Prima  |  Seminare | Seminar consultativ-practic privind încheierea exercițiului financiar 2017 și modificările legislative aplicabile din 01.01.2018

Seminar consultativ-practic privind încheierea exercițiului financiar 2017 și modificările legislative aplicabile din 01.01.2018

15.03.2018      Ecofin Consult
imprimare

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova, AO „EcoFin-Consult", 
organizează Seminar consultativ-practic privind:

I. Încheierea exercițiului financiar 2017:

  • Modificări contabile relevante întocmirii situațiilor financiare anuale;
  • Aspecte fiscale aferente exercitiului financiar al anului 2017;
  • Întocmirea Declarației cu privire la impozitul pe venit (Forma VEN 12).

II. Modificări legislative aplicabile din 01.01.2018.

III. Noi forme de raportare în anul 2018 - Formularul IPC18, DSA18: particularități de completare și depunere a acestora.

* Participanții la seminar vor fi asigurați cu material informativ și pauze de cafea.

PERIOADA DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI:

    Grupa Română: 15 martie 2018, orele 0900 - 1800
    Grupa Rusă: 27 februarie 2018, orele 0900 - 1800.

LECTOR: Marcela DIMA, auditor, contabil practic certificat, deținătoarea diplomelor Dip-IFR-rus şi CAP/CIPA, dr. în economie, conf. univ. ASEM. Membru al grupului de lucru instituit pe lângă Ministerul Finanţelor RM privind elaborarea Noilor SNC. Elaborator al Tranziției la noul plan de conturi contabile. Consultant în implementarea practică a SIRF-urilor la diverse companii din RM.

LOCAȚIA: str. M. Kogălniceanu 34, mun. Chișinău, MD - 2012.

COSTUL PARTICIPĂRII LA SEMINAR:
      830 lei MD - pentru membrii AO EcoFin-Consult;
      950 lei MD - pentru partenerii AO EcoFin-Consult;
     1060 lei MD - pentru alți doritori de a se înscrie la seminar.

** Taxa de instruire este scutită de TVA, conf. art. 103 alin. 5 Cod Fiscal RM.

CEREREA DE ÎNSCRIERE se anexează.

RECHIZITE BANCARE: AO "EcoFin-Consult": IDNO 1011620001208
                                 Cod IBAN: MD93ML000000002251809713
                                 BC "Moldindconbank" SA, fil. Centru Chişinău  
                                 Codul băncii: MOLDMD2X309

INFORMAȚII SUPLIMENTARE pot fi obținute la adresa electronică ecofininstruire@gmail.com sau la nr. de telefon (0 22) 54 19 40, 0 688 127 68; 079 377 375. Persoană de contact: Olga Ţurcanu.

Înregistrare la seminar
Seminar:
Nume, Prenume *: Tel.*: E-mail*:
Comentarii / sugestii / propuneri caractere rămase  
    
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.