Prima   |  Informaţii utile  |  Linkuri utile

Linkuri utile

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din RM

www.acap.md

Federaţia Internaţionala a Contabililor

www.ifac.org

Corpul Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi din România

www.ceccar.ro

Camera Auditorilor Financiari din România

www.cafr.ro

Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate

www.ifrs.org

Institutul Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Rusia

www.ipbr.org

Federaţia Contabililor Europeni

www.fee.be

Consiliul pentru Standarde de Raportare Financiară a SUA

www.fasb.org

Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Certificaţi din Ucraina

www.uacaa.org

Federaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Ucraina

www.ufpaa.org

 

Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene

www.mfa.gov.md

Ministerul Economiei

www.mec.gov.md

Ministerul Finanțelor

www.mf.gov.md

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

www.maia.gov.md

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor

www.mtid.gov.md

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcţiilor

www.mdrc.gov.md

Ministerul Mediului

www.mediu.gov.md

Ministerul Educației

www.edu.gov.md

Ministerul Sănătății

www.ms.gov.md

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

www.mmpsf.gov.md

Ministerul Culturii

www.mc.gov.md

Ministerul Justiției

www.justice.gov.md

Ministerul Afacerilor Interne

www.mai.gov.md

Ministerul Apărării

www.army.gov.md

Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor

www.mtic.gov.md

Ministerul Tineretului și Sportului

www.mts.gov.md

Pagina Oficiala a Republicii Moldova

www.moldova.md

Pagina Oficiala a Preşedintelui Republicii Moldova

www.presedinte.md

Pagina Oficiala a Parlamentului Republicii Moldova

www.parlament.md

Pagina Oficiala a Camerei de Comert si Industrie a Republicii Moldova

www.chamber.md

Pagina Oficiala a Academiei de Stiinte a Moldovei

www.asm.md

Moldovan Investment and Export Promotion Organisation

www.miepo.md

Legislatia Republicii Moldova

lex.justice.md

Biroul Naţional de Statistică

www.statistica.md

Preşedinţiile Regionale ale Republicii Moldova

www.chairmanship.mfa.md

Comisia Naţională a Pieţii Financiare

www.cnpf.md

Casa Naţională de Asigurări Sociale

www.cnas.md

Compania Naţională de Asigurări în Medicină

www.cnam.md

Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova

www.fisc.md

Centrul Național Anticorupție

www.cna.md

Servicii Fiscale Electronice

servicii.fisc.md

 
© 2017 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.