Prima  |  Oferte  |  Î.M. Combinatul de Carne “Nivali-Prod” S.R.L.

Contabil - Î.M. Combinatul de Carne “Nivali-Prod” S.R.L.

05.07.2017, Chisinau
Descrierea postului şi responsabilităţi de bază
Condiții:
- Program de muncă: Luni – Vineri de la 8:00 pînă la 18:00.
- Pachet social deplin.
- Salariul se stabilește în dependență de rezultatele interviului și negocierilor.
OBLIGAŢIUNI:
- Ţinerea evidenței contabile şi a tot ce ţine de contabilitate, cu buna credinţă, dînd dovadă de o bună pregatire profesională, respectand legislația în vigoare;
- Asigură întocmirea documentelor justificative privind operaţiile contabile;
- Exercită controlul preventiv privind legalitatea operaţiunilor;
- Asigură controlul înregistrărilor contabile, procedeele de prelucrare a actelor;
- Organizează păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi bilanţurilor contabile;
- Stabileşte planul de conturi şi asigură implementarea acestuia;
- Stabileşte proceduri de lucru specifice care să asigure evidenţa contabilă;
- Stabileşte principiile de organizare a sistemului informaţional contabil;
- Asigură întocmirea registrelor contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Asigură întocmirea raportărilor: destinate Administraţiei Financiare şi de control, bancare, statistice;
- Colaborarea cu organele fiscale și alte instituții de stat;
- Organizarea, gestionarea, monitorizarea, controlul și asumarea responsabilității cu privire la desfășurarea în mod eficient și în termen a evidenței contabile, a politicii contabile și asigurarea respectării reglementărilor legislative în vigoare;
- Coordonarea cheltuileilor conform bugetului planificat.

Aplicați CV-ul cu o fotografie la adresa de e-mail: HR@nivalli.md cu specificarea pentru functia Contabil.
Cerinţe faţă de candidat
- inteligență (gandire logică, memorie, capacitate de analiză și sinteză);
- capacitate de organizare și conducere a activității serviciului;
- capacitate de a prelucra informațiile, de a le interpreta și de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
- corectitudine, seriozitate, atitudine principiala în relațiile cu oamenii;
- obiectivitate în aprecierea și analiza situațiilor economice, financiare și sociale, receptivitate, spirit de echipă (sincer, dispus la colaborare).
Contact:
Tel: 068686535 Email: HR@nivalli.md web: www.nivalli.md
Salariu minim
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.