Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 iulie 2017

Extrasul din Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali conform situaţiei din 1 iulie 2017
Lista auditorilor la care activitatea în domeniul auditului general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF) este suspendată conform art. 24 al Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit, conform situaţiei din 1 ianuarie 2018
Extrasul din Registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul participanţilor profesionişti la piaţa asigurărilor (AA), auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare (AVM), auditul asociaţiilor de economii şi împrumut (AAEÎ), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei din 1 iulie 2017
imprimare

Nr. d/o

Numele de familie, prenumele аuditorului

Datele privind certificatul de calificare eliberat

Apartenenţa auditorului la o asociaţie a auditorilor, contabililor

seria

numărul

data eliberării

domeniul

1

2

3

4

5

6

7

1.

Nederiţa Alexandru

AG

000002

08.02.2008

AG

ACAP

2.

Bodarev Pavel

AG

000006

08.02.2008

AG

ACAP

3.

Damaschina Tatiana

AG

000007

08.02.2008

AG

ACAP

4.

Lungu Marianna

AG

000009

08.02.2008

AG

ACAP

5.

Andronatii Alexandr

AG

000010

08.02.2008

AG

AFAM

6.

Rabii Valentina

AG

000011

08.02.2008

AG

AFAM

7.

Dorofei Raisa

AG

000013

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000013

08.02.2008

AA

8.

Babără Boris

AG

000014

08.02.2008

AG

ACAP

9.

Roitman Sioma

AG

000015

08.02.2008

AG

 

10.

Mogoreanu Valentina

AG

000016

08.02.2008

AG

ACAP

11.

Mihalachi Angela

AG

000017

08.02.2008

AG

ACAP

12.

Cornegruţa Constantin

AG

000019

08.02.2008

AG

ACAP

13.

Alexa Stela

AG

000021

08.02.2008

AG

ACAP

14.

Dumanova Liudmila

AG

000023

08.02.2008

AG

 

15.

Ratcov Maria

AG

000024

08.02.2008

AG

 

16.

Cojocari Vera

AG

000025

08.02.2008

AG

AFAM

17.

Sîrbu Serghei

AG

000026

08.02.2008

AG

ACAP, AFAM

18.

Dolghi Cristina

AG

000029

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000003

08.02.2008

AA

19.

Ştirbu Adrian

AG

000030

08.02.2008

AG

ACAP

20.

Coşeleva Parascovia

AG

000031

08.02.2008

AG

ACAP

21.

Ciubucova Svetlana

AG

000032

08.02.2008

AG

 

22.

Moldovan Dorin

AG

000036

08.02.2008

AG

AFAM

23.

Prisăcaru Ion

AG

000037

08.02.2008

AG

AACM

   

AA

000009

08.02.2008

AA

 

APFN

0000005

04.03.2010

AVM

24.

Dima Maria

AG

000038

08.02.2008

AG

ACAP

APFN

0000062

19.04.2011

AA

25.

Ţurcan Angela

AG

000039

08.02.2008

AG

ACAP

26.

Zaharcenco Irina

AG

000040

08.02.2008

AG

AFAM

27.

Nistor Galina

AG

000042

08.02.2008

AG

 

AIF

0003

27.06.2008

AIF

28.

Miron Galina

AG

000262

08.02.2008

AG

 

29.

Cleha Iulita

AG

000045

08.02.2008

AG

ACAP

30.

Spînu Raisa

AG

000046

08.02.2008

AG

AFAM

APFN

0000018

12.03.2011

AVM

31.

Crucerescu Ala

AG

000281

27.06.2011

AG

AFAM

32.

Zverev Veaceslav

AG

000048

08.02.2008

AG

AFAM

APFN

0000023

23.05.2011

AVM

33.

Agapi Tatiana

AG

000049

08.02.2008

AG

AFAM

34.

Anestiadi Valentin

AG

000050

08.02.2008

AG

AFAM

35.

Cernei Vadim

AG

000255

08.02.2008

AG

ACAP

36.

Placinta Irina

AG

000052

08.02.2008

AG

AFAM

APFN

0000016

12.03.2011

AVM

37.

Vangheliev Maria

AG

000053

08.02.2008

AG

AFAM

APFN

000017

12.03.2011

AVM

38.

Şveţ Tatiana

AG

000054

08.02.2008

AG

AFAM

39.

Stratulat Natalia

AG

000055

08.02.2008

AG

ACAP

40.

Crigan Nadejda

AG

000056

08.02.2008

AG

AFAM

41.

Jivalcovschi Igor

AG

000057

08.02.2008

AG

 

42.

Rusu Natalia

AG

000058

08.02.2008

AG

ACAP

43.

Litr Ana

AG

000059

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000002

08.02.2008

AA

APFN

0000007

24.06.2010

AVM

APFN

0000057

10.03.2010

AAEÎ

AIF

0023

26.02.2014

AIF

44.

Danila Victor

AG

000061

08.02.2008

AG

AFAM

45.

Prisacar Tatiana

AG

000062

08.02.2008

AG

ACAP

46.

Rusu Nicoleta

AG

000064

08.02.2008

AG

ACAP

AIF

0007

30.06.2008

AIF

47.

Mâţă Ina

AG

000065

08.02.2008

AG

AFAM

AACM

48.

Kulikovskaia Alla

AG

000066

08.02.2008

AG

ACAP, AACM

49.

Ostrovski  Procopi

AG

000067

08.02.2008

AG

AFAM

APFN

0000061

09.03.2011

AA

50.

Şcerbatiuc Valentin

AG

000068

08.02.2008

AG

ACAP

51.

Patraşcu Liliana

AG

000069

08.02.2008

AG

 

52.

Melnic Vasili

AG

0000070

08.02.2008

AG

 

53.

Ignat Tatiana

AG

000071

08.02.2008

AG

ACAP

54.

Hăbăşescu Natalia

AG

000072

08.02.2008

AG

ACAP

55.

Ceban Irina

AG

000073

08.02.2008

AG

AACM

56.

Cojuhari Nadejda

AG

000074

08.02.2008

AG

AFAM

57.

Vîrjnevschi Maria

AG

000076

08.02.2008

AG

ACAP, AACM

58.

Suveica  Sergiu

AG

000077

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000011

08.02.2008

AA

59.

Nagailîc Ion

AG

000078

08.02.2008

AG

AACM, ACAP

60.

Vasilciuc Ludmila

AG

000079

08.02.2008

AG

ACAP, AFAM

61.

Brînzila Liuba

AG

000080

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000010

08.02.2008

AA

62.

Şeptelici Cristina

AG

000081

08.02.2008

AG

ACAP, AACM

63.

Zvonova Nadejda

AG

000082

08.02.2008

AG

ACAP

64.

Belaia Claudia

AG

000083

08.02.2008

AG

 

65.

Lapiţkaia Liudmila

AG

000086

08.02.2008

AG

ACAP, AACM

66.

Scripnic Ianoş

AG

000090

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000012

08.02.2008

AA

67.

Şendrea Antonina

AG

000091

08.02.2008

AG

ACAP

68.

Usataia Maria

AG

000092

08.02.2008

AG

ACAP

69.

Ciobanu Veaceslav

AG

000094

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000014

08.02.2008

AA

70.

Burdujan  Rodica

AG

000095

08.02.2008

AG

 

71.

Gonţa Raisa

AG

000096

08.02.2008

AG

ACAP

AIF

0009

26.01.2010

AIF

72.

Todirica Lilia

AG

000265

12.11.2008

AG

ACAP

73.

Bureico Alla

AG

000098

08.02.2008

AG

AFAM

74.

Doţîn Dina

AG

000100

08.02.2008

AG

AFAM

75.

Iovu Angela

AG

000102

08.02.2008

AG

AFAM

76.

Coţoban Svetlana

AG

000103

08.02.2008

AG

AFAM, ACAP

77.

Hăbăşescu Ion

AG

000105

08.02.2008

AG

ACAP

78.

Andronachi Larisa

AG

000107

08.02.2008

AG

ACAP

79.

Certan Irina

AG

000108

08.02.2008

AG

AFAM

80.

Bivol Tatiana

AG

000283

20.10.2011

AG

AFAM

81.

Borş Elena

AG

000110

08.02.2008

AG

AFAM

82.

Сasap Raisa

AG

000111

08.02.2008

AG

AACM, ACAP

83.

Gheorghica Tamara

AG

000112

08.02.2008

AG

ACAP, AACM

84.

Temrin Serghei

AG

000113

08.02.2008

AG

AFAM

85.

Popa Emilia

AG

000117

08.02.2008

AG

ACAP

AA

000006

08.02.2008

AA

AIF

0004

27.06.2008

AIF

86.

Grigori Marin

AG

000118

08.02.2008

AG

ACAP

87.

Şoimu Sergiu

AG

000119

08.02.2008

AG

AFAM

AA

000015

08.02.2008

AA

ACAP

88.

Novac Ion

AG

000120

08.02.2008

AG

ACAP

89.

Benderschi Vasile

AG

000121

08.02.2008

AG

ACAP

90.

Doga Svetlana

AG

000122

08.02.2008

AG

AFAM

91.

Popov Dan

AG

000124

08.02.2008

AG

 

AA

000004

08.02.2008

AA

92.

Cane-Roibu Iana

AG

000129

08.02.2008

AG

 

93.

Andoni Sofia

AG

000130

08.02.2008

AG

AFAM

94.

Craciun Svetlana

AG

000131

08.02.2008

AG

ACAP

95.

Barbăneagră Victor

AG

000133

08.02.2008

AG

 

96.

Bîtco Vladislav

AG

000134

08.02.2008

AG

ACAP

97.

Popovici Aliona

AG

000136

08.02.2008

AG

ACAP

98.

Gancearuc Maria

AG

000137

08.02.2008

AG

ACAP, AACM

APFN

0000006

29.03.2010

AVM

99.

Smochina Liliana

AG

000139

08.02.2008

AG

AACM

100.

Brînza Nina

AG

000140

08.02.2008

AG

ACAP

101.

Chiliverda Olga

AG

000142

08.02.2008

AG

AFAM, ACAP

102.

Istrati Oxana

AG

000143

08.02.2008

AG

ACAP

103.

Materinca Inna

AG

000144

08.02.2008

AG

AFAM

104.

Cleha Olga

AG

000145

08.02.2008

AG

ACAP

105.

Andrieş Nelea

AG

000146

08.02.2008

AG

AFAM

106.

Babencu Elena

AG

000147

08.02.2008

AG

 

107.

Şchendra Antonia

AG

000148

08.02.2008

AG

ACAP

108.

Ticu Valentina

AG

000149

08.02.2008

AG

ACAP

109.

Popescu Valentina

AG

000150

08.02.2008

AG

AACM

110.

Vodă Ana

AG

000151

08.02.2008

AG

 

111.

Voloşciuc Natalia

AG

000153

08.02.2008

AG

ACAP

112.

Bivol Natalia

AG

000154

08.02.2008

AG

 

113.

Negară Ghenadiе

AG

000156

08.02.2008

AG

ACAP

APFN

0000086

26.02.2014

AA

114.

Costin Ludmila

AG

000157

08.02.2008

AG

 

115.

Darii Stela

AG

000158

08.02.2008

AG

 

116.

Cojocaru Nona

AG

000270

06.10.2010

AG

ACAP

117.

Danii Arina

AG

000160

08.02.2008

AG

ACAP

118.

Dulap Laurian

AG

000161

08.02.2008

AG

ACAP

AIF

0005

27.06.2008

AIF

APFN

0000056

10.03.2010

AAEÎ

119.

Carpovici Grigore

AG

000162

08.02.2008

AG

ACAP

120.

Mantaluţa Aliona

AG

000163

08.02.2008

AG

 

APFN

0000008

29.04.2010

AVM

APFN

0000055

10.03.2010

AAEÎ

APFN

0000087

26.06.2014

AA

121.

Babără Ion

AG

000164

08.02.2008

AG

 

122.

Dub Lucia

AG

000165

08.02.2008

AG

 

123.

Savciuc Liudmila

AG

000166

08.02.2008

AG

AFAM

124.

Cotorcea Constantin

AG

000167

08.02.2008

AG

 

125.

Dolghi Vladimir

AG

000168

08.02.2008

AG

ACAP

APFN

0000063

15.04.2011

AA

AIF

0012

03.01.2012

AIF

APFN

0000028

20.12.2013

AVM

APFN

0000074

24.06.2015

AAEÎ

126.

Castraveţ Angela

AG

000169

08.02.2008

AG

 

127.

Mocanu Elena

AG

000170

08.02.2008

AG

ACAP

128.

Marcenco Elena

AG

000171

08.02.2008

AG

 

129.

Tărăcilă  Valentina

AG

000172

08.02.2008

AG

AFAM

130.

Popuşoi Maria

AG

000173

08.02.2008

AG

 

131.

Mucuţa Tatiana

AG

000174

08.02.2008

AG

ACAP

132.

Kurteva Marina

AG

000037

08.02.2008

AG

 

133.

Suşchevici Svetlana

AG

000176

08.02.2008

AG

ACAP

134.

Procopciuc Maria

AG

000177

08.02.2008

AG

AFAM

135.

Furculiţa Victoria

AG

000178

08.02.2008

AG

 

136.

Ţurcan Valentina

AG

000179

08.02.2008

AG

 

137.

Zachernicinaia Anna

AG

000180

08.02.2008

AG

ACAP

138.

Goreanschi Zinaida

AG

000181

08.02.2008

AG

 

139.

Muntean Valentina

AG

000182

08.02.2008

AG

 

140.

Ceban Svetlana

AG

000183

08.02.2008

AG

 

141.

Plugaru Daniela

AG

000184

08.02.2008

AG

 

142.

Sivac Marina

AG

000185

08.02.2008

AG

 

143.

Coroi Lilia

AG

000187

08.02.2008

AG

ACAP

144.

Vîhodeţ Larisa

AG

000190

08.02.2008

AG

ACAP

145.

Dubin Maia

AG

000192

08.02.2008

AG

AFAM, ACAP

146.

Gutium Lidia

AG

000193

08.02.2008

AG

ACAP

147.

Nicora Tatiana

AG

000194

08.02.2008

AG

ACAP

APFN

0000078

23.10.2015

AAEÎ

148.

Pleşcan Ion

AG

000195

08.02.2008

AG

 

AIF

0002

27.06.2008

AIF

 

149.

Popovici Alexei

AG

000196

08.02.2008

AG

 

150.

Ţurcan Natalia

AG

000197

08.02.2008

AG

 

151.

Mansurov Maxim

AG

000198

08.02.2008

AG

ACAP, AFAM

152.

Amarfii-Railean Nelli

AG

000200

08.02.2008

AG

ACAP

153.

Băleanu Natalia

AG

000266

05.06.2009

AG

ACAP

154.

Goncearuc Anton

AG

000204

08.02.2008

AG

ACAP, AFAM

155.

Potapova Victoria

AG

000205

08.02.2008

AG

 

156.

Sîrbu Ala

AG

000206

08.02.2008

AG

ACAP

157.

Tăbîrţă Vasile

AG

000207

08.02.2008

AG

ACAP, AFAM

158.

Ursu Tatiana

AG

000208

08.02.2008

AG

 

159.

Talmazan Elena

AG

000209

08.02.2008

AG

ACAP

160.

Roşca Vladimir

AG

000210

08.02.2008

AG

ACAP

161.

Galben Victoria

AG

000212

08.02.2008

AG

ACAP

162.

Recean Stela

AG

000217

08.02.2008

AG

 

AIF

0001

27.06.2008

AIF

APFN

0000012

15.12.2010

AVM

APFN

0000064

19.04.2010

AA

163.

Gorea Ion

AG

000218

08.02.2008

AG

 

164.

Beşleagă Anatolie

AG

000219

08.02.2008

AG

 

165.

Gheorghiţa Tatiana

AG

000220

08.02.2008

AG

ACAP

166.

Rotaru Tatiana

AG

000221

08.02.2008

AG

ACAP

167.

Ţurcan Oleg

AG

000222

08.02.2008

AG

ACAP

168.

Guţu Viorelia

AG

000223

08.02.2008

AG

 

APFN

0000067

19.04.2010

AA

 

169.

Moraru Nelea

AG

000224

08.02.2008

AG

ACAP

170.

Cuneva Gabriela

AG

000225

08.02.2008

AG

ACAP

171.

Jecova Nadejda

AG

000226

08.02.2008

AG

ACAP

172.

Sajin Larisa

AG

000227

08.02.2008

AG

 

173.

Vizir Bogdan

AG

000231

08.02.2008

AG

 

174.

Ciolac Vasili

AG

000233

08.02.2008

AG

ACAP

175.

Bucur Larisa

AG

000234

08.02.2008

AG

ACAP

176.

Cireş Elena

AG

000235

08.02.2008

AG

ACAP

177.

Mihailova Natalia

AG

000256

08.02.2008

AG

AFAM

178.

Oleinic Alexandr

AG

000236

08.02.2008

AG

ACAP

179.

Dabija Sergiu

AG

000237

08.02.2008

AG

ACAP

180.

Gorbatiuc Ghenadie

AG

000240

08.02.2008

AG

ACAP

181.

Calancea Ion

AG

000241

08.02.2008

AG

AFAM

182.

Pînzaru Nelea

AG

000243

08.02.2008

AG

ACAP

183.

Ababii Loreta

AG

000244

08.02.2008

AG

 

184.

Brumă Inesa

AG

000246

08.02.2008

AG

 

185.

Şelaru Marina

AG

000250

08.02.2008

AG

ACAP

186.

Suveica Natalia

AG

000251

08.02.2008

AG

 

187.

Nebelciuc  Aurelia

AG

000252

08.02.2008

AG

AFAM

188.

Tuhari Tudor

AG

000254

08.02.2008

AG

ACAP

189.

Malaireu Maria

AG

000257

15.02.2008

AG

 

AIF

0008

30.06.2008

AIF

190.

Gavriliţa  Polina

AG

000258

15.02.2008

AG

ACAP

191.

Cucireavaia Elena

AG

000260

25.02.2008

AG

 

192.

Dintiu Ion

AG

000261

25.02.2008

AG

AFAM

193.

Iurciuc Tatiana

AG

000263

14.03.2008

AG

ACAP

194.

John Lane

AG

000267

02.02.2010

AG

 

195.

Cacean Vladimir

AG

000268

16.06.2010

AG

ACAP

APFN

0000021

05.05.2011

AVM

APFN

0000059

04.05.2011

AAEÎ

APFN

0000070

09.11.2012

AA

AIF

0013

12.04.2012

AIF

196.

Polomoşnîh Alexandr

AG

000269

16.06.2010

AG

ACAP

   

AIF

0014

12.04.2012

AIF

 

APFN

0000068

09.11.2012

AA

APFN

0000032

20.12.2013

AVM

APFN

0000076

24.06.2015

AAEÎ

197.

Bride Stephane

AG

000271

19.11.2010

AG

 

198.

Claşevici Cătălina

AG

000272

09.12.2010

AG

ACAP

APFN

0000065

15.04.2011

AA

 

199.

Dolghi Igor

AG

000273

09.12.2010

AG

 

200.

Danilevici Diana

AG

000274

09.12.2010

AG

 

201.

Avtudov Diana

AG

000275

15.04.2011

AG

 

AIF

0011

13.06.2011

AIF

 

202.

Gheceanu Margarita

AG

000276

15.04.2011

AG

ACAP

203.

Gherman Cristina

AG

000277

15.04.2011

AG

 

204.

Panainte Elena

AG

000278

15.04.2011

AG

 

AIF

0016

24.08.2012

AIF

 

205.

Macarenco Maria

AG

000279

15.04.2011

AG

ACAP

206.

Vasîlîc Liudmila

AG

000280

15.04.2011

AG

ACAP

207.

Valuţa Alexandru

AG

000282

29.06.2011

AG

ACAP

208.

Timciuc Anna

AG

000284

26.12.2011

AG

ACAP

209.

Romanciuc Vadim

AG

000285

26.12.2011

AG

ACAP

210.

Mînzăraru Diana

AG

000288

26.12.2011

AG

 

211.

Timofeenco Aliona

AG

000289

26.12.2011

AG

AACM

APFN

0000083

26.02.2014

AA

AACM

AIF

0027

27.05.2015

AIF

 

212.

Timofeenco Tatiana

AG

000290

26.12.2011

AG

 

APFN

0000084

26.02.2014

AA

 

AIF

0028

27.05.2015

AIF

 

213.

Cuzic Serghei

AG

000291

24.05.2012

AG

 

APFN

0000066

09.11.2012

AA

 

214.

Raieţchi Eugeniu

AG

000294

24.05.2012

AG

 

AIF

0015

22.06.2012

AIF

APFN

0000069

09.11.2012

AA

APFN

0000025

20.11.2013

AVM

APFN

0000075

24.06.2015

AAEÎ

 

215.

Vrancean Vitalie

AG

000295

06.07.2012

AG

 

APFN

0000026

20.11.2013

AVM

216.

Baciu Vera

AG

000296

06.07.2012

AG

ACAP

217.

Macovei Tatiana

AG

000297

23.10.2012

AG

 

APFN

0000029

20.12.2013

AVM

APFN

0000079

23.10.2015

AAEÎ

218.

Litra Irina

AG

000298

17.12.2012

AG

 

AIF

0025

17.12.2014

AIF

219.

Rotaru Valentina

AG

000299

17.12.2012

AG

ACAP

220.

Corniciuc Vitalie

AG

000300

13.01.2013

AG

ACAP

AIF

0019

27.09.2013

AIF

APFN

0000034

01.08.2014

AVM

APFN

0000089

18.10.2016

AA

221.

Şchendrea Nina

AG

000001

23.05.2013

AG

ACAP

AIF

0022

11.12.2013

AIF

222.

Slobodeanu Svetlana

AG

000002

23.05.2013

AG

ACAP

223.

Godea Mariana

AG

000004

03.06.2013

AG

ACAP

AIF

0018

27.09.2013

AIF

APFN

0000082

21.02.2014

AA

224.

Corneţel Nadejda

AG

000005

21.06.2013

AG

 

AIF

0021

10.10.2013

AIF

APFN

0000030

20.12.2013

AVM

225.

Barbaroş Constantin

AG

000006

21.06.2013

AG

 

AIF

0020

10.10.2013

AIF

APFN

0000031

20.12.2013

AVM

226.

Uzun Elena

AG

000007

21.06.2013

AG

AFAM

227.

Corjan Aliona

AG

000008

21.06.2013

AG

ACAP

228.

Petighin Serghei

AG

000009

11.07.2013

AG

ACAP

229.

Oleinic Vadim

AG

000010

23.10.2013

AG

ACAP

230.

Gorea Natalia

AG

000011

23.10.2013

AG

 

APFN

0000033

16.04.2014

AVM

AIF

0024

18.08.2014

AIF

231.

Şchendra Constantin

AG

000012

14.11.2013

AG

ACAP

AIF

0026

11.02.2015

AIF

232.

Şişcanu Lina

AG

000052

19.01.2017

AG

 

APFN

0000027

20.12.2013

AVM

APFN

0000085

26.02.2014

AA

APFN

0000080

24.01.2017

AAEÎ

233.

Melnic Vladimir

AG

000014

14.11.2013

AG

ACAP

234.

Kim Ecaterina

AG

000029

29.12.2014

AG

AFAM

APFN

0000037

17.10.2014

AMV

235.

Usatîi Serghei

AG

000016

14.11.2013

AG

AFAM

APFN

0000035

17.10.2014

AVM

236.

Terzi Irina

AG

000017

31.12.2013

AG

 

237.

Panuş Valentina

AG

000019

17.02.2014

AG

ACAP

238.

Dumbravă Ruslan

AG

000020

12.05.2014

AG

ACAP

239.

Paşinschi Cristina

AG

000021

24.06.2014

AG

ACAP

240.

Dolgaia Cristina

AG

000022

24.06.2014

AG

 

241.

Ghenciu Irina

AG

000023

24.06.2014

AG

ACAP

242.

Bulgaru Stela

AG

000024

10.11.2014

AG

AFAM

243.

Ţugulschi Iuliana

AG

000025

10.11.2014

AG

ACAP

244.

Braşoveanu Doina

AG

000026

10.12.2014

AG

 

APFN

0000090

30.10.2015

AA

245.

Zapolschi Veronica

AG

000027

29.12.2014

AG

 

246.

Comarschi Nicolai

AG

000028

16.01.2015

AG

ACAP

247.

Luchianţeva Svetlana

AG

000031

07.05.2015

AG

AFAM

248.

Carpencova Anna

AG

000032

15.06.2015

AG

AFAM

249.

Morarenco Artur

AG

000033

30.11.2015

AG

ACAP

250.

Gheorghiu Verginia

AG

000034

11.12.2015

AG

AFAM

251.

Bulgaru Oxana

AG

000035

11.12.2015

AG

 

252.

Colin Lilia

AG

000036

15.01.2016

AG

 

253.

Ciobanu Irina

AG

000038

20.04.2016

AG

 

254.

Grumeza Dumitru

AG

000039

20.04.2016

AG

AACM, ACAP

255.

Şeremet Veaceslav

AG

000040

20.04.2016

AG

 

256.

Gherman Galina

AG

000041

16.06.2016

AG

 

257.

Elisei Ariadna

AG

000042

16.06.2016

AG

ACAP

258.

Rusnac Irina

AG

000043

30.09.2016

AG

ACAP

259.

Moroz Svetlana

AG

000044

30.09.2016

AG

ACAP

260.

Brihuneţ Marina

AG

000045

23.11.2016

AG

ACAP

261.

Ghenea Elena

AG

000046

23.11.2016

AG

 

262.

Gotişan Liudmila

AG

000047

23.11.2016

AG

ACAP

263.

Voluţa Victor

AG

000048

20.12.2016

AG

 

264.

Babei Vladimir

AG

000049

20.12.2016

AG

ACAP

265.

Ciobanu Tatiana

AG

000050

20.12.2016

AG

 

266.

Şterebeţ Cristina

AG

000054

29.06.2017

AG

ACAP

267.

Pascari Ana

AG

000055

29.06.2017

AG

 

268.

Diaconu Nicolae

AG

000056

29.06.2017

AG

 
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.