Nu au fost gasit nimic!

Contabilitate

Contabilitate este un sistem complex de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare și de prezentare a informațiilor privind elementele contabile. Entitățile trebuie să ducă evidența contabilă în conformitate cu Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15.12.2017. 

Din materialele acestei rubrici veți învăța cum să reflectați operațiunile economice în contabilitate și modul de întocmire a situațiilor financiare. Publicăm materiale care îi ajută pe contabili să-și rezolve problemele zilnice.

Sortează după:
Acoperirea pierderilor anilor precedenți din contul aporturilor proprietarilor entității
Acoperirea pierderilor anilor precedenți din contul aporturilor proprietarilor entității
Aporturile suplimentare ale proprietarilor în întreprinderea în care ei au investit poate avea diverse scopuri (destinații), inclusiv acoperirea pierderilor anilor precedenți. În acest caz, forma acestor aporturi ...
Returnarea taxei de stat în altă perioadă de gestiune. Modul de contabilizare și impozitare
Returnarea taxei de stat în altă perioadă de gestiune. Modul de contabilizare și impozitare
Întrebare: Întreprinderea a acționat în judecată un agent economic pentru neachitarea datoriilor conform facturilor fiscale și a achitat în anul 2022 taxa de stat în sumă de 50000 lei - contabilizat la cont ...
Plăți de stimulare către angajați din contul profitului: aspecte contabile și fiscale
Plăți de stimulare către angajați din contul profitului: aspecte contabile și fiscale
Introducere În octombrie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată (în continuare Legea) menite să îmbunătățească mediul de afaceri ...
Operațiuni cu conturi de capital: diferențe de curs valutar
Operațiuni cu conturi de capital: diferențe de curs valutar
În acest articol vă propunem spre analiză două tranzacții în valută străină care implică conturile de capital ale uneia dintre părți. Obiectul analizelor sunt diferențele de curs valutar aferente acestor ...
Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat: aspecte contabile
Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat: aspecte contabile
Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat sau a altor articole de capital proporțional cotelor deținute de asociați (acționarii) este o operațiune de repartizare de dividende? De mai mulți ...
Datoria față de proprietari privind plata dividendelor cu termen de prescripție expirat – aspecte contabile și fiscale
Datoria față de proprietari privind plata dividendelor cu termen de prescripție expirat – aspecte contabile și fiscale
Introducere Operațiunile economice analizate în acest articol nu sunt firești, însă acestea au dreptul la viață. Astfel, se întâlnesc situații în care propritarii entităților în care au investit nu-și ...
Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare
Politici contabile: recomandări la elaborare și aprobare
Suntem la sfârșit de an calendaristic, corespunzător, în scurt timp va apărea pe ordinea de zi a contabililor problema legată de aprobarea politicilor contabile pentru anul următor de raportare financiară. ...
Vânzarea imobilului la sfârșit de an: aspecte contabile și fiscale
Vânzarea imobilului la sfârșit de an: aspecte contabile și fiscale
Introducere Impozitarea cu TVA a operațiunilor cu bunuri imobiliare, în parte ce ține de data la care apare obligația fiscală, se deosebește de impozitarea cu TVA a vânzării altor categorii de bunuri. Astfel, ...
Asociatul entității solicită returnarea aportului în natură: aspecte contabile și fiscale
Asociatul entității solicită returnarea aportului în natură: aspecte contabile și fiscale
Evoluția evenimentelor din viața de toate zilele, deseori, ne poate face să primim unele decizii contrare intențiilor inițiale. Astfel, în activitatea de întreprinzător sunt situații în care proprietarii ...
Care set de situații financiare urmează a fi prezentat în cazul trecerii la altă categorie de entitate?
Care set de situații financiare urmează a fi prezentat în cazul trecerii la altă categorie de entitate?
Situațiile financiare sunt reprezentate printr-un set de rapoarte care caracterizează poziţia financiară, performanţa financiară și alte informații aferente activității entităţii pentru o perioadă de ...
Iulie 2024
Luni
Marți
Miercuri
Joi
Vineri
Sâmbătă
Duminică

Cursuri video

contabilsef.md

Mai detaliat