Română  Русский
Prima
Contact
Harta
Exemplu: contabil şef
 
Teste / Treninguri
+ Creaţi un membru nou
МСФО 3 " Объединение бизнеса "
МСБУ 37 "Резервы, условные обязательства и условные активы "
МСБУ 41 " Сельское хозяйство "
МСБУ 26 "Программы пенсионных вознаграждений"
МСБУ 29 " Финансовая отчетность в условиях гиперифлеяции "
Vezi toate testele
 
Întrebări-răspunsuri
12.08.2014  
Cedarea unui imobil în schimbul stingerii împrumutului

19.06.2014  
Увольнение по статье!

19.06.2014  
Întrebări frecvente cu privire la concediul de maternitate

16.05.2014  
Privind contactul individual de muncă pe termen scurt și procedura de angajare temporară

11.02.2014  
Privind dreptul angajatului la concediu anul de odihnă indiferent de orarul de muncă

Toate: Întrebări-Răspunsuri
 
 
Contract de împrumut
Prima / Modele de contracte / Contract de împrumut
Versiune tipar

Contract de împrumut


”___” ____________ 2009

mun. Chişinău

__________________________________________, numită în continuare „Împrumutător", în persoana ________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de o parte, şi ___________________, numită în continuare „împrumutatul", în persoana _____________________________ activînd în baza (statutului, procurii ...), pe de altă parte, numite în continuare „Părţi" au încheiat prezentul acord despre următoarele:

1. Obiectul contractului
1.1. Împrumutătorul transmite în condiţiile prezentului contract în proprietate Împrumutatului mijloace băneşti în sumă de__________________________________  lei (în cifre şi litere),
pentru________________________________________________________________, iar Împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului aceeaşi sumă de bani (suma împrumutată).
1.2. Suma împrumutului indicată în p.1.1. se oferă împrumutatului pe un termen de _____________ .
2. Drepturile şi obligaţiile Părţilor
2.1. împrumutătorul se obligă să-i transmită împrumutatului mijloacele băneşti indicate în p.1.1. al prezentului contract în termen de _________________ zile din momentul semnării prezentului contract, prin virament pe contul împrumutatului (sau în numerar).
2.2 În termen de ______________ zile din momentul parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului (sau din momentul recepţionării banilor), Părţile întocmesc şi semnează actul de primire a mijloacelor băneşti.
2.2. Data de acordare a împrumutului se consideră data parvenirii mijloacelor băneşti pe contul împrumutatului (data recepţionării banilor).
2.3 Împrumutătorul este în drept să verifice modul de folosire de către împrumutat a mijloacelor băneşti primite în conformitate cu scopurile indicate în p.1.1. al prezentului contract.
2.4 În verificării folosirii conform destinaţiei a mijloacelor băneşti, Împrumutatul este obligat:
2.4.1 să-l înştiinţeze pe împrumutător despre fiecare act juridic efectuat în vederea ________________ ;
2.4.2 să prezinte documente (contracte, acte de primire-predare, facturi etc.) ce confirmă executarea actelor juridice în vederea __________________;
2.4.3 să prezinte împrumutătorului spre informare documentaţia financiară şi contabilă.
2.5 În cazul neîndepiinirii de către Împrumutat a condiţiilor prezentului contract în ve¬derea folosirii conform destinaţiei a sumei împrumutului, inclusiv cazurile de încălcare a obligaţiilor prevăzute în p.2.3. al prezentului contract, împrumutătorul este în drept să ceară de la împrumutat restituirea anticipată a sumei împrumutului şi plata dobînzii cuvenite.
2.6 La expirarea termenului indicat în p.1.2., Împrumutatul se obligă să restituie împrumutătorului suma primită conform prezentului contract în ordinea şi în condiţiile indicate în p.2.6. al prezentului contract, precum şi să achite împrumutătorului dobînda ce-i revine.
3. Restituirea sumei împrumutului
3.1 Nu mai tîrziu de ziua următoare după expirarea termenului de împrumut, ind¬icat în p.1.2. al prezentului contract, împrumutatul trebuie să transfere pe contul împrumutătorului 100% din suma împrumutului;
3.2 Odată cu transferarea sumei împrumutului, împrumutatul transferă şi suma dobînzii din calculul ______% anuale din suma împrumutului pentru termenul integral de folosinţă a mijloacelor băneşti.
3.3 Data de executare de către împrumutat a obligaţiei de restituire a sumei împrumutului împrumutătorului se consideră data încasării mijloacelor băneşti pe contul împrumutătorului.
3.4 Împrumutatul este în drept cu acordul împrumutătorului să restituie suma împrumutului pînă la expirarea termenului de restituire (anticipat), stabilit în contract, în acest caz, odată cu suma împrumutului, împrumutatul achită împrumutătorului şi dobînda la suma împrumutului, reieşind din termenul de folosinţă a mijloacelor băneşti.
4. Alte condiţii
4.1 Prezentul contract este întocmit în două exemplare, cîte unul fiecărei Părţi.
4.2 Contractul poate fi modificat şi completat cu acordul Părţilor. Toate modificările şi completările ia contract urmează să fie întocmite în scris şi semnate de către Părţi.
4.3 Litigiile, care pot apărea cu privire la prezentul contract şi din prezentul cont¬ract, Părţile le vor soluţiona pe calea negocierilor. În cazul imposibilităţii de soluţionare a litigiilor pe calea negocierilor, ele vor fi soluţionate în judecătoria economică.

Adresele juridice, rechizitele de plată, semnăturile şi ştampilele Părţilor.

Recipisă
Despre recepţionarea sumei împrumutate

locul şi data emiterii recipisei, cu litere

Subsemnatul (a) (împrumutatul) _________________________________ conform contractului de împrumut nr. _____din „ __”_____________ 2009, am primit de la (împrumutător)________________ lei (cu cifre şi litere) (sau USD/EURO, echivalentul  a ______________________lei (cu cifre şi litere).
Suma dată mă oblig s-o restitui în termenele prevăzute în contract.

Împrumutatul _____________________
data şi semnătura

Descarcă fişierul în format *.doc

 
Oferte de serviciu | Toate
22.10.2014 Companie de producere
Chisinau | lei
Contabil şef
22.10.2014 Top Consulting
Chisinau | lei
Auditor
17.10.2014 HR-Consulting (www.search4staff.com)
Chisinau | lei
Contabil
+ Adaugă ofertă
CV | Toate
22.10.2014 TATIANA
Chisinau | 3%-7% lei
Specialist pe impozitare
21.10.2014 Tatiana
Chisinau | de la 2000 lei
Contabil
19.10.2014 Bodrug Doina
Chisinau | negociabil lei
Ajutor contabil
+ Adaugă CV
Noutăţi
22.10.2014  
Volumul mărfurilor transportate creşte semnificativ, distanţa scade
 
22.10.2014  
Raport: Creșterea economică a Moldovei, pusă sub semnul întrebării, în următorii ani
 
22.10.2014  
Profitul net al sectorului bancar al Moldovei în ianuarie-septembrie 2014 a fost de 767,2 mln lei ($52,7 mln)
 
22.10.2014  
Patru metode eficiente de creştere a vânzărilor
 
22.10.2014  
Mărimea compensațiilor a fost redusă, însă de ajutor vor beneficia toți fermierii
 
Toate: Noutăţi
 
Articole
03.10.2014  
Comentarii la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit

15.03.2011  
Реформа аудита: с чего начать?

29.11.2011  
Studiem SIRF (IFRS) pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii

26.07.2011  
Formula succesului

Toate: Fiscalitate / Audit şi control intern / S.I.R.F. / Management
 
Adresa:
Chişinău, str. Mitropolit Varlaam 65, of.313, MD-2001
Tel.: (+373 22) 22 49 37
Fax: (+373 22) 22 49 37
E-mail: office@contabilsef.md
 
Noutăţi  /  Articole  /  Întrebări-Răspunsuri  /  Întrebări Online  /  Legislaţia  /  Studii/Training  /  Informaţii utile  /  Indicatori fiscali  /  Linkuri utile
Sus
Copyright © 2014 Contabil Şef
Toate Drepturile Rezervate.
Vizitatori: 3608888
BRAND.MD - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.brand.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md Creat de brand.md
        Rambler's Top100