Prima  |  Oferte  |  Larsan-Nor SRL

Secretar - Larsan-Nor SRL

26.03.2018, Chisinau
Descrierea postului şi responsabilităţi de bază
REFERENT ACTIVITATE DE BAZĂ
SARCINILE DE BAZĂ:
Asistă şeful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unităţii administrative, redactează scrisori cu caracter comercial şi răspunde la scrisorile primite.
OBLIGAŢIILE DE SERVICIU:
Asigură circulaţia corespondenţei, faxurilor primite la timp în interiorul întreprinderii. Urmăreşte transmiterea la timp a scrisorilor răspuns, a ordinilor interne. Repartizează corespondenţa în interiorul întreprinderii. Urmăreşte primirea tuturor actelor din toate compartimentele întreprinderii, completarea registrelor de ordine generale, contabilitate şi cadre şi registrele de scrisori, registrele contractelor interne şi coaserea lor, la fel şi păstrarea în arhivă după toate regulile. Îndeplineşte lucru legat de Oficiu Poştal, scrisorile expediate, informaţia cu privire la impozitul pe venit, recepţionarea avizelor recomandate de la Oficiu Poştal. Culegerea documentelor (ordine, dispoziţii, procese verbale, contracte, scrisori), verificarea poştei electronice a întreprinderii şi repartizarea informaţiei la destinatar. Solicitarea conturilor de plată de la agenţii economici care prestează servicii. Participă în comisia de inventariere. Asistă departamentul resurselor umane în vederea ducerii secretariatului. Întâmpină delegaţiile care se întrunesc în oficiu central, are grijă de protocolul primirii unei delegaţii (deservirea ceaiului, cafea, rechizite necesare).
RESPONSABILITĂŢILE:
- să respecte regulamentul intern al unităţii;
- să respecte disciplina muncii;
- să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;
- să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de instrucţiunea funcţiei

Dacă Vă regăsiţi în anunţul nostru şi aveţi o bună experienţă de lucru, cu rezultate înalte, aplicați CV-ul cu o fotografie la adresa de e-mail: resurseumanecv@mail.ru cu specificarea obligatorie pentru functia de Referent activitate de bază.

Cerinţe faţă de candidat
REFERENT ACTIVITATE DE BAZĂ
SARCINILE DE BAZĂ:
Asistă şeful de unitate în probleme de comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unităţii administrative, redactează scrisori cu caracter comercial şi răspunde la scrisorile primite.
OBLIGAŢIILE DE SERVICIU:
Asigură circulaţia corespondenţei, faxurilor primite la timp în interiorul întreprinderii. Urmăreşte transmiterea la timp a scrisorilor răspuns, a ordinilor interne. Repartizează corespondenţa în interiorul întreprinderii. Urmăreşte primirea tuturor actelor din toate compartimentele întreprinderii, completarea registrelor de ordine generale, contabilitate şi cadre şi registrele de scrisori, registrele contractelor interne şi coaserea lor, la fel şi păstrarea în arhivă după toate regulile. Îndeplineşte lucru legat de Oficiu Poştal, scrisorile expediate, informaţia cu privire la impozitul pe venit, recepţionarea avizelor recomandate de la Oficiu Poştal. Culegerea documentelor (ordine, dispoziţii, procese verbale, contracte, scrisori), verificarea poştei electronice a întreprinderii şi repartizarea informaţiei la destinatar. Solicitarea conturilor de plată de la agenţii economici care prestează servicii. Participă în comisia de inventariere. Asistă departamentul resurselor umane în vederea ducerii secretariatului. Întâmpină delegaţiile care se întrunesc în oficiu central, are grijă de protocolul primirii unei delegaţii (deservirea ceaiului, cafea, rechizite necesare).
RESPONSABILITĂŢILE:
- să respecte regulamentul intern al unităţii;
- să respecte disciplina muncii;
- să respecte cerinţele de protecţie şi igienă a muncii;
- să îndeplinească alte obligaţii prevăzute de instrucţiunea funcţiei

Dacă Vă regăsiţi în anunţul nostru şi aveţi o bună experienţă de lucru, cu rezultate înalte, aplicați CV-ul cu o fotografie la adresa de e-mail: resurseumanecv@mail.ru cu specificarea obligatorie pentru functia de Referent activitate de bază.

Contact:
Salariu minim
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.