Prima  |  Oferte  |  ACC nr. 55/553

Contabil - ACC nr. 55/553

25.01.2018, Chisinau
Descrierea postului şi responsabilităţi de bază
Asociația de Coproprietari în Condominiu nr. 55/553 anunță concurs de selectare a unei companii de contabilitate.
Compania selectată va avea următoarele sarcini:
Evidența contabilă primară conform legislației Republicii Moldova;
Înregistrarea elementelor contabile;
Elaborarea și aplicarea politicilor contabile, inclusiv elaborarea planului de conturi;
Efectuarea tuturor etapelor ciclului contabil;
Salariați - 0;
Pregătirea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale (IFS, CNAS, CNAM, Statistica, etc.);
Situația la zi : ACC nr. 55/553 are încheiat contract cu o entitate ce prestează servicii de administrare și întreținere a blocului, respectiv această entitate se ocupa de repartizarea și facturarea serviciilor comunale, precum și de întreținerea curățeniei în bloc. Pe contul bancar a ACC vin banii pentru fondul de reparații și pentru fondul de cheltuieli curente din care se procura materiale și se achită servicii. Aceste operații economice trebuiesc reflectate în contabilitatea Asociației. Ținem să atenționăm că nu în fiecare lună se procură materiale sau servicii.
Administratorul Asociației nu are salariu.
O situație ce nu trebuie omisă este faptul că 2 ani Asociația nu a ținut evidența contabilă respectiv aceasta trebuie restabilită, în această perioada nu s-au efectuat careva procurări. Intrări în fondul de rezerva au început sa fie de un an. Primul an Asociația nu a avut careva activități (nici intrări nici ieșiri).
Conținutul ofertei:
Denumirea companiei, date de contact: adresă, număr de telefon, adresa de email.
Experiența în domeniu a companiei.
Oferta financiară, care să indice prețul complet al serviciilor.
Companiile interesate pot expedia ofertele la adresa: mun.Chişinău, bd. Cuza-Voda 8/2, ap.54, sau în, format pdf, prin email la adresa cuzavoda8.2@gmail.com.
Informații suplimentare le puteți solicita la adresa de email specificata mai sus.
Data limită de prezentare a ofertelor: 01 februarie 2018.
Cerinţe faţă de candidat
Compania selectată va avea următoarele sarcini:
Evidența contabilă primară conform legislației Republicii Moldova;
Înregistrarea elementelor contabile;
Elaborarea și aplicarea politicilor contabile, inclusiv elaborarea planului de conturi;
Efectuarea tuturor etapelor ciclului contabil;
Salariați - 0;
Pregătirea și prezentarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale (IFS, CNAS, CNAM, Statistica, etc.);
Contact:
Tel: 069074302 Email: cuzavoda8.2@gmail.com
Salariu minim
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.