aa
Prima > Termeni > Leasing

Dicţionar contabil

Leasing
Tip de arendă în cadrul căreia locatorul (creditorul financiar) procură în proprietate utilajul indicat de locatar (beneficiarul de leasing) de la un anumit vînzător (furnizor) şi îl cedează locatarului contra unei plăţi pentru utilizare temporară în scopuri de antreprenoriat. Leasing-ul este tratat drept activitate de întreprinzător desfăşurată în vederea investirii în baze contractuale a mijloacelor temporar disponibile sau împrumutate.

 
© 2018 Contabil Şef. Toate Drepturile Rezervate.