Prima  |  Informaţii utile  |  Modele de contracte | Acord adiţional de modificare a contractului de arendă

Acord adiţional de modificare a contractului de arendă

    
imprimare

Acord adiţional-model de modificare

a contractului de arendă (la contractul nr.)

"___"_____________ 200_

                                                                                                                                                                                      _________________

                                                                                                                                                                                        (localitatea, raionul)

 

Subsemnatul, ____________________________________________________________________________________

(pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de identitate (seria, numărul,

____________________________________________________________________________________

codul personal, data eliberării, oficiul care l-a eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele  persoanei împuternicite,

___________________________________________________________________________________,

în baza cărui document acţionează, denumirea întreprinderii, adresa, certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)

 

proprietar al terenurilor, denumit în continuare arendator, pe de o parte, şi

____________________________________________________________________________________ (pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, actul de  identitate (seria, numărul, codul personal, data eliberării,

____________________________________________________________________________________oficiul care l-a eliberat, IDNP; pentru persoanele juridice: numele persoanei împuternicite, în baza cărui document acţionează,

____________________________________________________________________________________denumirea întreprinderii, adresa, certificatul de înregistrare (seria, numărul, data, organul de înregistrare, IDNO)

 

denumit în continuare arendaş, pe de altă parte, în baza legislaţiei civile şi a Legii nr.198-XV din 15 mai 2003 cu privire la arenda în agricultură

(în continuare - Legea) am încheiat prezentul acord adiţional privind modificarea contractului de arendă după cum urmează:

___________________________________________________________________________________. (conţinutul modificărilor contractului de arendă, efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare)

 

1. Modificările contractului de arendă sînt valabile din data înregistrării acordului adiţional în organul care a înregistrat contractul de arendă.

2. Acordul adiţional este parte integrantă a contractului de bază şi este supus înregistrării.

3. În cazul înregistrării acordului în oficiul cadastral teritorial, un exemplar va fi prezentat, în mod obligatoriu, primăriei respective, în al cărei teritoriu se află bunul agricol arendat.

 

Arendatorul

___________

(semnătura)

 

Arendaşul

__________

(semnătura)

 

Descarcă fişierul în format *.doc

 

 

© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.