform contractului de împrumut nr. _____din „ __”_____________ 2009, am primit de la (împrumutător)________________ lei (cu cifre şi litere) (sau USD/EURO, echivalentul  a ______________________lei (cu cifre şi litere).
Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract.

Împrumutatul _____________________
data şi semnătura

Descarcă fişierul în format *.doc

 
Oferte de serviciu | Toate
25.11.2014 CONTABIL casier
Chisinau | 3800-4500 lei
Contabil
25.11.2014 БУХГАЛТЕР НА ПРОИЗВОДСТВО
Chisinau | 3800-4500 lei
Contabil
21.11.2014 Agrodor-Succes
Chisinau | negociabil lei
Contabil şef
+ Adaugă ofertă
CV | Toate
17.11.2014 Dabija Maria
Chisinau | lei
Contabil
14.11.2014 Cristina
Chisinau | 2000-3000 lei
Ajutor contabil
05.11.2014 Zinaida
Chisinau | lei
Contabil
+ Adaugă CV
Noutăţi
25.11.2014  
Republica Moldova a urcat 25 de poziţii în topul ţărilor cu cel mai eficient sistem de taxe
 
25.11.2014  
IESBA отчитался по результатам работы в прошлом году
 
25.11.2014  
Cum sa fii productiv la birou in sezonul rece!
 
25.11.2014  
Topul dobânzilor. Cât câștigi dacă depui 10.000 de lei la o bancă din Moldova timp de un an
 
25.11.2014  
Finantare.gov.md – platformă dedicată finanțării afacerilor
 
Toate: Noutăţi
 
Articole
03.10.2014  
Comentarii la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit

15.03.2011  
Реформа аудита: с чего начать?

29.11.2011  
Studiem SIRF (IFRS) pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

03.11.2014  
De ce trebuie să apelezi la servicii de outsourcing? Vezi aici 5 beneficii

Toate: Fiscalitate / Audit şi control intern / S.I.R.F. / Management
 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3702762
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100