Prima   |  Informaţii utile  |  Auditori certificaţi

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 iulie 2017

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 iulie 2017
Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2018
Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 iulie 2017
imprimare

 

Nr. d/o

 Denumirea societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual

 Sediul şi numărul de telefon a societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual

Numele de familie, prenumele auditorilor care desfăşoară activitate în cadrul societăţii de audit, la auditorul întreprinzător individual

 Seria, numărul şi data eliberării licenţei pentru desfăşurarea activităţii de audit

Informaţia privind apartenenţa societăţii de audit, a auditorului întreprinzător individual la o asociaţie a auditorilor şi societăţilor de audit

1

ÎCS „Pricewaterhouse Coopers  Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Maria Ciobotari, 37, 022238122

Barbaroş C.
Corneţel N.

AMMII nr. 053478 din 09.02.2017-09.02.2022

 

2

ÎCS „KPMG Moldova" SRL

MD- 2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 171/1, 022580580

Rusu N.
Corniciuc V.
Lane J.
Voluţa V.

AMMII nr. 053557 din 22.11.2014-22.11.2019

ACAP

3

ÎCS „Ernst & Young" SRL

MD-2012, mun.Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 51, 022214040, 022214044

Colin L.
Gonţa R.
Suveica S.
Gherman G.

AMMII nr. 051506 din 16.05.2016-15.05.2021

ACAP

4

ÎCS „Deloitte & Touche" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel  Mare, 65, of.300, 302, 022270310 (11)

Litra I.
Polomoşnîh A.

AMMII nr. 055099 din 11.05.2017-11.05.2022

ACAP 

5

„Moldauditing" SRL

MD- 2009, mun. Chişinău, str. A.Mateevici, 84, ap.1, 022232551

Bodarev P.
Patraşcu L.
Kurteva M.
Plugaru D.
Pleşcan I.
Dub L.
Ghenciu I.
Nistor G.

AMMII nr.052529 din 07.08.2016-06.08.2021

ACAP

6

„Audit - Concret" SA

MD-2012, mun. Chişinău, str. M. B. Bodoni, 45, of.304, 022229965, 022212208

Litr A.
Furculiţa V.
Mucuţa T.
Dumbravă R.
Ţugulschi I.
Slobodeanu S.

AMMII nr. 054613 din 30.03.2017-30.03.2022

ACAP

7

„Ecofin-Audit Service" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Kogălniceanu, 34, 022272673, 022279792

Ceban  I.
Vîrjnevschi M.
Şeptelici C.
Prisăcaru I.
Grumeza D.

AMMII nr. 051402 din  28.03.2017-28.03.2022

 

8

„BDO AUDIT CONSULTING" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. A.Pușkin 45 B, et.5, 022602363, 079423070

Moraru N.
Danilevici D.
Mînzararu D.
Raieţchi E.

AMMII nr.050535 din 20.02.2014-20.02.2019

ACAP

9

„Divers Audit" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 1, 022470483, 069228357, 079405612

Smochină L.
Vrаncean V.
Gorea N.

AMMII nr. 052295 din 09.11.2012-09.11.2017

AFAM

 

10

„Concept" SRL

MD-2068, mun. Chişinău, str. M. Costin, 14, of. 122-123, 022490465, 022438108

Temrin S.
Certan I.
Borş E.

AMMII nr. 054427 din 27.03.2017-27.03.2022

AFAM

11

„Grant Thornton Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Gh.Ureche, 69, 022860571

Popa E.
Avtudov D.
Bride S.

AMMII nr. 047103 din 17.02.2014-17.02.2019

ACAP

12

„Consulting -Modern"  SRL

MD-2003, mun. Chişinău, or. Durleşti, str. Petru Rareş, 17A, 022432315, 069169127, 068009632

Miron G.
Jivalcovschi I.
Marcenco E.

AMMII nr. 042258 din 14.02.2015-14.02.2020

ACAP

13

„Audit-Infocom" SRL

MD- 3901, or. Cahul, str. Mircea cel Bătrîn, 27a/1, 029936140, 079932852

Coroi L.
Vasîlîc L.
Macarenco M.

AMMII nr. 051439 din 12.05.2016-11.05.2021

ACAP

14

„Audit Real" SRL

MD-2068, mun. Chişinău, Bd.Moscova 3/2,ap. 43, 022755422

Materinca I.
Kim E.
Usatîi S.

AMMII nr. 053905 din 01.02.2017 - 01.02.2022

AFAM

15

„Bas Audit" SRL

MD-2060, mun. Chişinău,  bd. Cuza -Vodă 15/2 ap.119, 022260032, 079401155, 022260031

Babără B.
Babără I.
Cornegruţa C.

AMMII nr. 054428 din 02.03.2017 - 02.03.2022

ACAP

16

„ALTIMEEA" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. Sadoveanu 10/1 ap.31, 022835375, 022601522, 079140175

Timofeenco A.
Timofeenco T.
Nederiţa A.

AMMII nr. 053993 din 27.01.2017-27.01.2022

ACAP

17

„First Audit Internaţional" SA

MD -2009, mun. Chişinău, str.M.Kogălniceanu 61, of.7, 022213452

Şoimu S.
Paşinschi C.
Lungu M.

AMMII nr. 051494 din 13.03.2015 - 13.03.2020

AFAM
ACAP

18

„AC - Audit" SRL

MD- 2068, mun.Chişinău, str. Calea Ieșilor 10, of.208, 022508359, 069244542

Andronatii A.
Rabii V.
Placinta I.

A MMII nr.053906 din 15.04.2013-15.04.2018

AFAM

19

„DTC Audit" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. A. Russo 59/4, ap.164, 022331332

Panuş V.
Popovici A.
Nicora T.

AMMII nr. 050978 din 26.02.2014-26.02.2019

ACAP 

20

„Moore Stephens KSC" SRL

MD- 2004 ,mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt 202, et. 9, 068655998

Dolghi V.
Benderschi V.
Panainte E.

AMMII nr. 052414 din 03.12.2015- 03.12.2020

ACAP

21

„Primaudit company" SRL

MD-2012,mun. Cişinău, str. București 96/1, ap. 27, 060444434, fax.022887170

Claşevici  C.
Bulgaru S.
Mâță I.

AMMII nr. 054419 din 29.12.2015-28.12.2020

 

22

„Sovirina-audit" SRL

MD-2042, mun. Chişinău, Str. Alecu Russo 59/2, ap.75, 022238322

Zaharcenco I.
Mansurov M.

A MMII nr.046322 din 01.12.2014-01.12.2019

AFAM

23

„Roit - Audit" SRL

MD-2004, mun. Chişinău, str. S.Lazo 40, of.5, et.7022210022

Roitman S.
Potapova V.

AMMII nr. 053536 din 30.11.2016-29.11.2021

ACAP

24

„Afex Service" SRL

MD-2008, mun. Chişinău, str. Buiucani 6, of.37, 022755091, 079408354

Negară G.
Grigori M.

AMMII nr.051440 din 25.04.2016-24.04.2021

ACAP

25

„Flagman -D" SRL

MD-2071, mun. Chişinău, Str. L. Deleanu 2, ap. 4, 022515723

Dolghi C.
Vasiloi L.

AMMII nr. 049206 din 09.07.2013-09.07.2018

ACAP

26

„BCI-Audit" SRL

MD-2004, mun. Chişinău, Str. 31 August 1989, 98 of. 206, 022234785

Ticu V.
Jecova N.

AMMII nr. 035772 din 10.11.2015-10.11.2020

ACAP 

27

„Deltaudit" SRL

MD-2075, mun. Chişinău, str. I. Vieru 16/1, ap.144, 022924500

Hăbăşescu N.
Hăbăşescu I.

AMMII nr. 053828 din 29.12.2016-28.12.2021

ACAP

28

„Confidential - Audit " SRL

MD-2001, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir 5/5, 022260973'

Anestiadi V.
Dintiu I.

AMMII nr. 054793  din 24.04.2017-24.04.2022

AFAM

29

„Avega-Audit" SRL

MD-2068, mun.Chişinău, bd.Moscova 16,ap.47, 022444145, 079701210

Iovu A.
Istrati O.

AMMII nr. 052529 din 07.08.2016-06.08.2021

AFAM

30

„Audit Arc" SRL 

MD-2001, mun. Chişinău, str. Tolstoi 72/6, 022546283, 022545052

Zverev V.
Mihailova N.

AMMII nr. 049519 din 26.07.2015-26.07.2020

 

AFAM

31

„Audit-Complex" SRL

MD-2044 mun. Chişinău, str. A.Russo 59/4, ap.164, 022220106, 079455212

Dulap L.
Cuzic S.

AMMII nr. 054209 din 26.02.2017-26.02.2022

ACAP 

32

„LRI  ESTIM" SRL

MD-2020, mun. Chişinău, str. Ceucari 5/2, of. 11, 022449106

Spînu R.
Procopciuc M.

AMMII nr. 051656 din 16.05.2016-15.05.2021

AFAM

33

„Capital-Audit" SRL

MD-2069, mun. Chişinău, str. A. Lupan 17, 022748397

Nebelciuc A.
Doţin D.

AMMII nr. 043014 din 13.11.2013-13.11.2018

AFAM 

34

„Audit-Data" SRL

MD-2023, mun. Chişinău, str. Tudor Vladimirescu 8, ap. 6, 022260212, 069184328, 079523689

Crucerescu A.
Calancea I.

AMMII nr. 051187 din 10.04.2013-10.04.2018

AFAM

35

„Dones - Audit" SRL

MD-3001,or. Soroca, str. A. Mateevici 6 ap. 27, 023028648

Cojocari V.
Andrieş N.

A MMII nr.043986 din 2.04.2014-2.04.2019

AFAM

36

„Audit Sedan" SRL

MD-2075, mun. Chişinău, str. I. Vieru 15/3, 022488047

Dima M.
Gutium L.

AMMII nr. 044543 din 10.04.2015-20.04.2020

 

37

„Revcont - Audit" SRL

MD-2015, mun. Chişinău, str. Sarmizegetusa 12, of.314, 022778472

Vangheliev M.
Cleha I.

A MMII nr.045728 din 23.09.2014-23.09.2019

AFAM

38

„Valaudit" SRL

MD-2009, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu 75, of.6, 069922944

Vodă A.
Belaia C.

AMMII nr. 051273 din 07.04.2016-06.04.2021

 

39

„NVS-Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Sciusev 105, ap.20, 022223165, 022234170

Stratulat N.
Cucireavaia E.

AMMII nr. 036102 din 01.12.2015 -01.12.2020

 

40

„Optimaudit" SRL

MD- 2072, mun.Chişinău, Str. Valea Crucii 24, ap. 41, 022270103

Ciobanu V.
Zapolschi V.

AMMII nr. 029679 din 10.04.2015-10.04.2020

ACAP

41

„Audit-Service-Sud" SRL

MD-3901, or. Cahul, str. Negruzzi 131, ap.46, 029921364

Danila V.
Goncearuc A.

AMMII nr. 044555 din 10.04.2015-10.04.2020

AFAM 

42

„Zanna-Audit" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Suceava, 17, ap. 98, 023166715

Zachernicinaia A.
Pînzaru N.

AMMII nr. 032171 din 30.06.2014-30.06.2019

ACAP

43

„Discont PAC" SRL

MD-2060, mun. Chişinău, bd. Dacia 30/1, ap. 65, 022778472

Bureico A.
Cleha O.

AMMII nr. 054268 din 08.02.2017-08.02.2022

AFAM

44

„Invest Audit" SRL

MD- 2071 mun. Chişinău, str. Alba- Iulia 89/1 ap. 76 069235468

Mantaluţa A.
Nagailîc I.

AMMII nr. 045060 din 08.07.2014-08.07.2019

ACAP

45

„Europro-Audit" SRL

MD-2075, mun. Chişinău, str. Igor Vieru 1, ap.123, 069475964

Lapiţkaia L.
Comarschi N.

A MMII nr.043523 din 16.02.2014-16.02.2019

 

46

„Baker Tilly Klitou and Partners" SRL

MD-2065, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare 65, of.507, 022233003, 022237720

Şchendra C.
Voloşciuc N.

AMMII nr. 050310 din 13.09.2012-13.09.2017

ACAP

AFAM 

47

„Just -Audit" SRL

MD-2004, mun. Chişinău, str. Bucuriei 1, 069083706

Andoni S.
Chiliverda O.

AMMII nr. 051792 din 05.03.2017-05.03.2022

AFAM 

48

„Contaudit-Service" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Bulgară 86, ap.55, 079406548, 69740000, (231) 27226

Darii S.
Goreanschi Z.

AMMII nr. 040246 din 07.08.2012-07.08.2017

 

49

„Manager Audit" SRL

MD- 2005, mun. Cişinău, str. Petru Rareş 55, 069757070

Şchendrea N.
Terzi I.

AMMI nr. 053433 din 11.11.2013-11.11.2018

ACAP

50

„ATA CONSULT" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. Petru Zadnipru 2/1, ap.35, 069891891, 022211819

Baciu V.
Melnic V.

AMMII nr. 040277 din 08.08.2012-08.08.2017

ACAP

51

„Unserv - Audit" SRL

MD-3601,or. Ungheni, str. Decebal 17, ap.1, 023620616 (17)

Mihalachi A.
Babei V.

AMMII nr. 042322 din 04.07.2013-04.07.2018

ACAP

52

„Contserv Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Batrin  25, 022226352, 069076784

Gancearuc M.

AMMII nr. 054919 din 31.08.2015-31.08.2020

ACAP

53

„LOGIC AUDIT" SRL

MD-2051, mun. Chişinău, str.A.Suceviţa 34, 022728083, 069108096

Ciubucova S.

AMMII nr.052003 din 21.08.2012-21.08.2017

ACAP

54

„GSA Audit" SRL

MD-2075, mun. Chişinău, str. Milescu Spătaru Nicolae 11/10, ap. 1, 022295806

Dorofei R.

AMMII nr. 053158 din 03.02.2014-03.02.2019

    

55

„Financiar-Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Şciusev 47, 022271036, 0222784 91

Mogoreanu V.

A MMII nr.012812 din 28.07.2014 - 28.07.2019

 

56

,,PRIMINFO-GRUP AUDIT"

MD-2044,mun.Chişinău, str.P.Zadnipru 2/1, ap.175, 069240411

Godea M. 

AMMII nr.043687 din 26.07.2013-26.07.2018

 

57

„PRIMAN Audit" SRL

MD-2001, mun.Chişinău, str. Sciusev 31, 022549993

Macovei T.

AMMII nr. 049043 din 12.07.2015-11.07.2020

 

58

„Audit - 98" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str.31 August 62, 022222845, 022222038

Bivol N.

AMMII nr. 032970 din 04.11.2014-04.11.2019

 

59

„Audit-Bagnat" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. Columna 104, ap.322, 022229367

Tărăcilă V.

AMMII nr. 028150 din 16.04.2013-16.04.2018

AFAM

60

„Audit - LV" SRL

MD- 2072, mun.Chişinău, Str. Valea Crucii 24, ap. 41, 022270118

Ştirbu A.

AMMII nr. 029589 din 25.08.2013-25.08.2018

 

61

„Novaudit" SRL

MD- 2060,mun. Chişinău, bd. Dacia 4, of. 37, 022411337, 022779621

Novac I.

AMMII nr. 048702 din 18.05.2015-18.05.2020

 

62

„Alkont" SRL 

MD-2001, mun. Chişinău, str. Sciusev 55, ap. 46, 022503402, 069118130

Kulikovscaia A. 

AMMII nr. 049609 din 10.08.2015-10.08.2020 

ACAP

63

„Audit-Afirm" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, str. Bulgară 15, 022225882, 022225897

Damaschina T.

AMMII nr. 028610 din 20.05.2013-20.05.2018

ACAP 

64

„Audit-Exact" S.A.

MD-2001, mun. Chişinău, str. Onisifor Ghibu 1, ap. 125, 079430607

Moldovan D

AMMII 050849 din 16.02.2016-15.02.2021

AFAM

65

„Deukalion" SRL 

MD-2023, mun. Chişinău, str. Voluntarilor 14, ap. 36, 022922507

Craciun S. 

AMMII nr. 054059 din 22.01.2017- 22.01.2022 

 

66

„Lexaudit -LD" SRL

MD-2043,mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 18/1, 069072403, 340988

Dumanova L.

A MMII nr.043414 din 29.01.2014 -29.01.2019

 

67

„Modern Audit" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, bd. Dacia 42/1 069108193

Ratcov M.

A MMII nr.012225 din 07.05.2014 - 07.05.2019

ACAP

68

„Auditcom - CV" SRL

MD-7124, r-l Ocniţa, s. Hădărăuţi, 027176234

Cernei V.

AMMII nr. 047559 din 31.01.2015 -31.01.2020

 

69

„Audit  Brio" SRL

MD-2024, mun. Chişinău, str. Alecu Russo 15, 022448666

Vasilciuc L.

AMMI nr. 049172 din 28.06.2015-28.06.2020

 

70

„Incontest Audit" SRL

MD-2001, mun.Chişinău, str.Bernardazzi 33, ap. 10, 022545917, 069267556

Ignat T.

AMMII nr. 050915 din 12.03.2016-11.03.2021

 

71

„Audit-Metoda" SRL

MD-2060, mun.Chişinău, bd. Dacia 49/3, ap.34, 022773520,  069235811

Savciuc L.

AMMII nr. 009288 din  23.03.2016-22.03. 2021

AFAM 

72

„Estima-Grup"  SRL

MD- 2009,mun. Chişinău, str. A. Mateevici 84/1, 022232552

Castraveţ A.

AMMII nr. 053601 din 17.11.2016-16.11.2021

 

73

„Auditinform Service" SRL

MD-2001, mun. Chişinău, Str. Vasile Alecsandri 47, 022737962, 069110733

Crigan N.

AMMII nr. 051105 din 02.04.2017-02.04.2022

AFAM

74

„Atl &Business Consulting" SRL

MD-2020, mun. Chişinău, str. Studenţilor 11/2, ap. 27, 022315206

Malaireu M.

AMMII nr. 040415 din 16.08.2012-16.08.2017

  

75

„Audit TL" SRL

MD-2089, mun. Chişinău, s. Ciorescu, str. Moldova 3, ap.68, 022456977

Toderica L.

AMMIInr. 040414 din 13.09.2012-13.09.2017

 

76

„Brio Prim" SRL

MD-2028, mun. Chişinău, bd. Gr. Vieru 3, of.15, 022221747

Tăbîrţă V.

AMMII nr. 042292 din 03.07.2013-03.07.2018

 

77

„BVD-Audit" SRL

MD-2070, mun. Chişinău, str. Ialoveni 102, ap.9, 022437414, 069146196

Bîtco V.

AMMII nr. 040163 din 19.07.2012-19.07.2017

 

78

„Confirmare-Audit" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. A. Donici 25, ap.18, 023136707

Gheorghiţa T.

AMMII nr. 028151 din 03.04.2013-03.04.2018

ACAP 

79

„Contabil Principal" SRL

MD-2024, mun. Chişinău, str. Andrei Doga 32, ap. 69, 022310694

Talmazan E.

AMMII nr. 027679 din 04.03.2013-04.03.2018

ACAP

80

„Antelix Grup" SRL

MD-2002, mun. Chişinău, str. Pandurilor 23, ap.53, 022854705,   068455115

Popescu V.

AMMII nr. 049771 din 02.08.2013-02.08.2018

ACAP

81

„Oxtel-Audit" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Dumbrăvii 1, 022260270, 069790006

Usataia M.

AMMII nr. 029638 din 04.09.2013-04.09.2018

 

82

„Total Consulting" SRL

MD-2089, mun. Chişinău, s. Ciorescu, str. Nucarilor 16, 022836767

Sîrbu S.

AMMII nr. 040090 din 26.12.2013-26.12.2018

 

83

„Asilex Consulting" SRL

MD - 2009, mun. Chişinău str. Drumul Viilor 28, ap.6, 079408760

Suveica N.

AMMII nr. 043748 din 23.05.2013-23.05.2018

 

84

„IULIGEAD" SRL

MD-2045, mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1, ap.11, 068888129, 022455709

Andronachi L.

AMMII nr. 036890 din  22.03.2016-21.03.2021

 

85

„Regula de aur" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Vasile Coroban 18, ap. 29, 068049491

Cireş E.

AMMII nr.053558 din 21.12.2016-20.12.2021

 

86

„Excontaudit" SRL

MD-2069, mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor 47/2, of. 153, 022438422, 069269342

Casap R.

AMMII nr. 053884 din 12.01.2017-11.01.2022

 

87

„IFRS Audit" SRL

MD-2044, mun. Chişinău, str. M. Sadoveanu 8/3, ap.39, 022343057, 068002177

Valuţa A.

AMMII nr. 054062 din 17.01.2017-17.01.2022

 

88

„Real Business Consulting" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Pann 4, of.816, 022234476

Roşca V.

AMMII 049346 din 04.08.2015- 04.08.2020

 

89

„Audit Elit Consulting" SRL

MD-2024, mun. Chişinău, str. T. Vladimirescu 8, ap.6, 022838797

Agapi T.

AMMII nr. 051186 din 23.01.2017-23.01.2022

AFAM

90

„Audit Avansat" SRL

MD-2012, mun. Chişinău, str. Mircea cel Bătrîn 58, ap.22, 069510616

Brînzila L.

AMMII nr. 054089 din 20.02.2017-20.02.2022

 

91

„Audit-Ecofis" SRL

MD-2044, mun. Chişinău bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, ap.1F, 022604104

Gheceanu M.

AMMII nr. 040125 din 05.07.2012 - 05.07.2017

 

92

„Sigur audit NB" SRL

MD-2055, mun. Chişinău, or. Vatra, str. Ştefan Vodă 39, ap.37, 022524151

Brînza N.

AMMII nr. 040188 din 18.07.2012-18.07.2017

 

93

"Audit Atlant" SRL 

MD-2005, mun. Chişinău, str Constantin Tanase 9, 022344756, 068387755

Tuhari T.

AMMII nr. 054931 din 12.04.2017-12.04.2022

 

94

„Leuauditfin" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str. Alexandru cel Bun 6, ap.2, 023176644

Ţurcan O.

A MMII nr.034322 din18.03.2014-18.03.2019

ACAP

95

„Express Audit Control" SRL

MD-3100, mun. Bălţi, str.Cahul 29, 079933900

Romanciuc V.

A MMII nr.041519 din18.03.2013-18.03.2018

 

96

„Total Audit" SRL

MD-2093, mun. Chişinău, s. Grătiești, str. M.Eminescu 1, ap.4, 067384165

Beşleagă A.

AMMII nr.041681 din 22.03.2013-22.03.2018

 

97

„ROEDL&PARTNER AUDIT"  SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. M. Viteazul 11, 022225691, 069790006

Şendrea A. 

AMMII nr. 041912 din 25.04.2013-25.04.2018

ACAP

98

„Evident Audit"  SRL

MD-2071, mun. Chişinău, str.Liviu Deleanu nr.3, bl.2, ap.75, 069123823

Gheorghica T.

AMMII nr. 042005 din 17.05.2013-17.05.2018

 

99

„BPO CONSULTING" SRL

MD -2012, mun. Chişinău str. Alexandru cel Bun nr. 49, 022221360, 069500455

Băleanu N.

AMMII nr. 043456 din 27.01.2014 - 27.01.2019

 

100

„PRAXIS-AUDIT" SRL

MD- 2071, mun. Chişinău, str. L. Deleanu 2, ap. 4, 068215533, 022515723

Dolghi I.

AMMII nr. 044554 din  28.05.2014-28.05.2019

 

101

„Start audit" SRL

MD- 2060, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă 17/7 ap. 70, 022229849

Coţoban S.

AMMII nr. 044646 din 02.06.2014- 02.06.2019

AFAM

102

„Auditex" SRL

MD-2064, mun. Chişinău, str. Ion Creangă 68, ap. 25, 022224064

Prisacar T.

AMMII nr. 031989 din 10.06.2014- 10.06.2019

 

103

„Acil-Service" SRL

MD-2000, mun. Chişinău, str. Decebal 6/2, ap. 168, 069040099, 022576436

Carpencova A.

AMMII nr. 050206 din 08.07.2015- 07.07.2020

 

104

„D&L Audit consulting" SRL

MD-2005, mun. Chişinău, str. Albiţoara, 84/1, of. 47, 079405612

Braşoveanu D.

AMMII nr. 050647 din 14.09.2015- 13.09.2020

 

105

„Total Finance Service" SRL

MD-2009, mun. Chişinău, str. Dîmbului 35, 079788800

Ursu T.

AMMII nr. 049899 din 22.09.2015- 22.09.2020

 

106

„Molbiz Audit" SRL

MD - 2001, mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 48, ap. 145, 0229236668

Oleinic V.

AMMII nr. 050152 din 11.11.2015- 10.11.2020

 

107

„Global Audit" SRL

MD-2075, mun. Chişinău str. Nicolae Milescu Spătaru 11/9, ap. 8, 068503336

Bulgaru O.

AMMII nr. 050513 din 28.12.2015 - 27.12.2020

 

108

„Audit SV Company" SRL

MD-2043. mun. Chişinău, str. Independenţei 6/3, ap. 7, 069350819

Luchianţeva S.

AMMII nr. 051449 din 11.04.2016 - 10.11.2021

 

119

„Tax Advice"SRL

MD-2005, or. Chişinău str. Albişoara 82/2, ap. 332, 079400857

Bivol T.

AMMII nr. 050667 din 29.01.2016 - 28.01.2021

ACAP

110

„Audit L.S.C." SRL

MD-2011, or. Codru str. Sf. Ion 5, 069180799

Sajin L.

AMMII nr. 053242 din 13.10.2016-12.10.2021

 

111

"DD Consulting" SRL

Mun. Chișinău , str. Roguleni 1

Popov D.

AMMII nr. 054965 din 05.05.2017- 05.05.2022

 

112

„Auditor-Ciolac V. N." ÎI

MD-2011, mun. Chişinău, str. D. Cantemir 5, ap.14, 022540212

Ciolac V.

AMMII nr. 036526 din 26.01.2016-25.01.2021

 

113

„Şcerbatiuc Valentin" ÎI

MD - 4701, or. Briceni, str. Lermontov 17, 024723200, 069133886

Şcerbatiuc V.

AMMII nr. 036480 din 25.01.2016-24.01.2021

 

114

„Auditor ROTARU VALENTINA" II

MD-2002, mun. Chişinău, str. Pandurilor 62, ap. 48, 069118333

Rotaru V.

AMMII nr. 050889 din 23.02.2016- 23.02.2021

 

© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.