Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 iulie 2017

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 iulie 2017
Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM) auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 iulie 2017
Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 iulie 2017
imprimare

Nr D/o

Numele de familie, prenumele аuditorului

Datele privind certificatul de calificare eliberat

seria

numărul

data eliberării

domeniul

1

2

3

4

5

6

1.

Zagorodniuc Vera

AG

000075

08.02.2008

AG

2.

Cojocari Gheorghe

AG

000087

08.02.2008

AG

3.

Tonu  Natalia

AG

000093

08.02.2008

AG

4.

Vizir Ala

AG

000008

08.02.2008

AG

AA

000013

08.02.2008

AA

5.

Foalea Lidia

AG

000004

08.02.2008

AG

AA

000001

08.02.2008

AA

6.

Şapteboi Gheorghe

AG

000201

08.02.2008

AG

7.

Deliu Valentina

AG

000242

08.02.2008

AG

8.

Cemertan Silvia

AG

000245

08.02.2008

AG

9.

Griciuc Petru

AG

000248

08.02.2008

AG

10.

Boţoc Alina

AG

000259

25.02.2008

AG

11.

Herţa Veronica

AG

000214

08.02.2008

AG

12.

Andrieş Violeta

AG

000138

08.02.2008

AG

APFN

0000015

27.01.2011

AVM

APFN

0000058

18.02.2011

AEÎ

13.

Graur Nicoleta

AG

000287

26.12.2011

AG

14.

Alexandrianu Victoria

AG

000292

24.05.2012

AG

15.

Goian Vasile

AG

000211

08.02.2008

AG

16.

Canţăr Tatiana

AG

000018

31.12.2013

AG

17.

Şpac Galina

AG

000249

08.02.2008

AG

18.

Ghelan Maria

AG

000106

08.02.2008

AG

19.

Dandara Viorel

AG

000003

03.06.2013

AG

AIF

0017

27.09.2013

AIF

APFN

0000081

21.02.2014

AA

20.

Bredinscaia Nina

AG

000155

08.02.2008

AG

21.

Foalea Minodora

AG

000232

08.02.2008

AG

22.

Dimitrova Galina

AG

000063

08.02.2008

AG

23.

Sizova Taisia

AG

000132

08.02.2008

AG

24.

Isac Oxana

AG

000189

08.02.2008

AG

25.

Casîm Marina

AG

000293

24.05.2012

AG

26

Morari Veronica

AG

000088

08.02.2008

AG

27.

Bognibov Teodor

AG

000018

08.02.2008

AG

28.

Grinic Tatiana

AG

000084

08.02.2008

AG

29.

Adascaliţîi  Rodica

AG

000191

08.02.2008

AG

30.

Croitoru Maria

AG

000028

08.02.2008

AG

31.

Bodiu Elena

AG

000060

08.02.2008

AG

32.

Bostan Svetlana

AG

000141

08.02.2008

AG

33.

Bordian Alina

AG

000286

26.12.2011

AG

34.

Galiceanschi Tatiana

AG

000085

08.02.2008

AG

© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.