<![CDATA[Contabilsef]]> http://www.contabilsef.md/ 30.03.2017 ro http://www.contabilsef.md/ Copyright (c) 2017 http://www.contabilsef.md/Diferențe de sumă: aspecte contabile și fiscale, exemple de aplicare <![CDATA[Diferențe de sumă: aspecte contabile și fiscale, exemple de aplicare // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15676&t=/Articole/Contabilitate/Diferente-de-suma-aspecte-contabile-i-fiscale-exemple-de-aplicare/ 14.03.2017 21:10 Prezentarea informațiilor în situațiile financiare <![CDATA[Prezentarea informațiilor în situațiile financiare // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15644&t=/Articole/Contabilitate/Prezentarea-informatiilor-in-situatiile-financiare/ 03.03.2017 14:54 Agenda unui contabil: reorganizare de întreprinderi, goodwill negativ și alte teme interesante <![CDATA[Agenda unui contabil: reorganizare de întreprinderi, goodwill negativ și alte teme interesante // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15619&t=/Articole/Contabilitate/Agenda-unui-contabil-reorganizare-de-intreprinderi-goodwill-negativ-i-alte-teme-interesante/ 28.02.2017 10:53 Contabilitatea importului de stocuri. Aspecte contabile și fiscale <![CDATA[Contabilitatea importului de stocuri. Aspecte contabile și fiscale // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15570&t=/Articole/Contabilitate/Contabilitatea-importului-de-stocuri-Aspecte-contabile-i-fiscale/ 20.02.2017 14:30 Aplicarea pragului de semnificație conform standardelor naționale de contabilitate <![CDATA[Aplicarea pragului de semnificație conform standardelor naționale de contabilitate // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15482&t=/Articole/Contabilitate/Aplicarea-pragului-de-semnificatie-conform-standardelor-nationale-de-contabilitate/ 06.02.2017 14:29 Specificul înregistrării ajutoarelor materiale în evidența contabilă <![CDATA[Specificul înregistrării ajutoarelor materiale în evidența contabilă // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15431&t=/Articole/Contabilitate/Specificul-inregistrarii-ajutoarelor-materiale-in-evidenta-contabila/ 31.01.2017 09:58 Componența cheltuielilor entității - obiect al politicilor contabile <![CDATA[Componența cheltuielilor entității - obiect al politicilor contabile // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15350&t=/Articole/Contabilitate/Componenta-cheltuielilor-entitatii-obiect-al-politicilor-contabile/ 16.01.2017 14:30 Efecte contabile și fiscale legate de operațiunea de returnare a mărfurilor <![CDATA[Efecte contabile și fiscale legate de operațiunea de returnare a mărfurilor // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15267&t=/Articole/Contabilitate/Efecte-contabile-i-fiscale-legate-de-operatiunea-de-returnare-a-marfurilor/ 29.12.2016 09:27 Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare <![CDATA[Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15249&t=/Articole/Contabilitate/Politici-contabile-recomandari-la-elaborare-i-aprobare/ 27.12.2016 10:16 Transfer de active întreprinderilor specializate - aspecte contabile și fiscale <![CDATA[Transfer de active întreprinderilor specializate - aspecte contabile și fiscale // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15233&t=/Articole/Contabilitate/Transfer-de-active-intreprinderilor-specializate-aspecte-contabile-i-fiscale/ 22.12.2016 11:41 Diferențe de curs aferente vânzării/cumpărării valutei străine la curs negociat. Aspecte contabile <![CDATA[Diferențe de curs aferente vânzării/cumpărării valutei străine la curs negociat. Aspecte contabile // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15178&t=/Articole/Contabilitate/Diferente-de-curs-aferente-vanzariicumpararii-valutei-straine-la-curs-negociat-Aspecte-contabile/ 12.12.2016 15:24 Agenda unui contabil: ISA noi cu aplicare din 15 decembrie 2016! <![CDATA[Agenda unui contabil: ISA noi cu aplicare din 15 decembrie 2016! // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15167&t=/Articole/Contabilitate/Agenda-unui-contabil-ISA-noi-cu-aplicare-din-15-decembrie-2016/ 08.12.2016 10:05 Evidența stocurilor - comentarii la prevederile noilor SNC <![CDATA[Evidența stocurilor - comentarii la prevederile noilor SNC // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15141&t=/Articole/Contabilitate/Evidenta-stocurilor-comentarii-la-prevederile-noilor-SNC/ 06.12.2016 08:30 Recunoașterea și transferul activelor în categoria investițiilor imobiliare: aspecte contabile și fiscale <![CDATA[Recunoașterea și transferul activelor în categoria investițiilor imobiliare: aspecte contabile și fiscale // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15090&t=/Articole/Contabilitate/Recunoaterea-i-transferul-activelor-in-categoria-investitiilor-imobiliare-aspecte-contabile-i-fiscale/ 25.11.2016 09:19 Website - aspecte contabile în conformitate cu SNC noi <![CDATA[Website - aspecte contabile în conformitate cu SNC noi // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15024&t=/Articole/Contabilitate/Website-aspecte-contabile-in-conformitate-cu-SNC-noi/ 15.11.2016 08:31 Contract de leasing și despăgubire de asigurare: aspecte contabile și fiscale <![CDATA[Contract de leasing și despăgubire de asigurare: aspecte contabile și fiscale // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=15002&t=/Articole/Contabilitate/Contract-de-leasing-i-despagubire-de-asigurare-aspecte-contabile-i-fiscale/ 09.11.2016 16:08 Sold creditor de creanțe sau sold debitor de datorii? <![CDATA[Sold creditor de creanțe sau sold debitor de datorii? // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=14858&t=/Articole/Contabilitate/Sold-creditor-de-creante-sau-sold-debitor-de-datorii/ 01.11.2016 20:15 Cheltuieli din contul profitului - inovație sau eroare? <![CDATA[Cheltuieli din contul profitului - inovație sau eroare? // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=14856&t=/Articole/Contabilitate/Cheltuieli-din-contul-profitului-inovatie-sau-eroare/ 01.11.2016 19:57 Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016 <![CDATA[Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Monitorul Fiscal FISC.md nr. 5 (33) octombrie 2016 // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=14929&t=/Articole/Contabilitate/Scurte-comentarii-pe-marginea-celor-publicate-Revista-Monitorul-Fiscal-FISCmd-nr-5-33-octombrie-2016/ 26.10.2016 12:03 Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях <![CDATA[Бухгалтерские и Налоговые Консультации №9/2016, записи на полях // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=14873&t=/Articole/Contabilitate/buhgalterckie-i-nalogovie-konculitatii-92016-zapici-na-poleah/ 17.10.2016 16:25 Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Contabilitate și Audit nr. 9 2016 <![CDATA[Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Contabilitate și Audit nr. 9 2016 // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=14836&t=/Articole/Contabilitate/Scurte-comentarii-pe-marginea-celor-publicate-Revista-Contabilitate-i-Audit-nr-9-2016/ 06.10.2016 12:35 Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Contabilitate și Audit nr. 6 2016 <![CDATA[Scurte comentarii pe marginea celor publicate: Revista Contabilitate și Audit nr. 6 2016 // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=14401&t=/Articole/Contabilitate/Scurte-comentarii-pe-marginea-celor-publicate-Revista-Contabilitate-i-Audit-nr-6-2016/ 29.06.2016 15:04 Contracte de locațiune cu stimulente - altă abordare <![CDATA[Contracte de locațiune cu stimulente - altă abordare // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=13460&t=/Articole/Contabilitate/Contracte-de-locatiune-cu-stimulente-alta-abordare/ 15.02.2016 16:37 Contracte privind construcția caselor (apartamentelor): aspecte contabile și fiscale privind T.V.A. <![CDATA[Contracte privind construcția caselor (apartamentelor): aspecte contabile și fiscale privind T.V.A. // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=13119&t=/Articole/Contabilitate/Contracte-privind-constructia-caselor-apartamentelor-aspecte-contabile-i-fiscale-privind-TVA/ 01.12.2015 12:01 Diferență de sumă: conținut, aspecte contabile și fiscale <![CDATA[Diferență de sumă: conținut, aspecte contabile și fiscale // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12778&t=/Articole/Contabilitate/Diferenta-de-suma-continut-aspecte-contabile-i-fiscale/ 23.09.2015 17:04 SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă”. Scurt comentariu <![CDATA[SNC „Părți afiliate și contracte de societate civilă”. Scurt comentariu // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12334&t=/Articole/Contabilitate/SNC-Parti-afiliate-i-contracte-de-societate-civila-Scurt-comentariu/ 19.06.2015 16:10 Dispuneți de mașină de casă și control? Trebuie să cunoașteți următoarele <![CDATA[Dispuneți de mașină de casă și control? Trebuie să cunoașteți următoarele // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12193&t=/Articole/Contabilitate/Dispuneti-de-maina-de-casa-i-control-Trebuie-sa-cunoateti-urmatoarele/ 26.05.2015 09:50 Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende? Aspecte contabile Partea a II-a <![CDATA[Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende? Aspecte contabile Partea a II-a // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=12136&t=/Articole/Contabilitate/Majorarea-capitalului-social-din-contul-profitului-nerepartizat-este-o-repartizare-de-dividende-Aspecte-contabile-Partea-a-II-a/ 15.05.2015 16:14 Etica contabilă - Garanția succesului pentru contabili! <![CDATA[Etica contabilă - Garanția succesului pentru contabili! // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=11915&t=/Articole/Contabilitate/Etica-contabila-Garantia-succesului-pentru-contabili/ 04.04.2015 08:18 Contabilitatea: trecut, prezent și viitor <![CDATA[Contabilitatea: trecut, prezent și viitor // Contabilitate]]> http://www.contabilsef.md/libview.php?l=ro&idc=376&id=11914&t=/Articole/Contabilitate/Contabilitatea-trecut-prezent-i-viitor/ 04.04.2015 08:14